003

นางสาว อลิสา งามกาละ 5510211003

A – Eye เฝ้าระวังและเตือนภัยภายในอุทยานป่าไม้

สรุปข่าว
tec02120456p3.jpg&width=360&height=360 "A-Eye" หรือ Extra eyes assisting in the environmental surveillance of the national parks เป็นระบบอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รักษาป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติ และยังเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการลอดลงของพื้นที่ป่าไม้ที่มีสาเหตุมาจากการทำลายพื้นที่ป่าไม้ เพราะจำนวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอในการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆได้อย่างครอบคลุม เช่น ไฟป่า หรือการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งระบบนี้จะทำให้ทุกๆคน หรือนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงในการดูแลป่า ผ่านแพพลิเคชั่นบน Smart Phone
แอพพลิเคชั่น A – Eye นี้เป็นผลงานของนายภัทรวุฒิ เรืองกนกมาศ, น.ส.ชณิดา ดีโรจนเดช, นายจิตนันท์ มีนไชยอนันต์ และนายศุภัชญา พวงพรทิพ นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย 2013 (NSC 2013) ในมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประเภท Environment App Contest ด้วยผลงานแอพพลิเคชั่นระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยภายในอุทยานป่าไม้ หรือ A – Eye แอพพลิเคชั่น
A – Eye แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ 1. ส่วนของโมบาย แอพพลิเคชั่น และ 2. ส่วนของเว็ปแอพพลิเคชั่น ซึ่งปัจจุบันโมบายแอพพลิเคชั่นจะรองรับทั้งระบบฏิการวินโดว์โฟน และไอโอเอส ส่วนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนา โดยสาเหตุที่ทำให้สามารถใช้กับสมาร์โฟนได้นั้น เพราะเห็นว่าพื้นที่อุทยานมีขนาดใหญ่มาก เจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถเข้าไปตรวจตราได้ทุกที่ อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดกฏหมาย การเก็บของป่า หรือแม้กระทั่งการเกิดไฟป่าก็ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้ทัน แต่ปัจจุบันเกือบทุกคนมีสมาร์ทโฟน มีระบบเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค เมื่อเวลานักท่องเที่ยวเดินทางไปในอุทยานแล้วเจอไฟป่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สัตว์ป่า หรือพืชพรรณหายาก ก็สามารถถ่ายรูปและรายงานข้อมูลเหล่านี้ไปให้เจ้าหน้าที่ที่มอนิเตอร์ข้อมูล ซึ่งที่เจ้าหน้าที่จะมีตัวที่เป็นเว็ปแอพพลิเคชั่น และตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ หากมีความน่าเชื่อถือเขาก็จะมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่มีแอพพลิเคชั่นเป็นโมบายเหมือนกัน เพื่อลงไปแก้ไขปัญหานั้นทันที ซึ่งจะทำให้สามารถบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้
tec02120456p1.jpg&width=360&height=360นอกจากเป็นการช่วยดูแลอุทยานแห่งชาติแล้ว แอพพลิเคชั่น A – Eye นี้ยังสามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้ด้วย เนื่องจากแอพพลิเคชั่นนี้จะมีแผนที่หรือข้อมูลออนไลน์ที่จะช่วยนักท่องเที่ยวในการเดินทาง เพื่อใช้แทนกระดาษ และให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆในอุทยานได้ทั่วทุกจุด และยังมีข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยว เช่น ข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ข้อมูลในแอพพลิเคชั่น A – Eye เป็นการไปเก็บข้อมูลยังสถานที่จริง โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติในการเข้าไปสำรวจ และเก็บข้อมูลพวกรูปถ่าย สถานที่ และข้อมูลพิกัดจีพีเอสมาทำเป็นแผนที่ที่เป็นฟีเจอร์ในแพพลิเคชั่น โดยระยะเวลาที่เริมพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2555 และมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริง จนกระทั่งเขียนแอพพลิเคชั่นเสร็จในเดือนตุลาคม แต่ยังไม่ครบทุกฟีเจอร์
ปัจจุบันแอพพลิเคชั่น A – Eye มีข้อมูลเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ และดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยข้อมูลตั้งแต่ทางขึ้นดอย จนถึงยอดดอยปุย แต่จะมีการของบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งอื่นๆ เพื่อเป็นการต่อยอดในอนาคต ให้มีหลายอุทยานเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของแต่ละอุทยานทั่วประเทศได้ภายในแอพพลิเคชั่นเดียว และสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเฉพาะอุทยานที่ต้องการก็ได้2.jpg
จุดเด่นของแอพพลิเคชั่น A – Eye นี้ คือเป็นแอพพลิชั่นเกี่ยวกับการระวังและเตือนภัยในอุทยานป่าไม้แอพพลิเคชั่นแรกของประเทศไทย และมีคำแนะนำว่าหากแอพพลิเคชั่นนี้สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานราชการได้ อาจจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการจราจรในกรุงเทพได้ เช่นการรายงานเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ควบคู่กับป้ายจราจรอัจฉริยะ เวลาเกิดเหตุต่างๆก็สามารถส่งไปที่ศูนย์ ทำให้สามารถช่วยเหลือ หรือบอกผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในบริเวณนั้นได้ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ข่าว

แอพพลิเคชั่น A – Eye นี้เป็นแอพพลิเคชั่นที่ดีเพื่อสังคม เสมือนการรณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสามารถช่วยเหลือ เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหาต่างๆที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแนะนำให้นักท่องเที่ยวรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจภายในอุทยาน และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวไปในอุทยานได้โดยไม่ต้องกังวลปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีแผนที่อุทยานอยู่ภายในมือ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประหยัดกระดาษ ลดประมาณขยะ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดต้นทุนของการทำแผ่นพับ และการจัดเก็บขยะให้อุทยานได้อีกด้วย โดยเราจะแบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. จุดแข็ง
• เป็นแอพพลิชั่นเกี่ยวกับการระวังและเตือนภัยในอุทยานป่าไม้แอพพลิเคชั่นแรกของประเทศไทย และสามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการวินโดว์ , ไอโอเอส และกำลังพัฒนาระบบแอนดรอยด์ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง
• สามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
• เป็นการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวร่วมมือกันอนุรักษ์ป่า ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย Link ระหว่างโมบายแอพพลิเคชั่น และเว็ปแอพพลิเคชั่น ให้เจ้าหน้าที่อุทยาน และนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกที่ในอุยาน ทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลต่างๆได้รวดเร็ว ทำให้เกิดความรู้สึกอยากร่วมมือในการสอดส่องดูแลอุทยาน มากกว่าการไปเที่ยวเฉยๆ
• ทำให้เกิดการประหยัดกระดาษ และลดต้นทุนในการทำแผนที่ นักท่องเที่ยวรู้สึกเสมือนมีผู้นำทางอยู่กับตัวเสมอ ไม่ต้องกลัวหลง และยังมีแผนที่ รายละเอียดเส้นทาง ความสำคัญของสถานที่แต่ละแห่ง โดยมีการนำเสนอคำแนะนำทั้งภาพและเสียงเป็นภาษาสากล นักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถรับรู้และเข้าใจได้
• มีการดึงดูดผู้ใช้ด้วยการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาผสมผสาน สามารถถ่ายรูปแล้วแชร์ได้
• มีการแจ้งระบุเส้นทางอันตรายเพื่อให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปยังบริเวณเกิดเหตุ ในฟังกัชั่นแผนที่ของแอพพลิเคชั่นจะแจ้งพิกัดขอบเขตพื้นที่อันตรายเป็นวงกลมสีแดงเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันอันตรายให้แก่นักท่องเที่ยว
• สะดวกและง่ายต่อการพกพา สำหรับผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว
• สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายคอนเทนต์ออนไลน์ในราคาที่ย่อมเยาสำหรับแต่ละอุทยาน โดยที่ตัวแอพพลิเคชั่นเองสามารถดาวน์ โหลดได้ฟรี จากวินโดว์สสโตร์ด้วย
2. จุดอ่อน
• ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการใช้งาน หากในอุทยานมีสัญญานไม่ดีพอ ก็จะทำให้การใช้แอพพลิเคชั่นไม่สะดวก หรือไม่สามารถใช้ได้เลย
• ต้องเพิ่มการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวใช้แอพพลิเคชั่นนี้ เพราะอาจทราบกันเฉพาะในวงแคบ ทำให้การสร้างแอพพลิเคชั่นนี้แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้มากอย่างที่ควรจะเป็น
• ยังไม่สามารถใช้ได้กับทุกอุทยานในประเทศไทย
• นักท่องเที่ยวอาจไม่อยากใช้มือถือตลอดช่วงในการเดินทาง เพราะเสี่ยงแก่การชำรุด หรือสูญหาย กรณีฤดูฝนการหยิบมือถือมาเพื่อดูแผนที่อาจไม่สะดวกนัก และยังทำให้แบตฯ หมดระหว่างการเดินทาง หากเกิดปัญหาที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ ก็ไม่สามารถทำได้
การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
Generic Strategy คือ กลยุทธ์การแข่งขัน มี 3 รูปแบบคือ
1. ความเป็นผู้นำด้านราคา (Cost Leadership) จำหน่ายคอนเท้นท์ในราคาไม่แพงสำหรับอุทยานแต่ละอุทยาน และมีให้โหลดฟรีสำหรับโมบายแอพพลิเคชั่น เพราะแอพพลิเคชั่นนี้เป็นแอพพลิเคชั่นที่ทำมาเพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่ได้มีการแสวงหาผลกำไรมากจนเกินไป และการที่ให้ผู้คนทั่วไปโหลดฟรีนั้นก็เป็นการรณรงค์ให้คนที่ไปท่องเที่ยวสนใจที่จะดูข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งาน
2. ความแตกต่าง (Differentiation) เป็นแอพพลิชั่นเกี่ยวกับการระวังและเตือนภัยในอุทยานป่าไม้แอพพลิเคชั่นแรกของประเทศไทยที่นอกจากจะให้ข่อมูลเกี่ยวกับอุทยานที่ไปท่องที่ยวแล้ว ยังเป็นตัวรับข่าวสารจากนักท่องเที่วที่ส่งกลับมายังอุทยานด้วย เกิดการสื่อสารกันได้ทั้ง 2 ทาง ทำให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งที่ส่วนมากจะสร้างแอพพลิเคชั่นที่เสนอที่เกี่ยวข้องเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น นอนกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นเช่นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง การเตือนเขตอันตราย และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกอุ่นใจเดินทางท่องเที่ยว
3. การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation or Focus) หากในอนาคตสามารถรวบรวมรายละเอียดของทุกอุทยานได้หมดแล้วนั้น จะทำให้แอพพลิเคชั่นนรี้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และจะมีผู้ที่สนใจฌหลดมาใช้งานเพิ่มขึ้น และเนื่องจากเป็นแอพพลิเคชั่นรายแรกที่ครอบคลุมจะทำให้มีฐานลูกค้ามากกว่าคู่แข่งได้ไม่ยาก

รายการอ้างอิง

กองบรรณาธิการ. “A – Eye เฝ้าระวังและเตือนภัยภายในอุทยานป่าไม้”. E-Commerce Magazine. ปีที่15(ฉบับที่176) : 42-43 ; สิงหาคม2556
Website: http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROMFpXTXdNakV5TURRMU5nPT0=
Website: http://www.dailynews.co.th/technology/206029
Website: http://www.dailynews.co.th/technology/195969

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License