004

นายชวลิต ตันติโกสุม ID: 5510211004 (RMBA70)


Will iWork for iCloud work for you?


Summary

screen-shot-2013-08-23-at-2.20.22-pm-100051286-large.png

ทาง Apple ได้เปิดตัว iWork for iCloud ในเวอชั่นเบต้า โดยเป็นการนำซอฟแวร์ Pages, Numbers, และ Keynote ในกลุ่มของ iWork ให้ทำงานได้บน Web browser เทียบเท่ากับทำงานบน iWork เก็บข้อมูลบน iCloud ร่วมกับ Mail, Contacts, Calendar, Notes, Reminders และ Find My iPhone และให้พื้นที่เก็บข้อมูลบน iCloud ได้ 5 GB ซึ่งน้อยกว่าของ Microsoft (7 GB) และของ Google (15 GB) การใช้งาน iWork for iCloud ให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างไปจากเวอชั่นของเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ แล้วยังสามารถลากไฟล์ iWork หรือ Microsoft Office จากอุปกรณ์ทุกชนิดที่สามารถใช้งาน iCloud ได้ จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะทำงานบน Mac OS X หรือ iOS รวมไปถึง Windows และแพลตฟอร์มอื่นๆ ก็ตาม ก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้บน iWork for iCloud แต่ถ้าใช้อุปกรณ์ของทาง Apple ก็จะเหมาะสมกับระบบมากกว่า ในส่วนของราคานั้นก็ใกล้เคียงกับทาง Microsoft โดยราคาของ Pages, Numbers และ Keynote ในเวอชั่นของ Mac OS X ราคาโปรแกรมละ$20 ส่วนเวอชั่นของ iOS ราคาโปรแกรมละ $10 ในส่วนของข้อด้อยนั้น ฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างจะน้อยกว่า Microsoft office แต่สามารถหาโปรแกรมอื่นๆ มาเสริมได้ แต่ฟังก์ชันหลักๆ ที่มีก็เพียงพอกับการใช้งานทั่วไปแล้ว

ที่มา: http://www.pcworld.com/article/2047350/will-iwork-for-icloud-work-for-you-.html (วันที่ 23 สิงหาคม 2556)

SWOT Analysis

iCloud คือระบบศูนย์กลางหลักที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้แต่ละราย โดยเป็นการบันทึกข้อมูลนั้นจะผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่รองรับการใช้งาน iCloud ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลจะเชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ชิ้นใดก็ตาม ในส่วนของทาง Apple นั้น ก่อนจะเข้าใช้งานทุกครั้ง จะต้องล็อคอินผ่าน Apple ID ก่อนทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน ในส่วน iWork for iCloud นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้

1. จุดแข็ง (Strength)

  • อุปกรณ์ของ Apple ทุกตัวที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ถึงกันได้ ไม่ว่าจะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรก็ตาม ระบบจะเชื่อมถึงกันโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงอุปกรณ์ของเจ้าอื่นๆ เช่น Microsoft หรือ Google ที่มีระบบปฏิบัติการแตกต่างออกไป ก็สามารถใช้งาน iWork for iCloud ร่วมกันได้
  • ระบบปฏิบัติการของ Apple ไม่ว่าจะเป็น Mac OS X หรือ iOS ค่อนข้างจะมีเป็นที่ยอมรับทางด้านระบบความปลอดภัยมากกว่าระบบปฏิบัติการอื่นๆ ทำให้เป็นจุดเสริมที่ลูกค้าจะต้องใช้ iWork for iCloud ร่วมไปด้วย เนื่องจากอำนวยความสะดวกในหลายๆ อย่าง นอกจากนี้ในการเข้าใช้งานทุกครั้งจะต้องล็อคอินผ่าน Apple ID อีกด้วย
550px-Delete-an-Apple-ID-Step-11.png
  • มีเนื้อที่ให้เก็บข้อมูล 5GB ช่วยประหยัดเนื้อที่ของอุปกรณ์หน่วยความจำต่างๆ ไปพอสมควร รวมทั้งเพิ่มความสะดวก ไม่ต้องใช้สายเสียบไปมาในการส่งผ่านข้อมูล


2. จุดอ่อน (Weakness)

  • เนื่องจาก iWork for iCloud เป็นเวอชั่นเบต้า ทำให้มีกระแสตอบรับที่ดี มีคนให้ความสนใจเข้ามาทดลองใช้จำนวนมากเกินกว่าระบบจะรองรับได้ ทำให้ระบบล่มไป ทาง Apple จึงต้องปิดการใช้งานไว้ชั่วคราว เพื่อแก้ไขระบบ โดยยังไม่มีประกาศกำหนดวันเปิดใช้งานใหม่
  • แม้ iWork for iCloud จะสามารถตอบสนองการใช้งานเบื้องต้นได้ แต่ถ้าเทียบกับ Microsoft Office ที่มี Microsoft Access หรือ Publisher แต่ทาง Apple ไม่มีในส่วนนี้ ทำให้ผู้ใช้งานต้องไปหาโปรแกรมอื่นมาเสริมแทนเอง
  • ถ้าไม่มีอินเตอร์เน็ต จะไม่สามารถใช้งานได้เด็ดขาด หรืออินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ำ ก็ทำให้ประสิทธิภาพในการโหลดข้อมูลช้าตามไปด้วย
  • iCloud ของทาง Apple ให้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูล 5 GB แม้จะเพียงพอต่อการใช้งานในเบื้องต้น แต่เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Microsoft ให้เนื้อที่ 7 GB หรือ Google ให้เนื้อที่ 15 GB ซึ่งสามารถดึงความสนใจของผู้ใช้งานได้พอสมควร


3. โอกาส (Opportunity)

  • Apple มีฐานผู้ใช้งานทั่วโลกหลายล้านคน นอกจากจะทำ iWork for iCloud ที่เน้นทางด้านโปรแกรมจัดการงานเอกสารแล้ว ยังมีศักยภาพที่จะไปต่อยอดโปรแกรมประเภทอื่นๆ อีก โดยผ่าน iCloud เพราะมีฐานผู้ใช้งานรองรับอยู่แล้ว โดยเฉพาะฐานผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ iOS ในระยะแรกอาจจะทำโปรแกรมมาทดแทนโปรแกรมที่ทาง Apple ไม่มีเหมือนกับ Microsoft เช่น Microsoft Access หรือ Publisher
jan2013mobileshare.jpg
  • หากมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดึงดูดใจได้มากกว่าปัจจุบัน อาจจะดึงกลุ่มผู้ใช้งานของระบบปฏิบัติการอื่นๆ ให้หันมาใช้งานร่วมด้วย เนื่องจากระบบดังกล่าวสามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มได้ แต่ถ้าทาง Apple สามารถสร้างความจำเพาะบางอย่าง เช่น การให้สิทธิสำหรับลูกค้า Apple ก็อาจจะเป็นตัวเสริมในการดึงดูดได้


4. อุปสรรค (Threat)

  • ผลิตภัณฑ์ของทาง Apple ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น เพราะว่าตำแหน่งเป็นผลิตภัณฑ์ Premium ทำให้กลุ่มผู้ใช้งานที่เข้าถึงได้ จัดอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ฐานผู้ใช้งานไม่สามารถขยายตัวไปสู่ผู้มีกำลังซื้อต่ำ


Reference

http://www.pcworld.com/article/2047350/will-iwork-for-icloud-work-for-you-.html
http://www.marketingoops.com/digital-life/mobiletablets-apps/iwork-for-icloud/
http://www.techmoblog.com/icloud/
http://www.winbeta.org/news/windows-phone-jan-2013-market-share-data-still-behind-android-ios-and-blackberry
http://www.wikihow.com/Delete-an-Apple-ID
https://www.youtube.com/watch?v=z4AXS015O5E

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License