หุ่นยนต์มินิ เพื่อผู้สูงวัย

สรุปข่าว

“อีกไม่เกิน 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งประชากรราว 14 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งประเทศ” ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ที่แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้ผู้อายุเต็มรูปแบบในอีกไม่ช้า อันมีผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ทำให้คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรูปแบบครอบครัวในสังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กล่าวคือ จากรูปแบบครอบครัวขยายอันเป็นผลมาจากสังคมการเกษตรเปลี่ยนเป็นลักษณะครอบครัวเดียวกันมากขึ้น จึงส่งผลสำคัญต่อ ผู้สูงอายุ เพราะขาดบุคคลในครอบครัว คอยดูแล ดังนั้น หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ จึงเป็นอีกทางเหลือหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
flickr:9712024227

หุ่นยนต์ช่วยเหลือมินิ ที่มีชื่อว่า ดินสอ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในปี 2552 ภายใต้ชื่อ “ดินสอ 1” โดยบริษัท CT Asia Robotics ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย ที่ผ่านมา ดินสอ 1 นั้นได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายอย่างดี โดยบริษัท MK Restaurant ได้นำ ดินสอ 1 ไปใช้เพื่อเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับภายในร้านรวมถึง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตเองก็ได้นำหุ่นยนต์ดินสอไปใช้ประโยชน์ในองค์กรด้านการตลาดและสันทนาการ จากความสำเร็จของ ดินสอ 1 จึงเป็นที่มาของการพัฒนา หุ่นยนต์ดินสอ อย่างต่อเนื่อง โดยในงาน “มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ SITEX 2013” เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา (จัดงานโดยสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม) ได้มีการเปิดตัว ดินสอ 2 หุ่นยนต์ขนาดตั้งโต๊ะ แม้จะสามารถเคลื่อนไหวได้เฉพาะส่วนเหนือลำคอ แต่เนื่องจากมีกล้อง 3D ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าผากของหุ่นทำให้มีคุณสมบัติพิเศษในการมองเห็น และสามารถใช้งานได้ในที่แสงน้อย ทำให้สามารถทำหน้าที่เฝ้าดูผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ดังนี้

flickr:9715256990

1. ระบบแขนกล ออกแบบให้เลียนแบบกล้ามเนื้อแขนของมนุษย์ด้วยการใช้เส้นสลิงค์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ ทำให้สามารถพับงอหมุนได้ 7 จุดต่อ 1 แขนเพื่อให้สามารถทำการเสริฟอาหาร, หยิบสิ่งของ รวมถึงไหว้และโบกมือ
2. สามารถทำการโทรออกไปยัง ผู้ที่ต้องการติดต่อได้พร้อมทั้งสามารถบันทึกรายชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อไว้ในระบบฐานข้อมูลของดินสอรุ่น 2 ได้
3. มีการติดตั้งนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อ DinsowSpond ซึ่งเป็นระบบเรียกให้โทรกลับถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเรียกให้แพทย์หรือลูกหลาน ติดต่อกลับหาผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว
4. มีระบบปฏิบัติการแบบ Real Time monitoring เชื่อม ต่อกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ Smart-phone,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ผ่านระบบ internet ช่วยให้ลูกหลานสามารถดูแล และเห็นสภาพความเป็นไปของผู้สูงอายุจากที่ต่างๆได้
5. ติดตั้งอุปกรณ์เช็คสัญญาณชีพ Vital signs ส่งข้อมูลตรงไปยังแพทย์ผู้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุรายนั้นๆโดยตรงเสมือนเป็นผู้ช่วยแพทย์ประจำบ้าน ช่วยให้แพทย์สามารถเก็บข้อมูลผู้สูงอายุได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางไปที่โรงพยาบาล รวมทั้ง สามารถวัดไข้ ตรวจลมหายใจ ความชื้น เฝ้าดูการหลับ ตรวจจุดกดทับ และวัดคลื่นหัวใจ กรณีที่คนไข้มีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติจะมี Alert เตือนทันที

สำหรับเทคโนโลยี DinsowSpond เป็นนวัตกรรมทางการตลาดที่จะทำให้ธุรกิจทุกธุรกิจที่มี Website สามารถเพิ่มโอกาสทางการขายและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของธุรกิจเข้าหากันได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านการสื่อสาร 2รูปแบบ คือ 1.Call Back to Respond และ 2 Chat to Respond ทุกการเชื่อมต่อนั้นเจ้าหน้าที่สามารถบันทึกการใช้บริการผ่าน Feature ที่เรียกว่า Case เพื่อต่อยอดการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูค่าสถิติของการให้บริการในแต่ละวันได้อีกด้วย ใช้เทคโนโลยีในด้าน Infrastructure ผ่านเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งเป็นเทคโนโยลี ที่ทำให้ซอฟต์แวร์ไร้ข้อจำกัดทางด้านเวลาและสถานที่อีกด้วยโดยคาดการว่า จะเปิดให้สั่งจอง ดินสอ 2 ปลายปี 2556 และจำหน่ายอย่างเป็นทางการต้นปี 2557 ในราคาประมาณ 1.85 แสนบาท

สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ หุ่นยนต์ดินสอ 2 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โรงพยาบาล,สถานพยาบาลคนชรา ฯลฯ ซึ่งมีความต้องการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในการทำการตลาด และบริการ เช่น เป็นพนักงานต้อนรับคนไข้ในโรงพยาบาล ดูแลช่วยเหลือคนชรา โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนประมาณ 100 แห่ง ทั่วประเทศ มีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า 100,000 ล้านบาท และมีการขยายตัวสูงถึง 30-40%นอกจากหุ่นยนต์ดินสอ 2 ที่เปิดตัวสู่ตลาดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทฯยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหุ่นยนต์เพื่องานบริการอื่นๆ ไว้รองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

วิเคราะห์

จากการผลิต หุ่นยนต์ดินสอขึ้นมาเพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุนั้น ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเชื่อมโยงรูปแบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่เป็นครอบครัวขยายตามพื้นฐานของครอบครัวเกษตรกรรม มาเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวที่ขนาดครอบครัวและระบบความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเปลี่ยนไป มีเวลาให้กันน้อยลง โดยเฉพาะในกรณีผู้สูงอายุซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพที่สามารถช่วยเหลือและดูแลตัวเองได้น้อยลง ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงนี้ จึงส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาดูแลผู้สูงอายุแทน หากมองในด้านมิติความสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์กับผู้สูงอายุนั้น นับว่าไม่มีความเชื่อมโยงด้านความต้องกันโดยตรง เหมือนเด็กกับหุ่นยนต์ ที่เด็กให้ความสัมพันธ์กับหุ่นยนต์เสมือนเป็นเพื่อนเล่น แต่สำหรับกรณีหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนี้ ใช้การเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับหุ่นยนต์ได้ด้วยฟังก์ชัน ด้านการดูแลสุขภาพ การดูแลความปลอดภัย และสันทนาการ สำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อกลางที่เห็นได้ชัดต่อกรณีนี้ คือ ด้านการพัฒนาการผลิตหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีระบบการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กันไป

ด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ : แม้ประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศต้นกำเนิดของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ แต่คงต้องยอมรับในความสามารถ และทักษะทางการปรดิษฐ์คิดค้นทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ โดยจะเห็นได้จากรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ในระดับนานาชาติที่ประเทศไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันมามากมาย ซึ่งกรณี หุ่นยนต์ดินสอนี้ คือหนึ่งในผลิตผล จากสมาชิกส่วนหนึ่งใน "ทีมอินดิเพนเดนต์" อดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่เคยสร้างชื่อและความภาคภูมิใจให้คนไทย ด้วยการสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยบุกตะลุยในสนามแข่งขันสุดหิน กระทั่งคว้าแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยสองสมัยแรกให้ประเทศไทย โค่นคู่แข่งชาติเจ้าเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่น รวมถึงชาติอื่นๆลง ได้ดังนั้น จึงถือเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านประดิษฐ์และพัฒนาหุ่นยนต์อันเนื่องมาจากการมีบุคคลากรที่มีความรู้สามารถ และทักษะทางด้านการผลิตกุ่นยนต์ หากมีการส่งเสริมทั้งในด้านทางด้านการพัฒนาวิจัยเพื่อให้สามารถนำศักยภาพที่ได้จากการคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์สามารถนำมาใช้งานได้จริง ดังเช่น การประดษฐ์ หุ่นยนต์ดินสอ จะทำให้การประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมาใช้งานในประเทศนั้น สามารถกระทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตนในสังคมได้มากขึ้น เช่น หุ่นยนต์จราจร หุ่นยนต์กู้ภัยต่างๆ เพื่อลดอัตราเสี่ยงในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบอาชีพที่เสี่ยงภัยต่างๆได้
ด้านเทคโนโลยี : เทคโนโลยี DinsowSpond เป็นหนึ่งในผลิตผลจากมันสมองของคนไทยที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นนวัตกรรมทางการตลาดที่จะทำให้ทุกธุรกิจที่มีเว็บไซต์ สามารถเพิ่มโอกาสทางการขาย และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ของธุรกิจเข้าหากันได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Spond โดยทุก ๆ การเชื่อมต่อนั้น เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกการให้บริการผ่าน Feature ที่เรียกว่า Case เพื่อต่อยอดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูสถิติการให้บริการในแต่ละวันได้อีกด้วย
flickr:9715256974

คุณลักษณะพิเศษ ของ DinsowSpond คือ เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กร บริษัท หรือบุคคลทั่วไปที่มีหน้าเพจของตนเองอยู่บนโลกออนไลน์ สามารถทำให้หน้าเว็บนั้นพูดคุยกับลูกค้าได้ โดยเจ้าหน้าที่ขององค์กร ซึ่งเจ้าหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเดียว แต่อาจจะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ร้าน กาแฟ ซึ่งทำให้ข้อจำกัดด้านสถานี่หมดไป โดยองค์กรจะต้องทำการลงทะเบียนและดาวน์โหลดไอคอน DinsowSpond มาติดไว้ที่หน้าเว็บขององค์กร เมื่อลูกค้าเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ แล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถกดที่ไอคอน DinsowSpond เพื่อฝากเบอร์โทรศัพท์ และแจ้งเรื่องที่ต้องการให้ติดต่อกลับ และข้อมูลนี้จะถูกส่งขึ้นบนระบบ Cloud และระบบ Cloud จะส่งข้อมูลมายัง Devices ของเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นก็จะโทรศัพท์กลับมายังลูกค้าได้ทันที ซึ่งระบบการงานจะค่อนข้างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่ประโยชน์จะมีประโยชชน์ต่อลูกค้ามากทีเดียว เพราะทำให้ลูกค้ามีโอกาสได้รับข้อมูลหรือการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอด ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจค้าขายบนโลกออนไลน์ หรือ e-Commerce ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าและองค์กรต้องการคือ ระบบการติดต่อสื่อสารที่สามารถตอบสนองได้อย่างทันทีทันใด แต่ ระบบ e-Commerce ยังไม่สามารถตอบสนองให้ได้ ดังนั้น DinsowSpond จึงสามารถเข้าไปเติมเต็มให้ได้ ในขณะเดียวกันองค์การขนาดใหญ่ที่มีระบบ Call Center ก็สามารถใช้ DinsowSpond เป็นระบบเสริมในกรณีที่ระบบ Call Center หลัก อาจจะทำงานได้ไม่เติมประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม หรือในกรณีที่คู่สายเต็ม ข้อมูลคิวสายต่าง ๆ จะถูกส่งต่อไปยัง DinsowSpond และ DinsowSpond ก็สามารถจะเก็บข้อมูล และแจ้งเตือนพนักงานให้ติดต่อกลับไปหาลูกค้าได้ รวมถึงในกรณีที่องค์การขนาดใหญ่มีเจ้าหน้าที่ Call Center หลายคน ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ ไม่ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นจะอยู่ ณ สถานที่ใดก็ตามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจาก Infrastructure ที่มีอยู่แล้ว เช่น 3G Wi-Fi และ Cloud Computing ประกอบกับมีต้นทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีต่ำ และ Device ต่าง ๆ ก็เป็นของเจ้าของหรือองค์กรผู้สนใจเอง โดยปัจจุบันได้เปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีที่ www.DinsowSpond.com ได้ โดยสามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

สำหรับสิ่งที่ CT Asia Robotics จะพัฒนาต่อไป คือ ระบบ Chat, Email, Order Taking, Inbound Call, Outbound Call เพื่อมุ่งสู่ Call Center on the Cloud รวมถึง ระบบการจัดการกับข้อมูล Data Management เนื่องจากระบบ Software Solution คือ การวิ่งไปวิ่งมาของข้อมูล ดังนั้น สิ่งที่ บริษัท CT Asia Robotics กำลังจะดำเนินการต่อไปคือ ทำให้การวิ่งไปวิ่งมาของข้อมูลนั้น มีความฉลาดขึ้น โดยตัวอย่างของระบบที่มีการจัดการกับข้อมูลที่ดี ก็คือ Google, Facebook, Amazon ฯลฯ ที่ยิ่งนานวันยิ่งมีการพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะมีระบบในการเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์ และนำเสนอ นั้นเอง

สำหรับการผลิตหุ่นยนต์ดินสอ 2 นี้ ถือเป็นการต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีทั้งการผลิตหุ่นยนต์และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไปพร้อมๆกันถือเป็นการสร้าง Value Added ให้กับ Product ของตน และถือเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานได้จริง ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น เพราะ หุ่นยนต์ดินสอ สามารถอยู่กับผุ้สูงอายุได้ตลอดเวลา หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่หรือญาติของผุ้สูงอายุเข้ามาดูแลแก้ปัญหาได้ทันที รวมไปถึงสามารถทำหน้าที่เป็นเพื่อนคล้ายเหงาให้กับผู้สูงอายุได้ จึงสามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโรคซึมเศร้าในผู้สูงได้ในระดับหนึ่ง จาก Function สนับสนุนต่างๆ ทั้ง เกมส์ หรือธรรมะ

อย่างไรก็ตาม การนำหุ่นยนต์มาดูแลผุ้สูงอายุนั้น แม้จะมีข้อดีตามที่กล่าวมาแล้ว แต่หุ่นยนต์นั้นคือสิ่งที่ไม่มีชีวิต จึงไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ดังเช่นมนุษย์ ทั้งระบบการคิด ระบบการตัดสินใจ และการดูแลผู้สูงอายุเป็นการทำตามโปรแกรมที่ได้ถูกตั้งไว้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจถึงการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ของกลุ่มผู้บริโภค อันเนื่องมาจากกลุ่มผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการจากมนุษย์กล่าวคือ พยาบาลประจำ หรือ ผู้รับจ้างดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ เพราะราคา ของหุ่นยนต์ ดินสอ 2 เมื่อนำมาเทียบกับการจ้างมนุษย์ทำงานซึ่งมีราคาต่ำกว่ามาก รวมถึง ค่า Maintenance ระบบและหุ่นยนต์ที่ลูกค้าต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อด้วย เป็นต้น จึงเป็นเสมือนโจทย์สำคัญที่ต่อรอดูว่า เมื่อมีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว หุ่นยนต์ดินสอ 2 จะได้รับการตอบรับ ดังที่ผู้ผลิตคาดหวังไว้หรือไม่

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/tn222B_p029-31.pdf

http://www.tpa.or.th/robot/news_page.php?id=145
http://www.alepaint.com/update_details.php?cate=TVRnPQ==&txtNo=TlRRMw==&pageC=TVE9PQ==&id=TVE9PQ==&http://www.alepaint.com/update_details.php?cate=TVRnPQ==&txtNo=TlRRMw==&pageC=TVE9PQ==&id=TVE9PQ==&file=ZFhCa1lYUmxMbkJvY0E9PQ==&chk=13264952
http://www.dailynews.co.th/technology/227170
http://news.voicetv.co.th/technology/78946.html

สุภาพร พลายแก้ว รหัสนักศึกษา 5510211025 RMBA 70

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License