043

Your Future iPhone May Be Stuffed With Wax

sprinting-short-video3.gif

เนื้อหาของข่าว

ภายในห้องแลปที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนมี Intel chip Core i7 microprocessor ซึ่งเป็น Chip ที่ใช้ทั่วไปใน desktop และ laptop PCs ซึ่งchipดังกล่าวปกคลุมด้วยขี้ผึ้งโดยขี้ผึ้งดังกล่าวจะอุดอยู่ภายในโลหะที่มีรูเล็กรอบๆแผ่นซิลิกอนที่บางและเล็ก ซึ่งขี้ผึ้งจะมีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนส่วนเกินที่ออกมาจากซิลิกอนและมันจะหลอมที่อุณหภูมิ54องศาเซลเซียส ซึ่งนั่นเป็นการมองไปในอนาคตของ processor ขนาดจิ๋วที่ใช้กันใน smartphones และ tabletsของเรา ต้นแบบของ waxed chip เป็นการทดลองที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่คุกคามประสิทธิภาพชอง computer chips ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้แก่ transistor ที่อัดแน่นกันเป็นพันล้านตัว พวกมันใช้พลังงานมากในพื้นที่ที่เล็กเกินไป และถ้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ transistor ทุกตัวในเวลาเดียวกันมันก็จะมีความร้อนที่สูงเกินไปและนักวิจัยบอกว่าปํยหานี้มันจะเลวร้ายมากยิ่งขึ้นเมื่อ transistor มีขนาดเล็กลง นี่คือเหตุผลว่าทำไมบ่อยครั้งที่เราไม่ได้ใช้งาน smartphone chip จึงมีพลังงานลดลงบางส่วน Apple's A5 processor ที่ใช้ใน iPad และ iPhone โดยมีวัตถุประสงค์ทั่วไปในการประมวลผล แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของ chip นำมาใช้รองรับการประมวลผลเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น

Martin และเพื่อนนักวิจัยของเขามีแผนที่แตกต่างสำหรับtransistorที่กระหายพลังงาน เราอาจบอกได้ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ได้ในการไช้transistorทั้งหมดเพียงแต่อย่าใช้มันเป็นเวลานาน พวกเขาเชื่อว่า microprocesssor สามารถพัฒนาไปอีกระดับได้ถ้าพวกเรามีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่ ถ้าเราอัดพลังงานไปสุดๆและหยุดให้มันพัก่อนที่จะอัดพลังงานไปอีกครั้ง ขี้ผึ้ง หรือ พาราฟิน จะมีการเก็บความร้อนส่วนเกินจากการกระทำข้างต้น พวกเขาเรียกมันว่า "computational sprinting" และได้เริ่มทำการทดลองตั้งแต่ปี 2010 ในปีนี้พวกเาติดตั้ง Intel Core i7 ด้วยระบบทำความเย็นทั่วไป ผลที่ได้ก็คือพวกมันสามารถทำงานได้อยย่างสบายเมื่อได้รับพลังงานสูดสุด 10 วัตต์ และเมื่อเพิ่มพลังงานไปถึง50วัตต์เป็นช่วงๆจะเห็นว่ามีความร้อนสูงเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆ และจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการใช้transistorมากขึ้น พวกเขามีความคิดว่าจะเพิ่มพลังงานไปถึง100วัตต์ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเิกิดความร้องที่สูงเกินไปได้ นั่นคือเหตุผลในการนำเอาขี้ผึ้งมาใช้ มันมีการดูซับความร้อนได้อย่างดีและรวดเร็วจนกว่ามันจะหลอม พวกเขาบอกว่าการใช้chipเป็นจังหวะพวกเขาสามารถทำได้มากกว่าการให้พลังงานในเวลาสั้นๆในการคำนวณคุณจำเป็นต้องมีหน้าต่างใหม่บนsmartphoneของคุณ พวกเขาคิดว่านี่จะเป็รรูปแบบกระต่ายกับเต่าที่จะสามารถประหยัดพลังงานได้อย่าแท้จริง
100-micron-spacing-pyramids.jpeg

บทวิเคราะห์

SWOT Analysis

1. จุดแข็ง (Strength)
- มีการนำผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์มานำเสนอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเห็นประโยชน์ของการทดลองที่จะเกิดขึ้น
- เป็นนวัตกรรมใหม่ถ้าสามารถนำมาใช้ได้จริงจะทำให้สมาร์ทโฟนของเราไม่ต้องชาร์ตแบตบ่อยๆ
2. จุดอ่อน (Weakness)
- ยังต้องมีการทดลองอย่า่งต่อเนื่องเพื่อให้ไม่มีปัญหาเวลานำมาใช้จริง
3. โอกาส (Opportunities)
- iPhone เป็นแบรนด์ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปอยู่แล้วถ้าสามารถเพิ่มจุดเด่นทางด้านการประหยัดแบตเตอรี่เข้าไป จะทำให้สามารถเป็นผู้นำอย่างก้าวกระโดดได้
4. อุปสรรค (Threat)
- ต้นทุนของการวิจัยและพัฒนาที่ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทอื่นๆสามารถนำวิธีเดียวกันนี้ไปใช้ได้ง่าย

Generic Model (ADDIE)

1. Analysis (วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนา)
- ต้องการลดความร้องของ Processor chip เมื่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
2. Design (ออกแบบ)
- มีการค้นคว้าหาวัสดุที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี ในที่นี้ได้แก่ ขี้ผึ้ง หรือ Paraiffin
3. Development (พัฒนา)
- มีการทดลองใช้งานกับอุปกรณ์ต้นแบบ
4. Implementation (นำไปใช้)
- นำมาทดลองใช้กับอุปกรณ์ที่มีการใช้งานจริงในปัจจุบัน
5. Evaluation (ประเมินผล)
- ประเมินผลโดยการวัดความร้อนที่เิกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
- วัดปริมาณแบตเตอรี่ที่ลดลงขณะที่ไม่มีการใช้งาน

รายการอ้างอิง
-http://www.wired.com/wiredenterprise/2013/08/sprinting/

5510211043 บุษราพรรณ สิริรุ่งเรือง R70

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License