แนวคิด "Hyperloop" รถไฟความเร็วสูงจากซานฟรานซิสโกสู่ลอสแองเจลิส

แนวคิด "Hyperloop" รถไฟความเร็วสูงจากซานฟรานซิสโกสู่ลอสแองเจลิส

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ผู้สร้างผลงานพัฒนาจรวด Falcon ให้ NASA เจ้าของ Paypal เจ้าของ Tesla Motor ผู้ผลิตรถสปอร์ตที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เจ้าของ Space X โครงการอวกาศเอกชนที่รับจ้าง NASA ส่งยานอวกาศ และเจ้าของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ของการเดินทางแบบใหม่ด้วยแคปซูลที่วิ่งในท่อสูบอากาศออกเพื่อลดแรงต้าน และขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีชื่อว่า ไฮเปอร์ลูป (Hyperloop)

flickr:9712686129

รูปที่1: ร่างออกแบบแคปซูลขนส่งผู้โดยสารของHyperloop

Elon Musk ตั้งเป้าสร้าง Hyperloop ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด 760 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 1,220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือเป็นระดับที่ใกล้เคียงความเร็วเสียง ซึ่งจะทำให้เดินทางจากนครซานฟรานซิสโกไปยังนครลอสแองเจลิส ซึ่งห่างกันราว 380 ไมล์ หรือ 610 กิโลเมตร จะใช้เวลาเพียง30-35 นาที รายงานระบุว่าผู้โดยสารจะรู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงโลกในลักษณะเดียวกับการโดยสารเครื่องบิน และท่อสำหรับรับส่งแคปซูลห้องโดยสารความเร็วสูงนี้จะถูกสร้างไว้ใต้พื้นดิน ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับเทคโนโลยีพัดลมยักษ์และแม่เหล็ก จะทำให้รถไฟไฮเทคนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าและประหยัดกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงในปัจจุบัน ซึ่งตามทฤษฎี แคปซูลโดยสารจะสามารถเดินทางได้ทุก 30 วินาที และสามารถประยุกต์ใช้กับการขนส่งรถยนต์ส่วนตัวได้อีกด้วย
ข้อจำกัดของระบบขนส่งมวลชนนี้คือระยะทางของท่อ โดยระยะทางที่เหมาะสมคือการสร้างท่อเชื่อมโยงเมืองที่อยู่ไม่ไกลกันในระยะไม่เกิน 1,000 ไมล์ หรือ1,600 กิโลเมตร ทั้งหมดนี้ Elon Musk เชื่อว่าHyperloop จะสามารถได้รับความนิยมเหนือเครื่องบินจากผู้ที่ต้องเดินทางระยะสั้น เนื่องจากผู้โดยสารจะไม่ต้องเสียเวลารอระหว่างการนำเครื่องบินไต่ระดับขึ้นหรือลดระดับลง
เบื้องต้น เชื่อว่าการก่อสร้างท่อโดยสารเชื่อมโยงระหว่างซานฟรานซิสโกและลอสแองเจลิส ซึ่งมีระยะทาง 380 ไมล์นั้นจะใช้ต้นทุนราว 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1.8 แสนล้านบาท) ซึ่งหากเฉลี่ยแล้ว ราคาค่าโดยสารจะสามารถลดลงถึงระดับ 20 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 600 บาทเท่านั้น
สิ่งที่ Elon Musk คิดไว้แล้วคือ Hyperloop นี้สามารถสร้างไปโดยขนานกับเส้นทางแคมลิฟอร์เนียมอเตอร์เวย์ (California motorway) ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งการก่อสร้างจะลดการรบกวนสิทธิบนที่ดินระหว่างรัฐ ขณะเดียวกันท่อที่ใช้ในระบบขนส่งก็ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยสูง และสามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติอย่างแผ่นดินไหวได้ด้วย
ถึงแม้จะเป็นโครงการที่สามารถเรียกความสนใจจากคนทั่วโลกได้ แต่ Elon Musk กลับระบุว่าตัวเขาติดภารกิจมากเกินกว่าที่จะพัฒนาโครงการนี้ด้วยตัวเอง โดยปัจจุบัน Elon Musk กำลังมุ่งมั่นกับการดูแลบริษัท "สเปซ เอ็กซ์ (SpaceX)" และเป็นกรรมการบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ในชื่อ "โซลาร์ ซิตี้ (Solar City)" ซึ่งยังต้องรอไปอีกสี่ปี กว่าระบบสาธิตจะสร้างเสร็จ

flickr:9715916904

รูปที่2: ที่นั่งในแคปซูลโดยสารของHyperloop

บทวิเคราะห์
ปัจจุบันมีการพัฒนายานพาหนะทันสมัยออกมามากมายเพื่อทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น และพยายามนำพลังงานทางเลือกใหม่ๆมาใช้เพิ่ม ขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อมาทดแทนพลังงานที่กำลังจะหมดไป แนวความคิด Hyperloop เป็นพาหนะอีกหนึ่งอย่างที่พัฒนาขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนพลังงานแบบเดิมๆ และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในระบบของHyperloop ประกอบด้วยส่วนท่อลำเลียงขนาดใหญ่ที่มีแรงกดดันต่ำ พร้อมแคปซูลโดยสารยาวขนาด 16 ฟุต ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเข้าแคปซูลเรียบร้อยแล้วจะมีระบบ ลำเลียงเข้าสู่ท่อ จากนั้นอากาศจะถูกปั๊มเข้าท่อผลักดันให้แคปซูลขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น โดยแคปซูลลอยตัวด้วยแรงหนุนของพลังสนามแม่เหล็ก ระบบแสงสว่างภายในท่อเดินทางจะใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซล์ที่ติดตั้งเป็นระยะๆ บนหลังคาท่อ ซึ่งทั้งระบบไม่มีการปล่อยมลพิษใดๆ ทั้งสิ้น
แนวความคิด Hyperloop เป็นของ Elon Musk ถือว่าเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก ถ้าแนวความคิดนี้นำมาใช้จริง Hyperloopจะมีข้อดีดังนี้
1. เป็นการสร้างนวัตกรรมในการเดินทางรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบที่5 ต่อจากเครื่องบิน, รถไฟ, รถยนต์ และเรือ
2. ระบบไฟภายในของ Hyperloop เป็นระบบที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน
3. ลดระยะเวลาในการเดินทางให้ผู้โดยสาร เนื่องจากเป็นยานพาหนะที่สามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วใกล้เคียงความเร็วเสียง
4. ราคาค่าโดยสารของ Hyperloop ต่ำกว่าค่าโดยสารของรถไฟความเร็วสูง
5. มีต้นทุนในการสร้างHyperloop ต่ำกว่าต้นทุนการสร้างรถไฟความเร็วสูงประมาณ10เท่า
6. มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวเนื่องจากมีระบบรองรับการเกิดแผ่นดินไหว
7. Hyperloop จะช่วยลดสภาพการจราจรที่แออัดในสังคมเมือง
8. Hyperloop น่าจะได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องบิน จากผู้โดยสารที่ต้องเดินทางระยะสั้นเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว

ตารางเปรียบเทียบระหว่างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกับแนวคิด Hyperloop ระยะทางจาก นครซานฟรานซิสโกไปยังนครลอสแองเจลิส

flickr:9715918778

Source:http://www.bbc.co.uk/news/technology-23681266

อย่างไรก็ตามแนวคิดHyperloopdก็ยังข้อจำกัดบางประการคือ
1. ระยะทางที่เหมาะสมคือการสร้างท่อเชื่อมโยงเมืองที่อยู่ไม่ไกลกันในระยะไม่เกิน 1,000 ไมล์ จึงใช้เดินทางในระยะที่ไม่ไกลมากนัก หรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนท่อถ้าต้องการเดินทางระยะไกลกว่านี้
2. รองรับผู้โดยสารได้น้อยกว่ารถไฟความเร็วสูง เนื่องจากแคปซูลโดยสารสามารถบรรจุผู้โดยสารได้เพียง 28ที่นั่ง แต่ก็สามารถชดเชยกับการที่แคปซูลจะออกเดินทางทุกๆ2นาที เฉลี่ยแล้วรองรับผู้โดยสารได้ 840 คนต่อชั่วโมง ซึ่งก็มากเพียงพอในการรองรับผู้โดยสารที่เดินทางจากนครซานฟรานซิสโกไปยังนครลอสแองเจลิสที่มีผู้โดยสารประมาณ6ล้านคนต่อปี
3. เนื่องจากแต่ละแคปซูลบรรจุคนได้น้องจึงต้องใช้แคปซูลในปริมาณมากในการรองรับผู้โดยสาร ซึ่งในช่วงชั่วโมงที่มีการเดินทางอย่างหนาแน่น ต้องใช้ถึง 40 แคปซูล โดยจะต้องมี 6แคปซูลอยู่ที่สถานีเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสารโดยใช้เวลารับ-ส่งผู้โดยสารประมาณ5นาที

โอกาสที่โครงการHyperloopจะเป็นมีขึ้นจริง
- Elon Muskzเจ้าของแนวคิดHyperloop เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างผลงานพัฒนาจรวด Falcon ให้ NASA , Paypal ,Tesla Motor , โครงการอวกาศ Space X และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ จึงไม่น่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้Hyperloopเป็นจริงขึ้นมาได้
เนื่องจากต้นทุนในการสร้างโครงการHyperloopมีต้นทุนต่ำกว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูง และยังประหยัดทั้งพลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ รัฐบาลจึงน่าจะให้ให้ความสนใจและสนับสนุนโครงการHyperloop

อย่างไรก็ตาม Elon Musk ยังมีภาระกิจในการพัฒนาสเปซ เอ็กซ์ (SpaceX)ร่วมกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ ( นาซา ) ของสหรัฐอเมริกา อยู่จึงยังไม่สามารถเข้ามาพัฒนาระบบHyperloopได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นในการพัฒนาโครงการHyperloopจึงอาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน

แหล่งข่าว: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-23677205
แหล่งอ้างอิง: http://www.manager.co.th/cbizreview/viewnews.aspx?NewsID=9560000100383
http://www.teslamotors.com/sites/default/files/blog_images/hyperloop-alpha.pdf
http://www.motortrivia.com/2013/green-culture-001/251/elon-musk-hyperloop-alpha.html
http://www.dailynews.co.th/world/225671

สุทธินีย์ วงศ์ตั้งตน 5510211067

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License