075

ซีเกท เปิดตัวฮาร์ดดิสก์องค์กร”เทราสเกล”กินไฟน้อยแต่ความจุสูง

ซีเกทเปิดตัวฮาร์ดดิสก์องค์กรรุ่นใหม่ “เทราสเกล” และ เอนเตอไพร์ซ เพอฟอร์แมนซ์ 10เค วี7 สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และโครงสร้างคลาวด์ มีจุดเด่นที่ประสิทธิภาพการทำงานสูง และคุ้มค่ากินไฟน้อยแต่ความจุสูง ซึ่งทางบริษัทซีเกทได้เปิดตัวจำนวน 2 รุ่น คือ ฮาร์ดดิสก์ซีเกท รุ่นเทราสเกล (Seagate Terascale HDD) และฮาร์ดดิสก์ซีเกท เอ็นเตอร์ไพร์ซ เพอร์ฟอแมนซ์ (Seagate Enterprise Performance 10K HDD v7) เพื่อการใช้งานบนคลาวด์(Cloud infrastructure) และเป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Large scale data centers) จากการเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่จำนวนมากๆในคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

flickr:9706642589

1.ฮาร์ดดิสก์ซีเกท รุ่นเทราสเกล (Seagate Terascale HDD) มีคุณสมบัติดังนี้

* เป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีความจุสูงสุด (4 เทราไบต์) อินเตอร์เฟซแบบซาต้าขนาด 3.5นิ้ว สำหรับใช้งานในองค์กร

* ฮาร์ดดิสก์เทราสเกลมีศักยภาพในการจัดเก็บข้อมูลสูงสุดในสภาพการณ์ที่ไดรฟ์ต้องทำงานตลอดเวลา 24ชั่วโมงต่อวัน และ 7วันต่อสัปดาห์

* กินไฟน้อยเป็นพิเศษ(เพียง 4.8วัตต์) ช่วยลดค่าไฟและค่าใช้จ่ายในการทำให้อุณหภูมิไดรฟ์ลดลงในระบบการปฏิบัติขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไดรฟ์หลายตัว

* ทนแรงสั่นสะเทือนได้สูงสามารถ ยกระดับประสิทธิภาพของไดรฟ์เพื่อความน่าเชื่อถือของระบบการใช้งานในองค์กรที่สอดคล้องกันและดีที่สุดในรุ่น

* คุ้มค่าเพราะราคาค่าใช้จ่ายต่อกิกะไบต์ต่ำที่สุดเพื่อใช้งานในระบบที่มีหลายไดรฟ์ (Multi-drive systems)

* นำเสนอความน่าเชื่อถือของการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรในระดับสูงอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยเทคโนโลยีอินสแตนท์ ซีเคียว อีเรสหรือไอเอสอี (Instant Secure Erase technology (ISE))

* ช่วยประหยัดเงินและเวลาโดยการย่นระยะเวลาการลบข้อมูลเหลือเพียงไม่กี่มิลลิวินาที ทำให้สามารถเลิกใช้ไดรฟ์ อย่างง่าย และรวดเร็วกับการนำไดรฟ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น

* คุณสมบัติของอินเตอร์เฟซซาต้า 6 กิกะบิตต่อวินาทีที่มีราคาไม่แพง (Low-cost 6Gb/s SATA interface) เพื่อความง่ายดายในการติดตั้งและการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระดับสูงสุด

2. ฮาร์ดดิสก์ซีเกท เอ็นเตอร์ไพร์ซ เพอร์ฟอร์แมนซ์ 10เค วี7 (Seagate® Enterprise Performance 10K HDD v7) คุณสมบัติดังนี้

* มีความจุสูงกว่าฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วที่หมุนด้วยความเร็ว 15,000 รอบต่อนาที รุ่นเดิมซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากัน (204 เมกกะบิตต่อวินาที เอสดีอาร์) ถึงสองเท่า และกินไฟน้อยกว่า

* สถาปัตยกรรมยูนิฟายด์ (Unified Architecture) ลดความสลับซับซ้อนและค่าใช้จ่ายโดยการรวม อินเฟอร์เฟซ โครงสร้าง (form factors) และมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยเข้าด้วยกัน

* ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กเพียง 2.5 นิ้วทำให้ศูนย์ข้อมูลสามารถทำงานด้วยระดับความเร็วเท่ากันกับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ของศูนย์ข้อมูล

* การกู้ข้อมูลจาก RAID - เทคโนโลยี RAID Rebuild™ ของซีเกททำให้การกู้ข้อมูลจาก RAID รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

* เทคโนโลยี อินสแตนท์ ซีเคียว อีเรส (Instant Secure Erase Technology) ทำให้มันปลอดภัย รวดเร็วและง่ายในการเลิกใช้หรือนำไดรฟ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในช่วงอีก 8ปีข้างหน้า นายสก๊อตต์ ฮอร์น รองประธานฝ่ายการตลาดของซีเกทกล่าวว่า ความจุในการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกจัดส่งไปยังคลาวด์ จะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี พ.ศ. 2563 และจากการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลของการจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์นี้เอง ผู้ให้บริการจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลให้ได้เพิ่มมากขึ้นและรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มความจุและลดค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งไดรฟ์รุ่นใหม่เหล่านี้มีความโดดเด่นทุกด้าน โดยนำเสนออัตราส่วนของความจุต่อการกินไฟในระดับสูงและสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบมีประสิทธิภาพ และในระดับราคาที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ ทำให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคลาวด์

วิเคราะห์ SWOT ของรุ่น Terascale HDD

Strength (จุดแข็ง)

• ผลิตภัณฑ์นี้ถือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีความจุสูงสุด สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5นิ้ว ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในองค์กรโดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้สูงในสภาพแวดล้อมที่ไดรฟ์ต้องทำงานตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน และ 7 วันต่อหนึ่งสัปดาห์

• อัตราการใช้พลังงานน้อยเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในรุ่นเดียวกันคือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5นิ้ว ซึ่งในปัจจุบันจะถือว่าเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่กินไฟน้อยที่สุดในอุตสาหกรรมในขณะไม่ได้ใช้งาน จึงเป็นผลทำให้ช่วยลดค่าไฟและค่าใช้จ่ายในการทำให้อุณหภูมิของไดรฟ์ลดลง

• เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในรุ่น 3.5 นิ้วจะพบว่าค่าใช้จ่ายต่อกิกะไบต์ต่ำที่สุดเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่คุ้มค่าสำหรับการทำงานซ้ำกันของไดรฟ์หลายตัว ซึ่งเมื่อมองดูจากผลิตภัณฑ์ในรุ่นอื่นๆของซีเกตจะพบว่าค่าใช้จ่ายต่อกิกะไบต์ต่ำที่สุดเช่นกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อกิกะไบต์ต่ำกว่าสินค้าของคู่แข่งจึงหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถจัดซื้อสินค้าชนิดนี้ได้ในราคาที่ถูกกว่าสินค้าของคู่แข่ง จึงเป็นผลให้การลงทุนสำหรับการติดตั้งหรือเปลี่ยนมาใช้สินค้านี้ต่ำลง ซึ่งการลงทุนที่ต่ำลงนี้สามารถดึงดูดใจให้กลุ่มเป้าหมายให้หันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากขึ้นและจัดว่าเป็นผลดีต่อสัดส่วนการตลาดของบริษัทด้วย

• ผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถทนแรงสั่นสะเทือนได้สูง จึงสามารถยกระดับประสิทธิภาพของไดรฟ์เพื่อความน่าเชื่อถือของระบบการใช้งานในองค์กรที่สอดคล้องกันและดีที่สุดในรุ่น ซึ่ง Mean time between failure (MTBF) ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ที่สองล้านชั่วโมง

• มีความสามารถพิเศษที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางตรงที่ผลิต hard drive ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งความสามารถพิเศษที่กล่าวถึงคือ เทคโนโลยี อินสแตนท์ ซีเคียว อีเรส (Instant Secure Erase Technology) ซึ่งการลบข้อมูลเดิมสามารถทำได้ด้วยความปลอดภัย รวดเร็วและง่ายในการเลิกใช้หรือนำไดรฟ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Weakness (จุดอ่อน)

• คู่แข่งผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าไม่มากนัก แต่สามารถนำออกสู่ตลาดก่อน จึงทำให้ซีเกทสามารถสูญเสียยอดขาย ,กำไร และมาเก็ตแชร์ไปได้

Opportunity (โอกาส)

• การที่ทางซีเกตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้สู่ตลาดช้ากว่าคู่แข่งทำให้ทางบริษัทสามารถทำการพัฒนาและปรับปรุงจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีของซีเกตเข้าไป ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ความสามารถที่สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งสามารถดึงดูดใจให้ลูกค้าหันมาให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้น รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นด้วย

• อัตราการเจริญเติบโตของระบบ cloud ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันรวมไปถึงการคาดการณ์การเจริญเติบโตของระบบนี้ ทำให้ลูกค้าและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มากขึ้นตามไปด้วย

• ชื่อเสียงที่ดีของบริษัทซีเกตในการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าอิเลคทรอนิกส์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าของบริษัทมากกว่าผู้ผลิตหลายรายในตลาด Hard drive

Thread (อุปสรรค)

• เนื่องจากทางซีเกตอ้างว่าฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 4TB นี้เป็นฮาร์ดดิสก์ตัวแรกของโลกที่ใช้จานดิสก์ความจุ 1TB ทำงานร่วมกัน 4 แผ่นภายในฮาร์ดดิสก์ และจากการเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้จึงเป็นการยากที่จะหาข้อมูลการทดสอบหรือคำวิเคราะห์วิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจจะเป็นผลให้กลุ่มเป้าหมายยังไม่มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตามคำกล่าวอ้าง

• บริษัทคู่แข่ง เช่น Western Digital ได้กลายมาเป็นผู้นำทางการตลาดในช่วงหลัง ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมากขึ้น ถึงแม้ว่าสัดส่วนการตลาดจะเท่ากับซีเกตในผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ แต่สามารถบ่งบอกได้อย่างเพียงพอว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้เข้ามาอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแล้ว

• การที่บริษัทคู่แข่งได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ก่อนทำให้ได้เปรียบในเรื่องการตลาด ซึ่งถ้ากลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งไปแล้ว จะเป็นเรื่องที่ยากในการที่กลุ่มเป้าหมายจะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากยังไม่คุ้มกับการลงทุน

• การผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของสินค้าทดแทนที่สามารถใช้งานในลักษณะแบบเดียวกับสินค้าของซีเกต ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการพิจารณาจัดซื้อมากขึ้น

วิเคราะห์ SWOT ของรุ่น Enterprise Performance 10K HDD v7

Strength (จุดแข็ง)

• เป็น hard drive ที่มีความจุสูงที่สุดในรุ่น 2.5 นิ้วที่ 1.2 TB ซึ่งมีความจุมากเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับ Hard drive ในรุ่น 3.5 นิ้ว และ กินไฟน้อยกว่า

• มีความสามารถพิเศษที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งทางตรงที่ผลิต hard drive ในรุ่นเดียวกัน ซึ่งความสามารถพิเศษที่กล่าวถึงคือ การกู้ข้อมูลจากเทคโนโลยี RAID Rebuild™ ของซีเกททำให้การกู้ข้อมูลจาก RAID รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น และ เทคโนโลยี อินสแตนท์ ซีเคียว อีเรส (Instant Secure Erase Technology) ซึ่งการลบข้อมูลเดิมสามารถทำได้ด้วยความปลอดภัย รวดเร็วและง่ายในการเลิกใช้หรือนำไดรฟ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• ผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กซึ่งการที่ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้มีขนาดเล็กเพียง 2.5 นิ้วทำให้ศูนย์ข้อมูลสามารถทำงานด้วยระดับความเร็วเท่ากันกับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ของศูนย์ข้อมูล

Weakness (จุดอ่อน)

• เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์รุ่นนี้กับรุ่นเก่าจะพบว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด

• เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์รุ่นนี้กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งจะพบว่าอัตราการใช้พลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งานและขณะใช้งานจะสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเล็กน้อย

Opportunity (โอกาส)

• การที่ทางซีเกตเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้สู่ตลาดช้ากว่าคู่แข่งทำให้ทางบริษัทสามารถทำการพัฒนาและปรับปรุงจุดด้อยของผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง รวมถึงการเพิ่มเทคโนโลยีของซีเกตเข้าไป ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้ความสามารถที่สูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งสามารถดึงดูดใจให้ลูกค้าหันมาให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นี้มากขึ้น รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นด้วย

• อัตราการเจริญเติบโตของระบบ cloud ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันรวมไปถึงการคาดการณ์การเจริญเติบโตของระบบนี้ ทำให้ลูกค้าและศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มากขึ้นตามไปด้วย

• ชื่อเสียงที่ดีของบริษัทซีเกตในการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าอิเลคทรอนิกส์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าของบริษัทมากกว่าผู้ผลิตหลายรายในตลาด Hard drive

Threat (โอกาส)

• บริษัทคู่แข่ง เช่น Western Digital ได้กลายมาเป็นผู้นำทางการตลาดในช่วงหลัง ซึ่งหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมากขึ้น ถึงแม้ว่าสัดส่วนการตลาดจะมากกว่าซีเกตเพียงเล็กน้อย แต่สามารถบ่งบอกได้อย่างเพียงพอว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้เข้ามาอยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแล้ว

• การที่บริษัทคู่แข่งได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ก่อนทำให้ได้เปรียบในเรื่องการตลาด ซึ่งถ้ากลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจจัดซื้อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งไปแล้ว จะเป็นเรื่องที่ยากในการที่กลุ่มเป้าหมายจะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากยังไม่คุ้มกับการลงทุน

• การผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของสินค้าทดแทนที่สามารถใช้งานในลักษณะแบบเดียวกับสินค้าของซีเกต ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกในการพิจารณาจัดซื้อมากขึ้น

ที่มา:
http://www.thairath.co.th/content/tech/362857 (วันที่ 11 สิงหาคม 2556)

อ้างอิง:
http://hothardware.com/News/Seagate-Launches-High-Capacity-Terascale-and-10K-RPM-Hard-Drives-for-Enterprise/
http://www.storagereview.com/seagate_enterprise_performance_10k7_review
http://www.maximumpc.com/article/news/hgsts_12tb_ultrastar_c10k1200_highest_capacity_10k_rpm_hard_drive
http://www.hgst.com/hard-drives/enterprise-hard-drives/enterprise-sata-drives/ultrastar-7k4000

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License