Flirtey ธุรกิจแนวใหม่ บริการส่งสินค้าถึงบ้านด้วยโดรน

Flirtey ธุรกิจแนวใหม่ บริการส่งสินค้าถึงบ้านด้วยโดรน

สรุปข่าว
ธุรกิจ Flirtey เป็นธุรกิจส่งของแนวใหม่ในประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งโดย Ahmed Haider และ Matthew Sweeny ซึ่งมีรูปแบบการส่งของผ่านการใช้งานเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า UAVs : Unmanned Aerial Vehicles

flickr:10609450696

Ahmed Haider และ Matthew Sweeny ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Flirtey

Flirtey เป็นโครงการ StartUP ที่ต่อยอดจากผลงานการพัฒนาโดรนของนักศึกษาวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย University of Sydney Flirtey คือโดรนที่มีใบพัด 8 ใบ ติดตั้งอุปกรณ์ GPS สำหรับการระบุตำแหน่ง สามารถสั่งงานจากแอพบนสมาร์ทโฟนที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบหลบเลี่ยงการชนอัตโนมัติ ทั้งยังมีระบบการลงจอดอัตโนมัติ ในกรณีที่อยู่ในจุดอับสัญญาณหรือมีปัญหาทางเทคนิคบางประการ และไม่มีการติดตั้งกล้องใดๆ เพื่อมิให้เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วย สำหรับเครื่องโดรนในขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเพื่อใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ และร่วมกับ The Warren Centre for Advanced Engineering สถาบันทางวิศวกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อร่างคำแนะนำเรื่องการใช้งานโดรนในเชิงพาณิชย์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางด้านการบินและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

flickr:10609431534

รูปแบบของโดรน สำหรับการบริการส่งสินค้าให้กับ Zookal

Flirtey ในช่วงแรกจะเป็นการบริการส่งสินค้าให้กับ Zookal โดยทำหน้าที่ในการส่งตำราเรียนไปยังบ้านของผู้ที่สั่งจองและสั่งซื้อ เนื่องจาก Ahmed Haider, CEO ของ Zookal และผู้ร่วมก่อตั้ง Flirtey เป็นผู้ให้บริการขายและให้เช่าตำราเรียนสำหรับนักศึกษาในออสเตรเลียด้วย โดยเหตุผลที่ Zookal ตัดสินใจทำธุรกิจโดยใช้โดรน ก็คือ ความเร็วในการส่งของและการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งของ จากเดิม 8.60 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เหลือเพียง 80 เซนต์เท่านั้น ซึ่งทำให้ธุรกิจสามารถให้บริการส่งตำราด้วย Flirtey โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า ทั้งนี้ทางธุรกิจ Flirtey ได้เริ่มใช้งานในประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแรก เพราะออสเตรเลียมีกฎหมายรองรับเทคโนโลนีนี้สำหรับใช้ในธุรกิจแล้ว และตั้งเป้าว่าจะเริ่มให้บริการจริงได้ภายในปีหน้า (2014) และจะขยายบริการออกไปยังสหรัฐอเมริกาในปีถัดไป (2015)

flickr:10609673633
flickr:10609430474

ลักษณะการส่งของแนวใหม่ ผ่านการใช้งานโดรน

บทวิเคราะห์
การพัฒนาธุรกิจด้วยการนำเครื่องโดรนมาใช้สำหรับการส่งของ นับว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่พอสมควร เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาโดรนมักจะมีบทบาทสำคัญในทางการทหารมากกว่า โดยทำหน้าที่สอดแนมและภารกิจโจมตี ซึ่งการใช้โดรนจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตลงเป็นศูนย์ และยังลดค่าใช้จ่ายในการทำสงครามอีกมหาศาล ในวันนี้โดรนมีขนาดตั้งแต่เท่านกตัวจิ๋วไปจนถึงใหญ่แบบบอลลูนที่ลอยตัวอยู่ได้นานถึง 3 สัปดาห์ มีทั้งแบบพกพา แบบสะพายเป้ และแบบที่ทำงานบนท้องทะเลเพื่อทำลายทุ่นระเบิด ฯลฯ จะเห็นว่าเครื่องโดรนเป็นเทคโนโลยีมีที่มี มานานแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องโดรนไม่เพียงแต่จะใช้เฉพาะในแวดวงการทหารเพียงอย่างเดียว ทางสหรัฐฯ ก็ได้ขยายการใช้โดรนในแวดวงอื่นๆ ด้วย เช่น กิจการตำรวจ การบินพลเรือน การเกษตร การก่อสร้าง หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สำหรับประเทศอังกฤษก็มีการพัฒนาโดรน เพื่อนำมาใช้ในงานตำรวจ เรียกว่า "Spy Drone" ด้วยเช่นกัน

flickr:10609431304

ตัวอย่างการใช้งานโดรนของตำรวจประเทศอังกฤษ 'SPY DRONE'

จะเห็นว่าเครื่องโดรนเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชน แต่ถ้าถามว่าหน่วยงานต่างๆ ได้นำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเองมากน้อยเพียงใด ก็คงต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพราะเครื่องโดรนมีคุณลักษณะที่จะต่อยอดให้สอดคล้องกับแต่ละธุรกิจได้ หากมีความต้องการที่จะนำเอาเครื่องโครนมาใช้อย่างจริงจัง และแน่นอนว่า ถ้ามองในมุมของการต่อยอดเทคโนโลยี ก็ถือว่า Ahmed Haider และ Matthew Sweeny ผู้ก่อตั้งธุรกิจ Flirtey นั้นเล็งเห็นโอกาสจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว การที่ธุรกิจ Flirtey พัฒนาเครื่องโดรนเพื่อนำมาใช้ส่งของเชิงพานิชย์เครื่องแรกของโลกนั้น นับเป็นความได้เปรียบในเชิงธุรกิจที่สำคัญมากในฐานะ First Mover
สำหรับข้อดีของเครื่องโดรนในการบริการส่งสินค้ามีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการส่งพัสดุให้ถึงที่หมายได้ในระยะเวลาอันสั้น ภายใน 1-2 นาที อีกทั้งมีอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อช่วยให้การทำงานเครื่องโดรนสะดวกและง่ายขึ้น อาทิเช่น GPS แบบ Real-time ในการระบุตำแหน่ง ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการบินสามารถต่อเข้ากับแอพพลิเคชั่น และสามารถสั่งงานจากแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษได้ด้วย นอกจากนี้เครื่องโดรนยังมีความปลอดภัยสำหรับการขนส่งเป็นอย่างมาก โดยมีอุปกรณ์ที่ป้องกันการชนไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ หรือนก ด้วยเทคโนโลยี collision avoidance technology และในส่วนของเรื่องสัญญาณ ถ้าเกิดสัญญาณมีความไม่เสถียรหรือขาดหาย ระบบจะทำการบินให้ช้าลง และส่งสัญญาณไปที่ส่วนกลางเพื่อให้คนทำการควบคุมมันแทน และอีกสิ่งนึงที่ธุรกิจควรจะต้องคำนึงถึงในการใช้งานโดรนในเชิงพาณิชย์ ก็คือ ข้อกำหนดทางด้านการบินและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเครื่องโดรน ณ ตอนนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา จึงมีการทดลองใช้กับการส่งของที่มีน้ำหนักเบาๆ ก่อน เช่น หนังสือ หรือใช้ในการส่งยา ในกรณีเร่งด่วนขาดแคลนยาเพียงเท่านั้น ส่วนการพัฒนาใช้กับการส่งของทุกประเภทนั้น คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรกว่าอุปกรณ์ชนิดนี้จะมีความพร้อมในการใช้งานอย่างเต็มที่ สามารถรองรับกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ทุกกลุ่ม

อ้างอิงข่าว: http://www.itday.in.th/flirtey-ธุรกิจแนวใหม่-บริการส่/#.Ulz0h9Ij1DQ
อ้างอิงเพิ่มเติม:
http://www.siamget.com/news/7068
http://techcrunch.com/2013/10/14/australian-startups-zookal-and-flirtey-to-begin-delivering-textbook-orders-by-drone/
http://th.wikipedia.org/wiki/อากาศยานไร้คนขับ
http://news.bbc.co.uk/2/hi/6676809.stm
ผู้จัดทำ น.ส. กิ่งกนก พิพัฒน์สำราญ ID: 5510211012 (RMBA 70)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License