24

Apple Inc. เปิดตัว Mac OS X Mavericks

flickr:10461464126

สรุปข่าว

Apple Inc. ได้ทำการเปิดให้ผู้ใช้งานทำการ Download ระบบปฏิบัติการ OS X 10.9 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ซึ่งครั้งนี้มาในโค้ดเนมที่มีชื่อว่า Mavericks โดย OS X Mavericks ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในงาน WWDC 2013 เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งมีเปลี่ยนแปลงไปจากระบบปฏิบัติการ OS X 10.8 Mountain Lion หลายส่วนด้วยกัน OS X 10.9 Mavericks ถูกออกแบบใหม่ในหลายส่วน โดยได้รับอิทธิพลมาจาก iOS 7

flickr:10461448024

สำหรับ OS X Mavericks ที่เปิดให้ผู้ใช้งานได้ทำการ Download ในครั้งนี้มีทั้ง Application ตัวใหม่ และ Application เดิมที่ถูกออกแบบและปรับปรุง Feature ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและสนองตอบการใช้งานของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี โดย Application ที่ได้ทำการเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ และที่ได้รับกาปรับปรุงใน OS X Mavericks มีดังนี้

iBooks

flickr:10461445554

iBooks เป็น Application น้องใหม่ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ Application ที่มีอยู่บน iOS สามารถอ่านหนังสือ ePub, หนังสือที่ Download จาก iBooks Store และหนังสือ iBooks Textbook ในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถปรับสีกระดาษให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 3 สี คือ ซีเปีย, ขาว และดำ iBooks แยกส่วนหนังสือออกมาจาก iTunes โดยสมบูรณ์ โดยจะต้องเข้าไปที่ iBooks Store แทน แต่สำหรับประเทศไทยยังไม่ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ

Maps

flickr:10461451495

Maps เป็นอีกหนึ่ง Application ใหม่ที่มากับ OS X Mavericks โดยเป็นการใช้แผนที่เดียวกับบนระบบปฏิบัติการ iOS การใช้งานบน OS X Mavericks นั้น เมื่อทำการค้นหาหรือสร้างเส้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถจะส่งเส้นทางดังกล่างไปยัง iOS ได้ทันที

Calendar

flickr:10461435505

Application Calendar บน OS X Mavericks ได้ทำการปรับปรุงรูปแบบให้ดูสะอาดตามากขึ้น การใช้งานต่าง ๆ คล่องตัวขึ้น อีกทั้งยังสามารถดึง Facebook Event มาแสดงได้ เพิ่มสถานที่นัดหมายแล้วให้ Calendar ทำการคำนวณเวลาเดินทาง และทำนายสภาพอากาศในวันดังกล่าวได้อีกด้วย

Safari

flickr:10461429945

Safari บน OS X Mavericks ครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเมื่อเทียบกับบน OS X Mountain Lion ซึ่งถูกทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของการทำงานในหลาย ๆ จุด และยังมาพร้อมกับ Feature ใหม่ คือ Share Link โดยผู้ใช้งานสามารถดู Link ที่มีผู้ทำการ Share ผ่าน Twitter และ LinkedIn ได้

iCloud Keychain

flickr:10461422715

เป็นการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตซึ่งจะยกเว้นการเก็บ Security Code โดยผู้ใช้งานจะต้องใส่ด้วยตนเองเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานแต่ละครั้ง สามารถเก็บรหัสผ่านตามเว็บต่าง ๆ ที่ทำการ Log in โดยสามารถจัดเก็บในขณะทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้ทันที และยังสามารถทำการ Sync กับ iOS 7 ได้อีกด้วย

Multiple Displays

flickr:10461596003

เป็นการปรับปรุงการเชื่อมต่อหน้าจอโดย Multiple Displays ที่มากับ OS X Mavericks ในครั้งนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานทั้ง 2 หน้าจอแบบแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่ละหน้าจอจะมี Dock เป็นของตนเองซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้ทันที เมื่อเปิดใช้งาน Full screen แล้วอีกจอจะยังสามารถใช้งานได้ ลาก Spaces และหน้าต่าง App ข้ามไปมาบน Mission Control ได้ และสามารถส่งหน้าจอผ่าน AirPlay ไปยัง Apple TV แบบต่อขยายหน้าจอได้ซึ่งจากเดิมสามาถทำได้เฉพาะ Mirroring

Notifications

flickr:10461586943

เพิ่มความสามารถโดยที่ผู้ใช้งานสามารถตอบกลับการแจ้งเตือนได้ทันที เช่น หาก iTune เปลี่ยนเพลง Notifications จะขึนเติมพร้อมปุ่มข้ามเพลง สามารถตอบกลับ Message ผ่าน Notifications ได้ทันที สามารถตอบกลับ Email หรือลบ Email ได้ทันที และ Reminders มีปุ่มเลื่อนการแจ้งเตือน

Finder Tabs

flickr:10461397306

Finder ได้มีการเพิ่มระบบ Tabs เข้ามาให้ โดยจะทำให้ผู้ใช้งานสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

Tags

flickr:10461398575

Tags ใน OS X Mavericks ก็คือ Labels ใน OS X Mountain Lion นั่นเอง ใน Version ก่อน 1 File สามารถติดได้ 1 Labels เท่านั้น แต่เมื่อมีการพัฒนาเพิ่มเติมจนมาเป็น Tags ทำให้ 1 File สามารถติดได้กี่ Tags ก็ได้

Advanced Technologies

flickr:10461568933

ใน OS X Mavericks นี้ จะมีการจัดการทรัพยากรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องอย่างชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานโดยผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดในส่วนนี้ได้ อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และตอบสนองผู้ใช้งานได้ในทันทีอีกด้วย

วิเคราะห์ข่าว

การเปิดตัวและให้ผู้ใช้งานสามารถ Download ระบบปฏิบัติการ Mac OS X Mavericks ได้ฟรี (เครื่องปี 2009 ขึ้นไป) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในส่วนของ Application ที่เพิ่มเติมเข้ามา และ Application เดิมที่ทาง Apple Inc. ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน iPhone โดยเฉพาะผู้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS 7 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เกิดการบอกต่อ การใช้ซ้ำ โดยจะเป็นการเพิ่มยอดขายให้แก่ทาง Apple Inc. ได้อีกด้วย

ข้อดี

  • ระบบการจัดการทรัพยากรณ์ของเครื่องทำได้ดี การทำงานโดยรวมไหลลื่น
  • Safari ถูกแก้ไขปัญหาการใช้แรม ทำให้การทำงานดีขึ้นมาก
  • หน้าตาโดยรวมดูเรียบง่ายขึ้น
  • มี Feature ที่ตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

ข้อเสีย

  • การออกแบบในบางจุดยังไม่สอดคล้องกัน บางจุดยังติดมาจาก Version เดิม
  • ถึงแม้การทำงานโดยรวมของ Safari ดีขึ้นมาก แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดบางส่วน
  • ผู้ใช้งานควรใช้เครื่องที่มี Ram 8GB ขึ้นไป

อ้างอิง

http://www.apple.com/osx/
http://www.macthai.com/2013/10/23/macthai-review-os-x-10-9-mavericks/

นายกมลเทพ องค์ประกอบกุล ID : 5510211024 RMBA70

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License