65

ผลสำรวจชี้คนไทยใช้สื่อโซเชียลคู่อุปกรณ์โมบายล์ขณะเดินทางช่วงวันหยุด

สรุปความ

ผลการสำรวจเกี่ยวกับแนวโน้มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า นักเดินทางชาวไทยนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างการเดินทางในช่วงวันหยุดพักผ่อน เพื่อการติดต่อและรับคำแนะนำ ขณะที่ธุรกิจโรงแรมยังตอบสนองเรื่องนี้ได้ไม่ดีนัก…

10642760765_b918901092.jpg

แม้จะมีความเชื่ออย่างแพร่หลาย ว่าวันหยุดพักผ่อนควรเป็นช่วงเวลา แห่งการหลีกหนีความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน แต่นักเดินทางเกือบ 9 จาก 10 คนทั่วโลกและไทย ต่างยอมรับว่าเริ่ม ติดเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างการเดินทาง…

จากผลการสำรวจ ทริปแอดไวเซอร์ TripBarometer เกี่ยวกับแนวโน้มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าร้อยละ 87 ของนักเดินทางทั่วโลกและนักเดินทางชาวไทยร้อยละ 85 ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระหว่างการเดินทาง เนื่องจากต้องการที่จะติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง และกลัวว่าจะพลาดข่าวสารต่างๆ เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ความต้องการในการติดต่อผ่าน ทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างช่วงวันหยุดพักผ่อนนั้นเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการบริการทั่วโลกยังไม่สามารถให้บริการในด้านนี้ได้พอเพียงกับความต้องการในปัจจุบันของนักเดินทางที่ให้ความสำคัญด้านการติดต่อสื่อสาร

10642760645_8de1b4ca53_n.jpg

การติดต่อสื่อสารด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่

จากผลสำรวจ TripBarometer พบว่า นักเดินทางชาวอินโดนีเซียมีแนวโน้มที่จะใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในระหว่างการเดินทางมากที่สุด (ร้อยละ 98) ในขณะที่นักเดินทางชาวแคนาดามีแนวโน้มน้อยที่สุด (ร้อยละ 59) ทั้งนี้ จากช่วงอายุต่างๆ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างการเดินทางมากที่สุดในโลก (ร้อยละ 94) และผู้หญิง (ร้อยละ 88) ติดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างช่วงวันหยุดพักผ่อนมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 85) เล็กน้อย

อุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้นักเดินทาง สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกเวลาระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะผ่านสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ในขณะที่การโทร (ร้อยละ 73) และการรับส่งข้อความ (ร้อยละ 62) เป็นเหตุผลหลักในการใช้ สมาร์ทโฟนระหว่างการเดินทาง อีกทั้ง นักเดินทางส่วนมากใช้เทคโนโลยีของอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการเข้าถึง สื่อสังคมออนไลน์ และค้นหาคำแนะนำระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ นักเดินทางชาวไทยมีการใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน เพื่อเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มากกว่านักเดินทางโดยเฉลี่ยทั่วโลก

10642760655_31c1db3ee9_n.jpg

โอกาสเป็นสิ่งสำคัญ: ความต้องการด้านการบริการที่เข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่

จากผลการสำรวจ TripBarometer พบว่าธุรกิจการบริการทั่วโลก ยังไม่มีบริการที่เข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักเดินทาง และประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน แม้ว่านักเดินทางจะมีความต้องการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน แต่เจ้าของธุรกิจที่พักเกือบหนึ่งในสามทั่วโลก (ร้อยละ 31) และในประเทศไทย (ร้อยละ 34) ไม่มีการให้บริการใดๆ เพื่อเข้าถึงผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่

ในปี 2556 มีเจ้าของธุรกิจโรงแรมเพียงร้อยละ 36 ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการทำตลาดสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในจำนวนนี้มีร้อยละ 53 ที่กำลังวางแผนขยายข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปี 2557 จากผลการสำรวจพบว่าเจ้าของธุรกิจโรงแรมร้อยละ 52 วางแผนเพิ่มข้อเสนอพิเศษต่างๆ สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปีที่กำลังจะมาถึง โดยรวมถึงฟังก์ชั่นการจองผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 31) การนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ (ร้อยละ 20) และข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะ (ร้อยละ 8)

นักเดินทางชาวไทยเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 47) วางใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อวางแผนการเดินทางล่าสุดของตน และใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรับคำแนะนำ (ร้อยละ 77) ดูรูปภาพและวิดีโอของสถานที่ที่กำลังจะไป (ร้อยละ 70) ค้นหาข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ (ร้อยละ 64) และค้นหาแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่ในขณะที่ตนอยู่ (ร้อยละ 43)

10642760665_8f74ae91bb_n.jpg

จากผลการสำรวจยังพบว่า นักเดินทางชาวไทยใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากระหว่างช่วงวันหยุดพักผ่อน โดยนักเดินทางชาวไทยมากกว่า 4 ใน 5 คน (ร้อยละ 86) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ระหว่างการเดินทาง สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก (ร้อยละ 61) อย่างมาก นอกจากนี้ ชาวไทยยังมีแนวโน้มใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อรับคำแนะนำและอัพเดทเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเมื่อเทียบกับนักเดินทางเฉลี่ยทั่วโลก

นักเดินทางชาวไทยร้อยละ 25 ยอมรับว่ามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางของตน ไม่ต่างจากนักเดินทางเฉลี่ยทั่วโลก เมื่อดูผลสำรวจทั่วโลกพบว่า ชาวอินเดีย (ร้อยละ 37) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 30) มีแนวโน้มในการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางบนสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดระหว่างในช่วงวันหยุดพักผ่อน ขณะที่นักเดินทางจากกรีซ (ร้อยละ 5) และอิตาลี (ร้อยละ 8) มีแนวโน้มที่จะแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางน้อยที่สุด

บทวิเคราะห์

หันเข้าหาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม

เจ้าของธุรกิจโรงแรมชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิสัมพันธ์กับแขกที่มาใช้บริการในปัจจุบัน และกับผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะมาใช้บริการในอนาคต ซึ่งมีจำนวนไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยทั่วโลก (ร้อยละ 82) แพลตฟอร์มที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมชาวไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดคือเฟซบุ๊ก (ร้อยละ 76) และยูทูบ (ร้อยละ 30) จากมุมมองด้านธุรกิจ การสำรวจพบว่าเจ้าของธุรกิจโรงแรมชาวไทยร้อยละ 58 อ้างว่าได้รับมูลค่าเพิ่มจากเฟซบุ๊ก และเพียงร้อยละ 4 ที่เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากการใช้ยูทูบ

เจ้าของธุรกิจโรงแรมชาวไทยอีกร้อยละ 19 ที่ไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิสัมพันธ์กับแขกเนื่องจากไม่มีความรู้ด้านนี้ (ร้อยละ 42) และไม่มีเวลา (ร้อยละ 39) เป็นเหตุผลหลัก อย่างไรก็ตาม นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมชาวไทยร้อยละ 58 วางแผนที่จะลงทุนเพิ่มในด้านสื่อสังคมออนไลน์ในปี 2557

10643833093_c371569b0b_n.jpg

การที่นักเดินทางพึ่งพาอุปกรณ์เคลื่อนที่และสื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นไปตามแนวโน้มที่เราเห็นจากผู้ใช้เว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ ทั้งนี้ ทริปแอดไวเซอร์มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์มือถือที่ไม่ซ้ำกันเฉลี่ยเดือนละ 79 ล้านราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 216 ผู้คนมากกว่า 50 ล้านคนได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของเรา และนักเดินทางไม่เพียงใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ในการวางแผนการเดินทางเท่านั้น แต่ยังใช้ในระหว่างการเดินทางอีกด้วย นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของบทวิจารณ์จากนักเดินทางถูกส่งเข้ามายังทริปแอดไวเซอร์ผ่านทางเฟซบุ๊ก สะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางยังนิยมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังจากการเดินทาง

ขณะที่ นายจูลิโอ บรูโน รองประธานฝ่ายขายทั่วโลก ทริปแอดไวเซอร์ฝ่ายธุรกิจ กล่าวว่า ผลสำรวจของ TripBarometer พบว่า ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากสำหรับธุรกิจการบริการในการเพิ่มบริการในหลายๆ จุด ระหว่างการเดินทางของนักเดินทาง ธุรกิจต่างๆ ควรมีปฏิสัมพันธ์กับแขกปัจจุบันและผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะมาใช้บริการในอนาคต ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านข้อเสนอพิเศษและแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเดินทาง ทั้งนี้ ข้อเสนอผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่จะช่วยมอบการเชื่อมโยงกับนักเดินทางระหว่างเดินทางได้โดยตรง.

เว็บไซต์สำหรับแอพพลิเคชั่นในมือถือ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ททท. ได้เริ่มศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มความนิยมและประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งความก้าวหน้าของการเจาะตลาดกลุ่มไอที รวมถึงความสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การให้ความรู้ และจัดกิจกรรมทางการตลาดไปยังนักท่องเที่ยวและบุคคลที่สนใจทุกเพศทุกวัยทั่วโลก ดังนั้น ทีมงานนักพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ททท. จึงได้สร้างแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้สมาร์ทโฟน และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างหลากหลาย

10643259236_95c93616d8_n.jpg

โดยเฉพาะ Amazing Thailand แอพพลิเคชั่นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กิจกรรม และเกร็ดความรู้ต่างๆ ของประเทศไทยกว่า 10,000 หัวข้อ ภายใต้ชื่อสุดชิค “Thailand in Your Hand” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย แอพพลิเคชั่นที่เน้นความรู้หรือข้อมูลเฉพาะทางเกี่ยวกับแง่มุมและเรื่องราวต่างๆของประเทศไทยอย่าง Amazing Thailand Blissful Honeymoon , Amazing Thailand Golf Paradise, Thai Cook Book และ Thailand Medical Tourism หรือเกมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาทิ Som Tam Sukjai (ส้มตำสุขใจ) และ Siam Tempo ทุกสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนยอดนิยมทุกประเภท ทั้ง ไอโฟน ไอแพด แอนดรอยด์ โอวี่ และแบล็คเบอร์รี่

อ้างอิงบทความ:ไทยรัฐออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 http://www.thairath.co.th/content/tech/378651
อ้างอิงเพิ่มเติม:http://travel.thaiza.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย+เปิดตัวเว็บ+Mobile+apps+อย่างเป็นทางการ+เน้นบุกตลาดไอที/237031/
http://www.nstda.or.th/news/579-it-for-hotel
http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/46936

ผู้จัดทำ นางสาววรนันท์ วีรกุลวัฒนา 5510211065
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License