75

9 เทคนิคในการออกแบบเว็บไซต์ ให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ

cats7.jpg

9 วิธีการดีๆในการออกแบบเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่สำคัญของตัวเองให้ดีที่สุด นั่นคือการเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ทุกขนาด ตั้งแต่เล็กไปจนถึงแบรนด์ใหญ่โต ซึ่ง 9 เทคนิคในบทความนี้เป็นการรวมรวบโดยเว็บไซต์ Genetechsolutions จะสามารถตอบคำถามได้ว่า ทำไมบางเว็บไซต์ธุรกิจจึงไม่ประสบความเร็จ และไม่ได้ผลตอบรับเท่าที่ควร
1. รู้ถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ – การรู้จักและเข้าใจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น เพศ, ช่วงอายุ, พฤติกรรมและรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ล้วนเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ให้แบรนด์สามารถเลือกรูปแบบของเนื้อหาและวิธีในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม รวมถึงตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2. การใช้ Code บนเว็บไซต์ – การเขียนโปรแกรมหรือการ Coding บนเว็บไซต์นั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์โหลดได้เร็ว สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคืออัตราส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อความหรือ Text ซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและยังใช้เวลาในการโหลดข้อมูลน้อยกว่า นอกจากนี้ ยังควรเอาใจใส่ถึงการเขียนโปรแกรม Text to HTML ที่ถึงแม้จะไม่มีผลต่อการจัดอันดับบนเสิร์ชเอนจิ้นโดยตรง แต่ก็ส่งผลต่อการเติบโตของเว็บไซต์ในการทำธุรกิจ
3. การเลือกใช้โทนสีของเว็บไซต์ – การเลือกใช้โทนสีบนเว็บไซต์ให้มีสมดุลกัน เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยเพิ่มความน่าสนใจบนเว็บไซต์ รวมไปถึงยังช่วยสร้างจุดดึงดูดและสร้างทัศนคติในด้านบวกที่มีต่อแบรนด์โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือ
4. มีนโยบายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน – บนเว็บไซต์ควรมีการระบุถึงนโยบายในการทำธุรกิจที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น การซื้อสินค้า, การชำระเงินและการขนส่งสินค้า
5. ใช้คำว่า “Free” เพื่อสนใจของผู้บริโภค – ผลการสำรวจพบว่า “Free” เป็นคำที่มีอิทธิพลในการตลาดที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดีกว่าคำศัพท์อื่นทั่วไป ดังนั้นหากต้องการสร้างความโดดเด่นน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ คำว่า Free เป็นอีกหนึ่งคำที่ไม่ควรพลาด
6. นำเสนอช่องทางในการติดต่อแบบออนไลน์ – การนำเสนอช่องทางในการติดต่อกับแบรนด์ผ่านระบบสนทนาสด (Live Chat Dialog Box) และแบบฟอร์มกรอกอีเมล (E-mail Contact Form) จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกสะดวกสบายในการติดต่อมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในเวลาเดียวกัน
7. ส่วนต่อประสาน (Design Interface) – ส่วนต่อประสานนั้นหมายถึงหน้าตาการจัดวางปุ่มหรือรูปแบบที่ผู้ใช้จะได้เห็นและใช้งาน การออกแบบส่วนต่อประสานนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม สิ่งสำคัญในการออกแบบส่วนต่อประสานบนเว็บไซต์แบรนด์ คือการตรวจสอบลิงค์เสีย (Broken Link) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้
8. ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสัมพันธ์ – โซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางเสริมที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นวิธีในการขยายกลุ่มลูกค้า ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียที่มีจำนวนหลายร้อยล้านคน ซึ่งผลการสำรวจพบว่าในปีก่อน (2012) มีผู้ประกอบการธุรกิจประเภท B2C เป็นจำนวนกว่า 41% ที่เลือกใช้โซเชียลมมีเดียเบอร์ 1 ของโลกอย่าง Facebook ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค
9. เว็บไซต์ที่ดีนำไปสู่ยอดขายที่ดี – ส่วนประกอบสำคัญของเว็บไซต์ที่ดีและมีคุณภาพที่ไม่ควรมองข้ามคือ มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเว็บไซต์มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ในการทำธุรกิจ ก็จะช่วยดึงยอดขายที่จะตามมาในอนาคต เหตุผลที่เราก่าวเช่นนี้คือเว็บไซต์เป็นช่องทางสำคัญที่ผู้บริโภค 70% ใช้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ก่อนเชื่อมไปถึงการซื้อสินค้า รวมไปถึง 89% ของผู้บริโภคยังคาดหวังว่า แบรนด์จะมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล

SWOT analysis

Strength

• เทคนิคเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเว็บไซต์ทุกประเภท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเข้าถึงของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเว็บไซต์สำหรับการขายเท่านั้น
• ในบางเทคนิคสามารถนำความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เพื่อใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้เช่น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มักจะเกิดความเบื่อหน่ายกับการรอเว็บไซต์ดาวน์โหลด หรือลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งสามารถทำใหัผู้ใช้บริการเว็บไซต์ใช้เวลากับเว็บไซด์นั้นๆได้นานขึ้น
• บางเทคนิคกระตุ้นให้เจ้าของเว็บไซต์ประยุกต์ใช้ช่องทางหรือเทคนิคการติดต่อสื่อสารใหม่ๆเพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ง่ายและติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว
• บางเทคนิคส่งเสริมให้เจ้าของเว็บไซต์หมั่นตรวจสอบและอัพเดทเว็บไซต์อยู่เสมอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและการอัพเดทข้อมูลสามารถดึงผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้กลับเข้ามาใช้เว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ

Weakness

• เนื่องจากเทคนิคเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเว็บไซต์ทุกประเภท ซึ่งคู่แข่งทางธุรกิจที่ได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของพวกเขาได้
• บางเทคนิคต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เช่น การตลาด, การเขียนเว็บไซต์, การออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงเงินลงทุนและเวลาในการสร้าง ตรวจสอบและอัพเดทเว็บไซต์ ซึ่งผู้ให้บริการบางรายไม่สามารถจัดหาทรัพยากรเหล่านี้ได้
• นอกจากส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องใช้ทรัพยากรแล้ว การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางอีเมล์หรือระบบการสนทนาสด ต้องอาศัยทีมงานที่คอยตอบสนองกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์และระบบที่ใช้งานได้ดี รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย

Opportunity

• การพัฒนาซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการเขียน code สำหรับเว็บไซต์ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีทำได้ง่ายยิ่งขึ้น
• การสร้างและคิดค้นช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเดิมๆ โดยนักพัฒนาที่สาม ทำให้สามารถติดต่อลูกค้าได้ง่ายและหลากหลายขึ้น
• การพัฒนาอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และง่ายต่อการใช้งาน

Threat

• เนื่องจากโอกาสที่เกิดขึ้น จึงไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ให้คู่แข่งทางธุรกิจพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีได้ ซึ่งจะเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้นปัจจัยอื่นจึงมีผลในการสร้างความแตกต่างและทำให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์กลับมาใช้บริการของเราอีก
• ในปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์โดยอาศัยเทคนิคเหล่านี้อาจจะไม่เพียงพอกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดั้งนั้นผู้ให้บริการอาจจะต้องใช้เทคนิคการขายอื่นๆร่วมกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย
• ในปัจจุบันและอนาคตจะมีการสร้างโซเชียลมีเดียใหม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการติดตามรวมถึงการเลือกใช้โซเซียลมีเดียที่ให้ประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

ตัวอย่างเว็บไซต์

flickr:10687711013

เว็บไซต์นี้เป็นที่รู้จักดีทั่วโลกโดยเป็นของบริษัท Apple ที่ขายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทบแล็ต และอื่นๆ โดยหน้าเว็บไซต์จะแบ่งตามสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์เข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและเร็วที่สุด ซึ่งหน้าเว็บไซต์หลักให้ความรู้สึกสะอาดและทันสมัยเนื่องจากมีเนื้อหาที่ไม่เยอะและใช้พื้นหลังเป็นสีขาวเป็นหลัก โดยจะมีแค่ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์หลักที่เปลี่ยนไปเท่านั้น เนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์ที่ดูเรียบง่ายทำให้การใช้งานของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ง่ายขึ้น ส่วนเว็บไซต์ Apple ประเทศไทย ที่ http://www.apple.com/th/ ได้ปรับโฉมทั้งเว็บเป็นภาษาไทยทั้งหมด พร้อมฟ้อนท์ใหม่ที่เหมือนกับฟ้อนท์ที่ใช้บนระบบปฏิบัติการ iOS7 ด้วย


ที่มา:http://smepro.net/webdesign/9-วิธีในการออกแบบเว็บไซต์-ให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
วันที่ : 18 ตุลาคม 2556

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License