77

'เดลต้า-เจ็ตบลู' ให้ผู้โดยสารใช้มือถือระหว่างเครื่องขึ้น-ลงแล้ว

600.jpg

เริ่มต้นในวันนี้แล้ว เมื่อผู้โดยสารของสายการบิน "เดลต้า" และ "เจ็ตบลู" ไม่ต้องให้พนักงานมาบอกให้ปิดเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตอีกต่อไป ในระหว่างเครื่องขึ้น-ลง หลังเอฟเอเอ ประกาศอนุญาตให้ใช้งานได้
หลังจากการประกาศของสำนักงานขนส่งทางอากาศของสหรัฐฯ (เอฟเอเอ) ในการอนุญาตให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินโดยสาร สามารถใช้งานอุปกรณ์แก็ดเจ็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊กรีดเดอร์)
สมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ได้ตลอดเที่ยวบิน รวมทั้งระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอดด้วย

420.jpg

โรบิน เฮยส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินเจ็ตบลู กล่าวว่า เราได้ทำงานร่วมกับเอฟเอเออย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะผลักดันนโยบายใหม่นี้ออกมา เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้โดยสารจะได้รับประสบการณ์ใหม่บนเที่ยวบิน สายการบินเจ็ตบลูได้อนุญาตให้ผู้โดยสารทุกคนใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว นั่นหมายความว่า ลูกค้าของเราสามารถหยิบอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้ตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน
ขณะที่ เดลต้า ออกมาแถลงเมื่อวันพฤหัสบดี (31 ต.ค.) ที่ผ่านมาว่า เครื่องบินทั้งหมดของสายการบินเพิ่งเสร็จสิ้นการทดสอบ การให้บริการความทนทานต่อการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา (PED) เพื่อให้แน่ใจว่าคลื่นความถี่จะไม่รบกวนการทำงานของเครื่องบิน เช่นเดียวกับเจ็ตบลูที่บอกว่าเครื่องบินทั้งหมด 191 ลำ ผ่านการตรวจสอบแล้ว

420.jpg

ด้วยการนี้ ผู้โดยสารไม่ต้องปิดเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังคงมีข้อจำกัดบางอย่าง สำหรับ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต ที่เชื่อมต่อสัญญาณ 3G ให้อยู่ในโหมดการบิน หรือตัดการเชื่อมต่อ แต่ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อกับบริการไวไฟบนเครื่องบินได้ ส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็ก สามารถใช้งานระหว่างเครื่องขึ้นลงได้ไม่มีปัญหา เว้นแต่ผู้ใช้งานแล็ปท็อป ที่ระหว่างเครื่องขึ้น-ลง ต้องหยุดใช้และเก็บโต๊ะหน้าที่นั่ง รวมถึงระหว่างที่มีการฉายวิดีโอสาธิตด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน ผู้โดยสารต้องวางอุปกรณ์ลงและฟังอย่างตั้งใจ เพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556
http://www.thairath.co.th/content/tech/380142

วิเคราะห์

การที่ทางคณะทำงานของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ หรือเอฟเอเอ สหรัฐอเมริกา ได้ลงมือศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายระเบียบว่าด้วยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินในนั้นรวมถึงข้อมูลจากนักบิน ผู้โดยสาร พนักงานต้อนรับบนเครื่อง เหล่าบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมือถือ เอฟเอเอจึงได้ข้อสรุปว่าเครื่องบินพาณิชย์ส่วนใหญ่สามารถต้านทานการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดพกพาได้
ทางเอฟเอเอจึงอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดระยะเวลาของเที่ยวบินไม่เว้นแต่เวลาที่เครื่องขึ้น-ลง หากสายการบินนั้นๆผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดแล้ว ซึ่งทางเอฟเอเอจะออกคู่มือการปฏิบัติให้สายการบินต่างๆทันที และเนื่องจากความแตกต่างของเครื่องบินแต่ละเครื่องและปฏิบัติการของแต่ละสายการบิน คู่มือการปฏิบัติดังกล่าวจึงจะผันแปรไปตามแต่ละสายการบิน
อย่างไรก็ตามในบางกรณีผู้โดยสารอาจถูกขอให้ปิดอุปกรณ์หากเกิดทัศนวิสัยย่ำแย่จากสภาพอากาศ เนื่องจากระบบลงจอดบางอย่างอาจไม่สามารถทนต่อการแทรกแซงได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารก็ยังคงไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือในการโทรเข้า-ออกระหว่างเที่ยวบินได้เนื่องจากเป็นกฎของอีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐ คือ คณะกรรมาธิการการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐ ซึ่งห้ามเด็ดขาด
โดยที่ทางสายการบินเดลต้าและเจ็ตบลูเป็นสายการบินที่เริ่มต้นใช้นโยบายนี้ ซึ่งเครื่องบินของทั้ง2สายการบินได้ผ่านการตรวจสอบความทนทานของการให้บริการแล้วว่าคลื่นความถี่จะไม่รบกวนการทำงานของเครื่องบิน นี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของผู้โดยสารที่จะได้รับความสะดวกสบายในการโดยสารและใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ 3G 4Gให้อยู่ในโหมดการบินหรือตัดการเชื่อมต่อ แต่ก็ยังสามารถใช้บริการไวไฟบนเครื่องบินได้เนื่องจากเอฟเอเอได้เสนอมติและได้รับความเห็นชอบว่า ผู้โดยสารเครื่องบินสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการบิน และผู้ใช้งานแล็บท็อปก็ต้องหยุดใช้และเก็บโต๊ะหน้าที่นั่งรวมถึงต้องเก็บอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากในช่องใต้เก้าอี้ หรือ ช่องเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะให้ดีระหว่างที่เครื่องขึ้นและลงจอด และห้ามการใช้งานการสื่อสารด้วยเสียงใดๆรวมทั้งห้ามใช้การโทรบนเครื่ีองบินอยู่ รวมถึงระหว่างที่มีการฉายวิดีโอสาธิตด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน ผู้โดยสารต้องวางอุปกรณ์ต่างๆลงและฟังอย่างตั้งใจเพื่อความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
ทั้งนี้การที่สายการบินดังกล่าวสามารถให้ผู้โดยสารใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลาการบินนั้นได้ ก็จะต้องเคร่งครัดในส่วนของข้อยกเว้นให้ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของสายการบินและลูกเรืออยู่เพราะถึงยังไงแล้วความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและคนอื่นๆที่โดยสารบนเครื่องบินโดยสารลำเดียวกันก็ย่อมสำคัญกว่าความสะดวกสบายดังกล่าว

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License