Bank Of America

Mobile-Bangking
Mobile web(ใช้ได้ทุก platform และพัฒนาได้ง่ายกว่า) VS Mobile Apps(ใช้ฟังก์ชั่นของ device ได้เช่น ถ่ายรูป GPS)
-Bank of Italy 1904 > Bank of America 2001
-ผู้นำอันดับ 1 ใน M-banking
โดยเปิดตัวในปี 2007 โดยเป็นอีกช่องทางที่ตอบสนองลูกค้าได้มากที่สุด
-Mobile banking
รวม i-Banking เข้าไว้ด้วย มีรูปแบบการใช้งานง่ายเหมาะกับ smart phone
1.MMS(mobile massaging) ไม่ต้องอาศัยซอฟแวร์ใดๆในการทำงาน
2.Mobile Internet เชื่อมโยงผู้ใช้เข้ากับการใช้งานของธนาคาร (มีปัญหาความเร็วในการเชื่อมตัว และหน้าจอที่มีขนาดเล็กของโทรศัพท์)
3.Mobile Application สร้าง interface ให้ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน เหมาะกับการใช้งานใน smart phone
สถิติต่างๆ

flickr:11042320935
flickr:11042418886

Mobile-payment (เริ่มแรกที่ประเทศสิงคโปร์)
1.Local mobile payment (Bluetooth RFID NFC)
2.Mobile Commerce
เชื่อมโยงกับสินค้า online ต่างๆ
3.Person-to-person payment (Ex.paypal)

flickr:11042455374

Mobile banking of Bank of America
-The Mobile Initiative
ในปี 2006 ทำผ่านหน้าเว็ปก่อน แล้วค่อยพัฒนาใช้แทนระบบ SMS
ในปี 2007 มีผู้ใช้บริการถึง 1 ล้านราย
2008 พัฒนา app ในไอโฟน
2009 มีคนใช้ถึง 4 ล้านคน
-กลุ่มที่นิยมใช้มากที่สุดคือ กลุ่มคนที่ใช้บัตรเดบิต
ออนไลน์แบงค์กิ้งของอเมริกาเป็นมาตรฐานของโมบายล์แบงค์กิ้ง โดยตอนแรกไม่มีคนใช้ ต่อมาจึงให้ใช้ฟรีถึงปัจจุบัน โดยลูกค้าที่ใช้ออนไลน์แบงค์กิ้ง จะจงรักภักดีต่อธนาคารมากกว่า
ช่องทางที่แพงที่สุดของแบงค์คือ Branch รองลงมาคือ ATM ตามด้วย Call center&IVR และ Online
การใช้งาน Online ทำให้แบงค์ลดต้นทุนได้มหาศาล แต่คนยิ่งใช้ mobile banking มากขึ้นยิ่งไปที่ bank มากขึ้น ยิ่งใช้ atm มากขึ้น เนื่องจากมีการ locate สาขาของธนาคาร หรือ atm ใกล้เคียง และเพราะไม่กล้าใช้ app จึงกลับไปใช้ช่องทางเดิมมากขึ้น

flickr:11042511893

Digital Marketing
ทีมที่รับผิดชอบการสร้างแบรนด์ผ่าน
1.ช่องทางมือถือ
2.สื่อออนไลน์
3.Social Media
4.Own website

Mobile banking in Thailand
-The Period of SMS
ใช้ sms เนื่องจากอ่านและตรวจสอบได้ง่าย
-SIM Toolkit
Server ของธนาคารเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงข้อมูล transaction ของลูกค้าเท่านั้น
และมีระบบโอนเงินเพิ่มเข้ามา
-Smartphone
เนื่องจากมีระบบอินเตอร์เน็ตที่พัฒนามากขึ้น
-Mobile app
SCB K-Bank KTB-Netbank อื่นๆ
-Number of Agreements

flickr:11042511813

-Volume of transaction

flickr:11042455294

-Value of transactions

flickr:11042418356

-Volume of payment

flickr:11042455064

-Value of payment

flickr:11042511483

ข้อดี-ข้อเสียของ M-Banking
-ข้อดี
1.ฟรี
2.ใช้งานการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
3.ป้องกันการทำธุรกรรมได้ดีกว่า i banking
4.ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้จะไม่ปรากฎ
ข้อเสีย
1.ต้องมีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท
2.Sms ไม่ถูกเข้ารหัส
3.ถ้าเกิดการหายของมือถือ อาจเกิดการขโมยข้อมูลไปใช้
4.ถูกแฮ็คข้อมูลได้ง่าย

The Future of Mobile Banking

flickr:11042320355
flickr:11042454924

ข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบการปฏิบัติการบน Smart Phone
-จุดแข็ง ของ iOS
1.มีผู้ใช้งานมาก
2.มีกำลังซื้อสูง
3.app อยู่บน app store มีคุณภาพน่าใช้
-จุดอ่อน ของ iOS
1.ผู้พัฒนา Application จะต้องพัฒนาบน Software ของทาง Apple ซึ่งสามารถใช้บนระบบปฏิบัติการ OS X เท่านั้น
2. การนำ Application ขึ้นให้ผู้ใช้งานทำการ Download บน App Store จะมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างซับซ้อน
-จุดแข็ง ของ Android
1.เนื่องจากเป็น Open source ทำให้มีผู้พัฒนาและ Application เป็นจำนวนมาก
-จุดอ่อน ของ Android
1.อุปกรณ์มีความหลากหลายทำให้อุปกรณ์ และ Application ไม่ Compatible
2.การตรวจสอบ Application ก่อนที่จะนำขึ้นบน Google Play มีค่อนข้างน้อย ทำให้ผู้ใช้งานเจอกับ Application ที่ไม่มีคุณภาพ
3.ผู้ใช้งานมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดน Application ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ไม่หวังดี
-จุดแข็ง ของ Window Phone
1. Application ที่อยู่บน มีคุณภาพ Windows Phone Store เป็น Application ที่มีคุณภาพเนื่องจากผ่านการตรวจสอบจาก Microsoft
2.ทำงานเข้ากับองค์กรที่มีการใช้งานระบบ Microsoft Exchange ได้เป็นอย่างดี
-จุดอ่อน ของ Window Phone
1.มีฐานผู้ใช้งานที่น้อย
2.การนำ Application ขึ้นให้ผู้ใช้งานทำการ Download บน Windows Phone Store จะมีขั้นตอนและการตรวจสอบที่ยุ่งยาก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License