Twitter Business Model
flickr:10691765745

1. Customer Segments
• Users เป็นกลุ่มผู้ใช้งานในระดับบุคคล เช่น คนดัง นักแสดง นักกีฬา นักเรียน พนักงานบริษัท เป็นต้น
• Enterprises เป็นกลุ่มระดับองค์กร เช่น Samsung Coca-cola Manchester United เป็นต้น
• Developers เป็นกลุ่มของนักพัฒนาโปรแกรมต่างๆ สามารถสร้าง Application ต่างๆ ที่สามารถใช้งานกับ Twitter ได้

2. Value Propositions
• Stay Connected จากการที่ได้มีช่องทางสื่อสารในระบบสังคมออนไลน์ ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นรอบข้างได้ง่าย เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ไม่ให้ขาดหาย อีกทั้งยังสามารถรู้ความเป็นไปของบุคคลอื่นได้อีกด้วย นอกจากนั้น Twitter ยังเป็นช่องทางที่ทำให้การติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยผู้บริโภคที่ต้องการติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตในการสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนการใช้งานต่างๆ ซึ่งทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตจะได้รับความสะดวก อย่างไรก็ดีด้วยการติดต่อตลอดเวลาหากเกิดปัญหา Twitter คือสถานที่ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถามคำถามที่คุณสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูล แต่ไม่อยากไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง รวมไปถึงการขอความช่วยเหลือ ขอความคิดเห็น หรือขอคำแนะนำ เป็นต้น ผู้พัฒนา Twitter กล่าวว่า “ปัญหาที่คุณเคยใช้เวลาคิด 5 นาที อาจได้คำตอบออกมาภายในเวลา 10 วินาทีบน Twitter แต่สิ่งนี้หมายถึง อย่างน้อยคุณต้องมีเพื่อนๆ ในชีวิตจริงตามดู (Follow) Twitter ของคุณอยู่ และถ้าจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณก็ควรตามดู Twitter ของเพื่อนด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
• Target Marketing ในทางธุรกิจสามารถใช้ Twitter เพื่อสร้างยอดขาย (Sales) โดยใช้การโปรโมชั่น เป็นตัวเร่งให้เกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ สร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ (Brand Awareness) ทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า อีกทั้งเป็นช่องทางติดต่อและให้บริการเพื่อใช้สื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าได้โดยตรงและไม่ต้องผ่านตัวกลาง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน (CRM) และเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ลูกค้าไม่พอใจสินค้าหรือบริการของบริษัท นอกจากนั้น Twitter ยังช่วยในการสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กรเดียวกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• Twitter Apps นักพัฒนาหรือ Developer สามารถเข้ามาร่วมพัฒนา Application ต่างๆ ร่วมกับ Twitter โดยผ่าน Twitter API

3. Channels
• Channel สำหรับ Users และ Enterprises มีดังนี้ Website, Desktop App, Mobile App และ SMS
• Channel สำหรับ Developer คือ Application Programming Interface (API) จะเป็น Channel ที่อนุญาตให้นักพัฒนาภายนอกเข้ามาใช้ข้อมูลของ Twitter ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ

4. Relationships
• Twitter ได้สร้าง @Magic Recs ที่จะทำการโต้ตอบกับผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เพื่อทำการปรับปรุงระบบแนะนำบุคคล หรือข้อความทวีตที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน เป็นการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
• สำหรับ Developer สามารถติดต่อกับ Twitter ผ่านทาง @twitterapi

5. Revenue Model
• Promoted Accounts เหมาะสำหรับบริษัทเจ้าของสินค้าที่ต้องการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนา โดยจะแสดงผลบนหน้าของผู้ใช้งานตามลักษณะของผู้ใช้งานนั้นๆ โดย Promoted Account ให้เราเลือกติดตามในส่วนของ Who to Follow ซึ่งจะแนะนำ Accounts ที่ยังไม่ได้ Follow และเป็น Accounts ที่น่าสนใจ โดยมีข้อความระบุว่า “Promoted’ เป็นแถบสีเหลืองระบุ สำหรับค่าใช้จ่ายจะคิดแบบ Cost-Per-Follow (CPF) หรือคิดตามจำนวนผู้ใช้ที่กด Follow Account นั้น
• Promoted Tweets มีบริษัทชั้นนำหลายแห่งที่สนใจการโฆษณารูปแบบใหม่นี้ ได้แก่ Best Buy, Bravo, Red Bull, Sony Pictures, Starbucks, และ Virgin America โดย Promoted Tweets คือ ข้อความทวีตที่บริษัทผู้โฆษณาเสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ข้อความนั้นปรากฏในกลุ่มผู้ใช้ที่ไม่ได้ติดตามบริษัทนั้นๆ ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหาบน Twitter.com โดยมีป้ายระบุว่า “Promoted” และมีแถบสีเหลืองเน้นให้เห็นชัดเจนขึ้น ทั้งนี้การที่ “Promoted Tweets” จะปรากฏหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาที่เราเขียนลง Twitter นั้นมีความเกี่ยวเนื่อง หรือเราได้เคยค้นหาหาคำที่มีบริษัทซื้อเอาไว้หรือไม่ หลังจากนั้นก็จะมีทวีตโฆษณาของบริษัทนั้นๆ ส่งเข้ามา ซึ่งผู้ใช้สามารถตอบกลับ, รีทวีตและเพิ่มเป็นรายการที่ชื่นชอบได้ ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้โฆษณาของบริษัทกระจายไปยังกลุ่มผู้ใช้ได้กว้างมากยิ่งขึ้น ถ้าหาก Promoted Tweets ได้รับการยอมรับและมีหลายๆ บริษัทเริ่มสนใจ Promoted Tweets มากขึ้น จะทำให้มีการแย่งกันซื้อคำหรือประโยคที่ผู้ใช้สนใจมากขึ้น และการเพิ่มขึ้นของคำหรือประโยคเหล่านี้จะทำให้มีโฆษณาเข้าไปอยู่ใน Personal Stream เป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจทำให้ผู้ใช้ไม่พอใจได้ ดังนั้นอาจจะต้องมีข้อกำหนดจำนวนของ Promoted Tweets ที่จะเข้ามาใน Stream ของผู้ใช้ให้เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนทำผู้ใช้รู้สึกรำคาญได้ อย่างไรก็ตามการใช้ Promoted Tweets จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดคำหรือประโยคที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าถึงในปริมาณที่มาก มีการตอบกลับเมื่อมีการตอบรับจากผู้สนใจ รวมไปถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพของโฆษณานั้นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในส่วนของราคานั้น Twitter จะคิดราคาแบบ Cost-Per-Engagement (CPE) คือ คิดตามจำนวนการกด click favorite retweet หรือ reply
• Promoted Trends ผู้ลงโฆษณาจะต้องจ่ายเงินสำหรับการลง promoted trends ใน twitter เพื่อให้ Trend ที่ตนเองต้องการโฆษณานั้นปรากฏขึ้นในส่วนของ Trend List ของ twitter โดยที่ promoted trends อันล่าสุดจะถูกจัดลำดับเอาไว้ใน Trend List อันบนสุดของรายชื่อ Trend ทั้งหมดเเละแบ่งแยกอย่างชัดเจนด้วยการมีคำว่า “Promoted” สำหรับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาจะคิดค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวต่อวัน ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงมาก
• นอกจากนี้ Twitter ยังมีรายได้จาก Licensing Data Streaming การขายข้อมูลที่อยู่ภายใน Twitter ให้กับบริษัทอื่นๆ เช่น Google และ Microsoft ซึ่งในปี 2009 Twitter มีรายได้อยู่ที่ 25 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการทำการตกลงระหว่าง Google และ Microsoft ให้ Search engine สามารถค้นเจอทวีตของ Twitter ได้ โดยเป็นกำไรจาก Google 15 ล้านเหรียญสหรัฐ และจาก Microsoft 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

flickr:10692334423

6. Key Resources
• Twitter.com Platform เป็น Platform ที่ Twitter สร้างขึ้นเพื่อให้บริการทั้ง User Enterprise และ Developer

7. Key Activities
• Platform Development ซึ่ง Twitter ต้องพัฒนาตัวระบบให้มีความสอดคล้องกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา

8. Key Partners
• Search Venders โดย Twitter ขายข้อมูลทวิตให้กับ Google และ Microsoft ทำให้สามารถค้นหาข้อความทวิตได้
• Device Venders เป็นพาร์ตเนอร์กับ Apple ทำให้สามารถ Tweet จากตัว iOS ได้โตยตรง
• Media Companies เป็นพาร์ตเนอร์กับบริษัทวิจัยเกี่ยวกับสื่อในอินเตอร์เน็ต เช่น Mass Relevance และ Crimson Hexagon โดยทำให้บริษัทสื่อรู้ปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวต่างๆ แบบทันที และทำให้ช่วยขยายฐานผู้ใช้ Twitter ได้
• Mobile Operators โดย Twitter มีคู่ค้าซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ผู้ใช้ง่ายสามารถอ่านและส่ง Tweet ได้ผ่านทาง SMS

9. Cost Structure
• Employees เป็นของกลุ่มพนักงานในแผนกต่างๆ เช่น นักเขียนโปรแกรม นักการตลาด นักการเงิน เป็นต้น ซึ่งในปี 2013 Twitter มีพนักงานประมาณ 2,000 คน
• Servers การรักษาซ่อมบำรุง Server รวมไปถึงการลงทุนใน Server ใหม่ เพื่อรองรับกับการเติบโตของผู้ใช้ในอนาคต

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License