การไฟฟ้านครหลวง

นายรักพงษ์ เพชรจันทร
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ CIO
การไฟฟ้านครหลวง

Key of Success

• กล้าที่จะเปลี่ยน
• ความสัมพันธ์ที่ดีกับ CEO (การดึงCEOเข้ามามีส่วนร่วมและรับรู้ถึงความจำเป็นในการพัฒนาด้านIT)
• ใส่ใจในรายละเอียดที่คนอื่นมองข้ามไป

บทสัมภาษณ์ http://www.drkanchit.com/course/ccm/case/case07.html

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License