Social Group4

FAN PAGE

งามกับหญิงMake More Over

flickr:11528388765

Proposal Fan Page “งามกับหญิง”

1.Theme ของเพจ

 • นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม การดูแลตัวเองของผู้หญิง
 • นำเสนอสาระน่ารู้เรื่องเทรนการแต่งตัว แต่งหน้า การเลือกเสื้อผ้า ของผู้หญิง
 • นำเสนอตัวอย่างการแต่งหน้าและการแต่งกาย ของเจ้าของเพจ ”หญิง” (นามปากกา)

2.กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้หญิงวัยรุ่นถึงวัยทำงาน (ตั้งแต่ อายุ 14 -34 ปี)

3.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

 • เพื่อหากลุ่มคนที่สนใจในเรื่องความสวยความงามมาร่วมแชร์เรื่องราว
 • เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนให้หันมาดูแลตัวเอง ส่งเสริมบุคลิกภาพ
 • เพื่อรวบรวมเคล็ดลับความงามต่างๆ มาประชาสัมพันธ์บอกต่อแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อสร้างเรื่องราวดีดีแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต

4.วิธีการน่าสนใน/ดึงดูด

 • ใช้แอดมินนาม”หญิง” เป็นตัวชูโรง ตัวอย่างการแต่งหน้า แต่งตัว รวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน มายกตัวอย่างเพื่อใกล้เคียงวิถีชีวิตจริงของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และเป็นการเรียกความสนใจ ช่วยให้น่าติดตาม

5.วิธีการสร้างเครือข่ายได้อย่างไร

 • ใช้การบอกต่อในกลุ่มเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน
 • นำลิ้งค์ไปโพสบนเว็บบอร์ดต่างๆ เช่น พันธุ์ทิพย์

6.วิธีการวิเคราะห์

 • ดูยอดการกด Like
 • ดูการคอมเม้น


ที่มาของเพจ

ในสังคมปัจจุบันผู้หญิงเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อน เนื่องจากผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในสังคม ก้าวขึ้นมาเป็นคนทำงานมีรายได้เป็นของตัวเอง สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีทำให้ผู้หญิงต้องพบเจอผู้คนรวมถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวตลอดเวลา เป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงรักสวยรักงามมากขึ้น หันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้นในทุกๆด้าน ไม่เพียงแค่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงแต่ยังบำรุง ปรับปรุง ตกแต่ง สร้างเสริม เพื่อให้มีรูปร่างหน้าตา ที่เป็นที่พึงพอใจและอย่างที่รู้กันดีผู้หญิงเป็นเพศที่ให้ความสำคัญกับการแต่งตัว รูปร่างหน้าตาค่อนข้างมาก เนื้อหาของเพจนี้จึงน่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ไม่ยากนักและอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพจนี้ขึ้น คือ ผู้หญิงไทยกว่าร้อยละ 90 ยังคงไม่มั่นใจกับรูปร่างหน้าตาตัวเอง ดังนั้นข้อมูลข่าวสาร การโฆษณาหรือการกระจายข้อมูล เผยแพร่เทคนิควิธีต่างๆ เกี่ยวกับความสวยความงามผ่านเทคโนโลยีจึงสามารถทำได้ง่ายและกำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ ทำให้การที่จะสร้างกลุ่มเพื่อผู้หญิงตั้งแต่ วัยรุ่นตอนต้นถึงวัยทำงานน่าจะได้รับความสนใจค่อนข้างดีและน่าจะตอบโจทย์ในสังคมปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง เลือกของอุปโภคบริโภค และอัพเดทเทรนใหม่ๆกันอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อหากลุ่มคนที่สนใจในเรื่องความสวยความงามด้านต่างๆมารวมตัวกันเพื่อแชร์เรื่องราวบอกต่อเคล็ดลับวิธีในการดูแลตัวเองตามฉบับผู้หญิงสมัย พร้อมทั้งเทคนิคการป้องกันตัวการเตือนภัยของผู้หญิงที่มีการขึ้นในปัจจุบัน
2.เพื่อสร้างประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหลักสามารถนำไปประยุกต์ใช้ดัดเปลี่ยนแปลง ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน
3.เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผหญิงและปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิง
4.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนให้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง
5.เพื่อกระจายข่าวสาร เรื่องราวดีดีแก่กลุ่มเป้าหมายสืบไป

กลุ่มเป้าหมาย

งามกับหญิง Make More Over เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศหญิงโดยเริ่มจากวัยรุ่นและวัยทำงาน ช่วงอายุตั้งแต่ 14 – 34ปี เนื่องจากเป็นวัยที่สนใจดูแลตัวเองในการเรื่องของการแต่งตัว รูปร่าง หน้าตา และเป็นวัยที่สนใจข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับวิธีเสริมสร้างบุคคลิคที่ดีให้แก่ตนเองและต้องการเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนที่ได้พบเห็น และมีประสบการณ์ในการดูแลความสวยความงามตนเองได้เป็นอย่างดี

เนื้อหา

- นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความสวยความงาม การดูแลตัวเองของผู้หญิง
- นำเสนอสาระน่ารู้เรื่องเทรนการแต่งตัว แต่งหน้า การเลือกเสื้อผ้า ของผู้หญิง
- นำเสนอตัวอย่างการแต่งหน้าและการแต่งกาย ของเจ้าของเพจ ”หญิง” (นามปากกา)

เครื่องมือที่ใช้

Facebook
flickr:11528187525


Facebook Fan Page เป็นสื่อหลักของการนำเสนอเนื้อหา โดยเริ่มสร้าง Page ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม2556เมื่อแรกเริ่มนั้นเพจได้โพสเนื้อหาหลักของ Page เกี่ยวกับพัฒนาการด้านความสวยของตัวแอดมินเพจ “นามปาก หญิง “ นำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง สีผิว หรือการแต่งหน้าที่ทำให้ตัว หญิง ดูดีขึ้น เป็นจุดดึงดูดความสนใจซึ่งก็ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มเป้าหมายค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ โดยใช้การสื่อสารกับผู้คลิก Like Page แบบ Two way communication คือ มีการอัพเดทข้อมูลจากทาง Page และการสอบถามปัญหาหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ที่คลิก Like ด้วยเนื้อหาที่นำเสนอใน Page นี้ มีทั้งในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ ลิงค์ คลิปวิดีโอ และการแชร์เนื้อหาจากเว็บไซต์หรือ Page อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และทาง Page ได้มีการบอกต่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงเพจช่วยกันกดแชร์เพจออกไปเพื่อกระจายเพจได้กว้างขึ้นด้วย

โดยมีผลทางสถิติ ดังนี้

flickr:11528872804
Overview

ตั้งแต่เริ่มสร้าง Page ในวันที่ 15สิงหาคม2556จนถึงวันที่ 24พฤศจิกายน 2556มีผู้คลิก Like ทั้งสิ้นจำนวน 243 Like มีจำนวนคนเข้าถึงเพจแต่ไม่ได้กดไลค์จำนวน 806ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดจำนวนไลค์ โดยช่วงที่มีการแชร์ภาพความงามของคนดังในวงสังคม เช่นดารา หรือนักร้อง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนั้น มียอดผู้เข้าชมเป็นจำนวนสูงขึ้นทำให้สถิติช่วงนั้นสูงมากกว่าช่วงอื่นๆ

Likes

จากผู้ที่กด Like พบว่าเป็นเพศหญิงถึง 79% โดยมีอายุเฉลี่ยระหว่าง 18 - 24ปีมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปี และ 35 - 44ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่มีความสนใจ Page ของเราส่วนมากเป็นกลุ่มนักเรียน และนักศึกษา และวัยเริ่มทำงาน

Reach

จำนวนการเข้าถึง Page ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นผู้หญิง 49% ผู้ชาย 51% โดยเพศหญิงมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปีมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25 - 43ปี และ 35 – 44 ปีซึ่งมีอัตราส่วนการเข้าถึง Page ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

การประชาสัมพันธ์เพจ

กลยุทธ์ในการสร้างเนื้อหาและเครือข่ายของ งามกับหญิง Make More Over มีดังนี้
- มีการใช้เครื่องมือในสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ซึ่งนั้นก็คือ Facebookเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายได้ใช้ Facebook ในชีวิตประจำวันเป็นประจำอยู่แล้ว
- มีการนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลที่เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ เช่น ดารา นักร้อง หรือคนดัง ที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงนั้น รวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่กำลังเป็นกระแส
- มีการนำเสนอวิธีการแต่งตัว แต่งหน้าในรูปแบบต่างๆและได้นำเนื้อหาและข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างการนำเสนอใหม่ให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้น เช่น การทำ Clip Video และ รูปภาพ เป็นต้น
- มีการสร้างพันธมิตรกับ Page ความสวยความงามอื่นๆ เพื่อเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายและฝากประชาสัมพันธ์เพจไปด้วยในตัว
- นำเสนอเนื้อหาของ Page ไปยังเว็บบอร์ดของ pantip.com ห้อง โต๊ะเครื่องแป้ง เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวมีผู้ใช้งานซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเพศในช่วงอายุดังกล่าวค่อนข้างสูง

flickr:11528268946

ประเมินผล

ผลการตอบรับ จากสถิติของผู้ติดตามในแต่ละเครื่องมือที่ได้วิเคราะห์ในข้างต้น จากจำนวนผู้กด Like เพจทาง Facebook นั้นถือว่ายังอยู่ในความคาดหมายของผู้จัดทำเนื่องจากจำนวนผู้คลิก Like ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 300คน และมี Fan Page ร่วมแสดงความคิดเห็นและคลิก Like โพสต์ของทาง Page งามกับหญิงพอสมควรแต่การรวมกลุ่มเป้าหมายให้มีการแชร์ความคิดเห็นกัน ยังไม่ได้การตอบรับเท่าที่ควร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการกดไลค์ และกล่าวให้กำลังใจ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ที่ติดตามเนื้อหาของเพจนั้นเป็นไปตามที่ทางผู้จัดทำได้ตั้งเป้าหมายไว้ คือ ส่วนมากเป็นวัยนักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น และวัยเริ่มทำงานช่วงอายุ 22 – 28ปี และมีความสนใจเกี่ยวกับการแต่งตัว การแต่งหน้า และการดูแลตัวเองเป็นส่วนใหญ่

ปัญหาและอุปสรรค

- ในช่วงแรกของการจัดตั้ง Page นั้นทำการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างง่าย เนื่องจากจำนวนผู้คลิก Like รวดเร็วแต่ผ่านไประยะนึงจะค่อนข้างคงที่ไม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- ผู้ดูแล Page หรือแอดมินจะต้องนำเสนอและหาเนื้อหาที่น่าสนใจ ร่วมสมัย และมีการนำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เพราะจะเห็นได้ว่าหากเป็นเนื้อหาที่ไม่ค่อยน่าสนใจนั้นจะมี Fan Page กด Unlikeด้วย

flickr:11528226054

ข้อเสนอแนะ

- ทางผู้จัดทำเห็นว่าการเลือกเนื้อหาที่น่าสนใจ มีประโยชน์ และร่วมสมัยนั้นจะทำให้มีผู้สนใจติดตาม Page มากขึ้น
- การจัดกิจกรรมร่วมสนุกเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถประชาสัมพันธ์ Page และสร้างสัมพันธ์กับ Fan Page ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีการ Share กิจกรรมไปยังหน้า Page ของ Fan Pageซึ่งจะเพิ่มจำนวนผู้เห็น Page ได้เป็นจำนวนมาก
- การนำเสนอเนื้อหาที่แตกต่างและหลากหลายในแต่ละสื่อออนไลน์ ทำให้มีผู้ติดตามในทุกๆ สื่อ เพราะหากนำเสนอเนื้อหาเดียวกันในทุกสื่อ อาจทำให้เลือกติดตามเพียงสื่อใดสื่อหนึ่งเท่านั้นเท่ากับเป็นการลดการสื่อสารกับผู้ติดตามลง
- การเลือกเวลาในการโพสต์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากทางผู้จัดทำได้ทดลองโพสต์เนื้อหาในเวลาที่แตกต่างกัน ผลคือ การโพสต์ในช่วง 20.00 – 22.00 น. จะมีผู้เห็นโพสต์มากกว่าในช่วงเวลาอื่นๆ ซึ่งตรงกับสำรวจเวลาที่ผู้ใช้ Facebook ใช้งานมากที่สุด การเลือกเวลาในการโพสต์ช่วยให้ข้อความที่เรานำเสนอนั้นมีผู้ใช้เห็นเป็นจำนวนมากและส่งผลต่อการบอกต่อ Page อีกด้วย

Group 4 “Hormone วัยกลางคน”

1. นายธนพัฒน์ สอนซื่อ 5510211009
2. นายปกรณ์ จงธนเศรษฐกุล 5510211038
3. นายปัทพงค์ ฤทธิ์บุญญากร 5510211063
4. น.ส.อาภัสรา โกษากุล 5510211075
5. นายเอกรัตน์ กองรัตนานันท์ 5510211079
6. น.ส.วรรณศิริ คำคงศักดิ์ 5510211081
7. นายสุรนาท แผ้วพาลชน 5510211083

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License