Success Failure It Project

โครงการ IT ที่ประสบความสำเร็จ

1. เทคโนโลยีการเดินทางโดยรถไฟในประเทศญี่ปุ่น
เป็นที่ทราบกันดีว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วยการใช้บริการจากรถไฟเป็นหลัก โดยมีเส้นทางสายรถไฟเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีประเภทของรถไฟหลายประเภทด้วยกัน เช่น รถไฟประเภทที่จอดทุกสถานี จอดบางสถานี และรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น ซึ่งด้วยเหตุข้างต้นนี้ จึงทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทำระบบเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินทาง ขบวนรถไฟที่ต้องขึ้น เวลาที่รถไฟจะมาถึงชานชาลา ตลอดจนถึงการจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงหรือ “ชิงคันเซ็น” เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการทุกคน โดยมีเว็บไซต์ที่ให้บริการอยู่ 2 เว็บไซต์ด้วยกัน ได้แก่ Hyperdia.com และ Jorudan.co.jp

flickr:11041939153
flickr:11042158365

2. บริษัท Li & Fung ประเทศฮ่องกง

flickr:11041747465

บริษัท Li & Fung จำกัด เป็นบริษัทผู้ค้าของฮ่องกง ทำธุรกิจจัดซื้อสินค้าให้กับห้างค้าปลีกและแบรนด์ดัง มีจุดเด่นคือการบริหารระบบโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับลูกค้า และซัพพลายเออร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลก โดยอาศัยระบบ Extranet มาเชื่อมต่อ จึงทำให้สามารถให้บริการ Outsource โดยเข้าถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ถูกกว่า ดีกว่า และเร็วกว่า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นับวันต้องการสินค้ารวดเร็วขึ้น

3. โครงการ “Cyber Jaya” ประเทศมาเลเซีย

flickr:11041887004

เมืองไซเบอร์จายา (Cyber Jaya) เป็นเมืองในประเทศมาเลเซีย เป็นเสมือนเมืองแห่งโลกของไซเบอร์ (Cybercity) เป็น Silicon Valley เวอร์ชั่นมาเลเซีย ที่มหาธีร์ โมฮัมหมัด ต้องการสร้างพื้นที่ที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับไอซีที (ICT) และการสร้างงาน เพื่อการพัฒนาประเทศให้เร็วขึ้น ไซเบอร์จายาเป็นเมือง ICT ที่แวดล้อมไปด้วยบริษัทด้านไอทีชั้นนำของโลก เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมด้านสื่อผสม (หรือมัลติมีเดีย) ศูนย์การค้นคว้าและวิจัย (R&D Centers) มหาวิทยาลัยมัลติมีเดีย และสำนักงานใหญ่ด้านปฏิบัติงานของบริษัทนานาชาติที่ต้องการเข้ามาสร้างฐานผลิตหรือทำการค้าในมาเลเซียจากทั่วโลก ปุตราจายาและไซเบอร์จายา ตั้งรวมกันอยู่ในโครงการ MSC เพื่อส่งเสริมการลงทุน การทำธุรกิจ การค้นคว้าและวิจัยและการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่มีการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลก เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต MSC ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีการเติบโตของตลาดรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย เป็นอาณาจักรของเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ที่รัฐบาลพยายามสร้างแรงจูงใจนานัปการ เพื่อให้บรรดาบริษัทเอกชนต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีสื่อผสมที่ทันสมัยของประเทศ ซึ่งจะส่งผลเป็นการพัฒนาประเทศโดยรวม

4. ร้านอาหาร MK Restaurant ในประเทศสิงค์โปร์

flickr:11042108864

ร้านอาหารสุกี้ MK เป็นร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในประเทศไทย จึงได้มีโครงการขยายสาขาออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น และสิงค์โปร์ โดยมีการวางระบบการสั่งอาหารที่แตกต่างไปจากในประเทศไทย ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างระบบการสั่งอาหารของร้านอาหารสุกี้MK ในประเทศสิงค์โปร์ ที่มีการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในร้านอาหารด้วย โดยลักษณะของร้านอาหารสุกี้ MK ที่สิงค์โปร์นี้ จะมีหน้าจอสำหรับการสั่งอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหารแต่ละตัว เพื่อให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ด้วยตนเอง ซึ่งมีเมนูอาหารให้เลือกโดยแบ่งเป็นแต่ละประเภท เช่น เลือกประเภทน้ำซุป รายการอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เห็ด ผัก ลูกชิ้น เนื้อสัตว์ หมูแดง เป็ดย่าง ติ่มซำ เครื่องดื่ม และรายการของหวาน เป็นต้น ซึ่งเมื่อลูกค้ารับประทานอาหารเสร็จสิ้นแล้ว ก็สามารถกดเช็คบิลที่หน้าจอได้เลย และพนักงานจะเดินเอาบิลมาเก็บเงินที่โต๊ะ ซึ่งการนำเอา IT เข้ามาใช้ในโครงการร้านอาหารสุกี้ MK นี้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างมากอีกด้วย โครงการนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งจากผู้มารับประทานอาหารร้าน MK Restaurant ในประเทศสิงค์โปร์

5. Homeplus Smart Virtual Store ประเทศเกาหลีใต้

flickr:11041938043

Homeplus เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศเกาหลีใต้ ที่มี Tesco และ Samsung เป็นเจ้าของร่วม ได้จัดทำ Homeplus Smart Virtual Store โดยติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาที่มีการจัดรูปแบบเหมือนชั้นวางสินค้าตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ที่ทางเดินเข้า-ออกของสถานีรถไฟใต้ดิน “Seolleung Station” ให้ลูกค้าสแกน Barcode หรือ QR code ผ่านแอพพลิเคชั่น Homeplus App เพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ต้องการ และทำการจ่ายเงินผ่านทาง eMoney ซึ่งด้วยวิธีการนี้ทำให้ Tesco Homeplus เติบโตเป็นอย่างมากด้วยยอดการ Shopping ผ่าน Online Store เติบโตถึง 130% และ Tesco Homeplus บรรลุ Mission คือสามารถครองอันดับหนึ่งใน Online Market ได้สำเร็จ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จในโครงการIT
1. การวางแผนโครงการที่ดี : มีการจัดทำแผนงานของโครงการล่วงหน้าให้ตรงกับมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจนและมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคลที่เข้ารับผิดชอบ
2. ตอบสนองความต้องการ: เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับโครงการมีความเหมาะสมกับงาน สามารถตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้งานและเกิดประโยชน์ได้จริง
3. การสื่อสารที่เหมาะสม: มีการสื่อสารระหว่างกันกับสมาชิกภายในทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเ พื่อทำให้เกิดความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกัน
4. การมีระบบวัดประสิทธิภาพที่ดี: มีวัดประสิทธิภาพที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการวัดผลและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของโครงการ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันถ่วงที

โครงการ IT ที่ไม่ประสบความสำเร็จ

1. โครงการ Bangkok Green Wi-Fi

flickr:11041886044

โครงการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 400 ตารางกิโลเมตร มีจุดให้บริการ Wi-Fi กว่า 15,000 จุด ซึ่งเมื่อใช้งานจริงนั้นพบว่าไม่คลอบคลุมพื้นที่ และวิธีการขอใช้นั้นมีความยุ่งยากซับซ้อน

2. จุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะ

flickr:11041746535

จุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะเป็นโครงการที่สร้างมาเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถกดปุ่มเรียกรถแท็กซี่มาให้บริการ โดยจะมีสัญญาณไฟกะพริบที่หลังคาเพื่อบอกให้รู้ว่ามีผู้ประสงค์จะใช้บริการ รวมทั้งสัญญาณที่ติดตั้ง ณ ปุ่มกดจะถูกส่งไปที่ศูนย์ ต่อจากนั้นศูนย์ก็จะวิทยุเรียกรถแท็กซี่ที่ติดระบบ GPS ที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดให้มารับ โดยจะส่งข้อมูลหลังจากติดต่อกับรถแท็กซี่เสร็จมาที่จอแสดงผลที่ตู้เพื่อบอกว่ารถแท็กซี่หมายเลขทะเบียนอะไรกำลังจะมารับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ แต่โครงการไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่มีรถแท็กซี่เข้ามารับบริเวณจุดจอด และพฤติกรรมของผู้คนที่นิยมที่เรียกแท็กซี่ตามความสะดวกมากกว่า และประกอบกับไม่มีกฎหมายบังคับให้รถแท็กซี่จอดในจุดจอด ทำให้ปัจจุบันแท็กซี่จอดรับผู้โดยสารไม่เป็นระเบียบ จึงไม่ค่อยได้ใช้ที่จอดรถดังกล่าว และส่งผลให้เอกชนขอยกเลิกสัญญา

3. The National Data Bank Project
โครงการ The National Data Bank Project (NDB) เป็นโครงการของประเทศบังคลาเทศ ที่จะสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ข้อมูลต่างๆกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายนั้นจะเชื่อมโยงระบบไปยังกระทรวงต่างๆ 12 กระทรวง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้จัดทำเพื่อเป็นให้คลังของข้อมูลทางสังคมศาสตร์และทางประชากรศาตร์ และเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆภายในประเทศ แต่การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลทางสถิติในบังคลาเทศนั้น มีปัญหาความไม่สม่ำเสมอ มีความซับซ้อน ไม่เพียงพอ ไม่แม่นยำ และล้าสมัย นอกจากนั้นโครงการNDBนี้ยังมีปัญหาความล่าช้าโดยโครงการนี้จัดตั้งตั้งแต่ปี1992 และได้รับการอนุมัติอีกครั้งในปี 1994 ซึ่งตามแผนจะต้องเริ่มโครงการในปี 1995 แต่ได้เริ่มต้นจริงๆในปี 1998 และโครงการนี้ยังปัญหาในแง่ของข้อจำกัดในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะนำมาพัฒนาต่อเป็นระบบNetwork เช่นระบบLAN รวมทั้งมีพนักงานที่ไม่เพียงพอในการจัดการและดำเนินการระบบNetwork และในที่สุดระบบเหล่านั้นก็ไม่ถูกใช้งานตั้งแต่ปี 2000 ไม่มีการสร้างฐานข้อมูล และยังไม่มีการเก็บข้อมูลทางสถิติใดๆ ในโครงการ

4. HealthSMART

flickr:11042344646

HealthSMART เป็นโครงการ e-health records ของประเทศออสเตรเลีย ที่พยายามบูรณาการข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยเข้าไว้ด้วยกันเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านผู้ป่วยและทรัพยากรต่างๆ ซึ่งเดิมโครงการนี้มีกำหนดใช้งานในปี 2007 โดยระบบของโครงการได้ถูกซื้อมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในประเทศ แต่ด้วยความต้องการใช้ระบบของทั้ง2ประเทศมีความแตกต่างมากกว่าที่คิดไว้จึงส่งผลให้ต้นทุนของโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาล และโครงการต้องหยุดลง ความล้มเหลวของโครงการเกิดจากขาดการวางแผนและทำการวิเคราะห์อย่างเพียงพอก่อนที่จะทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

5. British Home Office

flickr:11041746445

โครงการ British Home Office เป็นโครงการที่ใช้อุปกรณ์ Blackberry เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษทั้งหมด 41,000 คน เพื่อที่ลดด้านเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพและให้ตำรวจได้ใช้เวลามากขึ้นในการตรวจลาดตะเวน โดยตามแผนโครงการนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณได้ 125ล้านปอนด์ต่อปี แต่ที่จริงแล้วโครงการนี้ให้ผลประโยชน์เพียง 600,000 ปอนด์ โดยจากการสอบสวนโดยคณะกรรมการบัญชีกลางพบว่า โครงการนี้มุ่งเน้นเพียงการให้มีอุปกรณ์อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่มากกว่าการการมุ้งเน้นที่ผลประโยชน์ของโครงการ ความล้มเหลวในการดำเนินโครงการนี้มาจากขาดการวิเคราะห์ cost benefit ที่มีประสิทธิภาพ และล้มเหลวในการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในโครงการIT
1. ขาดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน: โปรเจคขององค์กรต้องมีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทั้งระดับเดียวกันและคนละระดับ มาร่วมกันคิดทำความเข้าใจถือว่าเป็นสิงที่สำคัญที่จะลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
2. ไม่มีการการประเมินการเปลี่ยนแปลง: การประเมินสถานการณ์และบริหารความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะให้องค์กรสามารถปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ทันเวลา
3. ขาดการสนับสนุน: ไม่ว่าการจะเป็นการสนับสนุนจากผู้บริหารขององค์กร หรือ การสนับสนุนจากภาครัฐบาลทั้งในเรื่องของแหล่งเงินทุน ทรัพยากร เวลา และสถานที่ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
4. ขาดการวางแผนและการวิเคราะห์cost-benefit :โครงการจำเป็นต้องมีการแวงแผนล่วงหน้าทั้งการวางกรอบเวลา กฏเกณฑ์ กลยุทธ์ รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนเทียบกับประโยชน์ที่จะได้จากโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการทำโครงการ
5. ความไม่เหมาะสมของเทคโนโลยี : เทคโนโลยีที่เลือกมาใช้ไม่เหมาะสมกับโครงการหรือผู้ใช้งาน ทำให้เกิดความยุ่งยากและเกิดปัญหาในการใช้งาน

ที่มา : http://www.egov4dev.org/success/case/ndb.shtml
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9480000114131&TabID=3&
http://calleam.com/WTPF/?p=3847
http://calleam.com/WTPF/?p=3307
http://tsaj.org/handbook/การเดินทางในโตเกียวด้ว/
http://soundatventure.blogspot.com/2013/08/mk-restaurant-in-singapore-313somerset.html
http://pantip.com/topic/31073245
http://news.sanook.com/economic/economic_44646.php
http://www.logisticsdigest.com/article/logistics-insight/item/989-apparel-logistics--supply-chain-management.html
http://allaboutict.blogspot.com/2011/09/green-ict-4-telecom-journal.html
http://www.flashfly.net/wp/?p=8642

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License