e-Choupal

ITC E-choupal ความรับผิดชอบของบริษัทในประเทศอินเดีย

เมื่อสิงหาคม ค.ศ.2006 นาย Sivakumar CEO ของบริษัท International Business Division หนึ่งในผู้นำของชาวอินเดียได้ฟังนายกพูดว่า double@

“อินเดียมีแผนที่จะรุกไปข้างหน้า60ปี แต่ยังมีความท้าทายสำหรับพวกเราอยู่อย่างหนึ่ง คือคนจนและคนที่หิวโหยที่เราต้องกำจัดออกไปจากดินแดนของเรา และพวกเรายังมีแผนที่จะขยายให้คนในประเทศมีสุขภาพดี”

“พวกเราเล็งเห็นว่าชาวนาในประเทศยังอยู่ในวิกฤติ ไม่มีการจัดการที่อยู่อาศัย เมื่อผมได้ไปเยี่ยมที่ Vidarvha ผมได้เห็นสภาพของชาวนาที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก วิกฤติของการเกษตรกรรมเป็นแรงผลักดันพวกเขาให้ไปสู่ความสิ้นหวัง พวกเราต้องการหาทางออกว่าสิ่งใดที่เราควรจัดสรรให้ชาวนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” - Dr Manmohan Singh, นายกรัฐมนตรีอินเดีย

ขณะที่ Sivakumar ได้ฟังทำให้เขาหวนคิดถึง Misrod คือ หมู่บ้านหนึ่งในประเทศอินเดีย ที่ชาวนากำลังถูกเอาเปรียบ ขณะที่พวกเค้าอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน เหมือนกับ ITC ที่อยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ แต่มีการจัดการเรียกร้องเพื่อช่วยห่วงโซ่อุปทานของตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการนำเอา e-choupal มาใช้ปี 2000 มันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยน ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจของชาวนา แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีชีวิตของชาวนาในประเทศอินเดีย

ภายใต้ความคิดริเริ่ม ITC ถูกติดตั้งขึ้นมา ในหมู่บ้านเล็กๆทำให้ มีการจัดสรรค์ช่องทางที่เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มทางเลือกให้ชาวนา โดยการสร้างช่องทางโดยตรงระหว่างตัวเอง (ITC) และเกษตรกร e-Choupal จะลดบทบาทของพ่อค้าคนกลางผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน แต่ยังเป็นต้นเหตุสำหรับความไม่มีประสิทธิภาพ e-choupal ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้ชาวนาและยังช่วยยกละดับความเป็นอยู่ของพวกชาวนา

เมื่อ Sivakuvar ได้ยินจึงเกิดความคิดว่า:
“ความท้าทายสำหรับเราในฐานะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ ที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วควรจะไม่มีคนที่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังและจำเป็นต้องสร้างความมั่งคั่งที่จะสามารถจัดหาเงินทุนสวัสดิการเพื่อคนในประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเจริญเติบโตที่สร้างการจ้างงานและ อนาคตที่สดใสสำหรับเด็กและเยาวชนของเรา” - Dr Manmohan Singh, นายกรัฐมนตรีอินเดีย

ต้องเผชิญกับหน้ากับความท้าทายเชิงกลยุทธ์มากมายจากการขาดโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ คือ การขาดแคลนของมนุษย์ที่มีคุณภาพ Sivakumar พิจารณาวิธีที่ E-Choupal สามารถมีส่วนร่วมเพื่อเอาชนะ ทำอย่างไรที่จะ ให้ e-choupal มีการพัฒนา และมีความหมายสำหรับ ITC??

ประวัติของ ITC และธุรกิจของ บริษัท นานาชาติ

ในเดือนสิงหาคม 1910 ITC ก็จะกลายเป็นหนึ่งในภาคเอกชนของอินเดียที่สำคัญที่สุดมี ที่มีมูลค่าตลาดเกือบ $ 18,000 ล้าน และ $ 4,750 ล้าน ในเดือน ธันวาคม 2007 ในจัดอันดับ "World 's บริษัท ขนาดใหญ่ที่ดีที่สุด" ของเอเชีย "Fab 50" และ "World 's บริษัท ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด" โดยนิตยสาร Forbes, ITC อยู่ในอันดับสาม กำไรก่อนหักภาษีของ บริษัท ภาคเอกชน ระบุว่าเป็นหนึ่งใน "10 สุดยอดแบรนด์ที่มีคุณค่ามากที่สุด ในประเทศอินเดีย" โดย Brand Finance, TCI เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นๆ จึงถูกแผ่กระจายไปทั่ว เช่น โรงแรม ธุรกิจเกษตร อาหารที่บรรจุภัณฑ์ ค้าปลีกเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องแต่งกายที่มีตราสินค้า

จัดตั้งขึ้นในปี 1990 IBD มีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเพื่อส่งเสริมการส่งออกของสินค้าเกษตร เช่น กากถั่วเหลือง ธัญพืช ข้าว, ข้าวสาลี , ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลี, ถั่ว, ผลิตภัณฑ์ทางทะเลและ กาแฟ เมื่อเวลาผ่านไปจะมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาข้าวสาลี โดยใช้ ITC นำเข้าสู่ตลาดในประเทศอินเดียกับผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีภายในเวลาสองปีของการเปิดตัวของแบรนด์แป้งในประเทศของตน แบรนด์แป้งในอินเดียมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 50% ในรอบ 16 ปีของการดำเนินงานจนถึงปี 2006 IBD ไม่ได้เติบโตแค่กลายเป็น $600 ล้าน แต่ยังเป็นผู้ชนะ "Citizen First" ของบริษัท

“นวัตกรรมที่รวม ดิจิตอล สินทรัพย์ทางกายภาพ และมนุษย์ที่ถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับ บริษัท และบริษัทที่มีการพัฒนา เศรษฐกิจในท้องถิ่น ยังสามารถทำให้มีต้นทุนต่ำ สำหรับ ITC เหล่านี้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่เกินตลาดของความเชื่อมั่นว่าประเทศจะต้องมาก่อนที่ บริษัท เป็นความภาคภูมิใจในการเป็น "คนแรก" -Y.C. Deveshwar, chairman of ITC

ต้นกำเนิด e-Choupal

เหตุผลทางธุรกิจ
แม้ว่าIBDจะเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญของ ITC แต่การดำเนินงานก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ถึงแม้จะมี demand มาก สำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ แต่IBDก็ไม่สามารถที่จะสร้างโอกาสในระยะยาวได้ แปดปีในการดำเนินงานจนถึงปี 1998 IBDสร้างกำไร $112 ล้าน และผลประกอบการประจำปีของ ITC $1.9 พันล้าน

ในช่วงการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ องค์กรต้องมีการแข่งขันที่มีทั้งความคล่องตัวและเด็ดขาด ITC เป็นส่วนหนึ่งของ supply chainที่เกี่ยวกับการเกษตรซึ่งถูกควบคุมโดยกฎระเบียบของรัฐสมัยเก่าตามพระราชบัญญัติ Agriculture Produce Marketing Committee (APMC) ซึ่งทำให้เชื่องช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

ตามพระราชบัญญัติ APMC ซึ่งตราในช่วงทศวรรษที่ 1960 บริษัทที่ทำธุรกิจทางการเกษตรสามารถซื้อผลผลิตทางการเกษตรผ่านตลาดที่ทางรัฐกำหนดที่เรียกว่า mandis เท่านั้น และผ่านตัวแทนคณะกรรมการที่ลงทะเบียน เป็นผลให้เมื่อผลผลิตถูกเก็บเกี่ยวเกษตรกรก็จะนำผลผลิตของตนใส่รถเข็นไปยัง mandis เพื่อที่จะมีการประมูลสินค้าผ่านตัวแทนคณะกรรมการ โดยอาศัยเป็นเพียงช่องทางระหว่างเกษตรกรและ processor ตัวแทนเหล่านี้มักจะรวม lot ของสินค้าก่อนที่จะขาย หรือ ขนส่ง ไปยัง processor จึงทำให้ไม่มีความโปร่งใสในเรื่องของราคาและคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่ mandis ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เมื่อเกษตรกรขนส่งสินค้าไปยัง mandis พวกเขาจะอยู่ภายใต้ความกดดันที่ต้องขายโดยไม่คำนึงถึงราคาที่พวกเขาได้รับ

การส่งสินค้าจากเกษตรกรไปยังโรงงานมีวงจรที่ยาว ส่งผลให้เกิดความล่าช้า มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่สูงขึ้นสำหรับบริษัท และราคาที่ต่ำสำหรับเกษตรกร แม้ว่า ITC จะบังคับในสัญญาให้ตัวแทนจ่ายในราคาที่ตั้งไว้สำหรับการผลิตที่ถูกชี้นำโดยราคาในตลาดโลก แต่ตัวแทนก็มักจะซื้อพืชผลในราคาที่ต่ำและขายให้ ITC ในราคาที่กำหนด การดำเนินงานดังกล่าวทำให้พ่อค้าคนกลางได้ไปซึ่งกำไรส่วนใหญ่ การเป็นช่องทางเพียงอย่างเดียวระหว่างเกษตรกรและบริษัท ทำให้พ่อค้าคนกลางสร้างความไม่สมดุลของข้อมูลและเพื่อป้องกันการส่งสัญญาณของตลาด พวกเขาไม่เพียงแต่จัดการราคาเท่านั้นแต่ยังไม่ให้ผลตอบแทนต่อเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของผลผลิต ดังนั้นจึงเป็นการลดแรงจูงใจเกษตรกรในการที่จะสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง บทบาทของพ่อค้าคนกลางจึงมีความสำคัญมากขณะที่พวกเขาทำให้ขาดโครงสร้างพื้นฐาน และการรักษาระบบการทำงาน

สภาพของวงจรธุรกิจการเกษตร ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญเช่น ITC และเกษตรกรได้ติดอยู่ในวงจรที่ไม่สมบูรณ์ในประเด็นที่พวกเขาถูกเอาเปรียบโดยความบกพร่องของระบบ ความทุกข์ทรมานจากความผิดพลาดเหล่านี้และการเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากบราซิลและผู้ผลิตสหรัฐ

การแข่งขันจากบราซิลและผู้ผลิตสหรัฐ ทำให้ ITC ตระหนักว่ากุญแจสำคัญในการแข่งขันระหว่างประเทศถูกเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับความสามารถในการแข่งขันและความสามารถของValue chainทั้งหมด ดังนั้นในการเสนอราคาเพื่อกีดกันผลกระทบที่ร้ายแรงจากอำนาจพ่อค้าคนกลางและการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของตัวเอง

Sivakumar และทีมงานของเขาที่ IBD สร้างสิ่งใหม่ปฏิวัติดิจิตอลซึ่งก็คือ E-Choupal การข้ามอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบของกฎหมาย APMC โดยไม่มีข้อสงสัยทางการเมืองและความเป็นผู้นำของข้าราชการที่ดีกว่าก็คือผ่านทาง 16 ITC ของ e-Choupal จัดตั้ง e-Choupal เป็นครั้งแรกในหมู่บ้าน Misrod ใน Madhya Pradesh

ในมิถุนายน 2000 ภายใต้ความคิดริเริ่มทาง e-Choupal, ITC จัดตั้งซุ้มอินเตอร์เน็ตเล็กๆในหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ผลประโยชน์ที่สำคัญของการปรับปรุง Supply chain ให้ดีขึ้น การสร้างช่องทางโดยตรงระหว่างตัวเองและเกษตรกร e-Choupal ช่วย ITC ในการขจัดตัวกลางที่สิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายในการจัดการต่างๆ ตอนนี้เกษตรกรสามารถติดต่อประสานงานโดยตรงกับ sanchalak และ ITC ในหมู่บ้าน เพื่อให้ได้รับทราบอัตราสำหรับผลผลิตของเขา และติดต่อโดยตรงไปยังศูนย์กลาง ITC เพื่อให้ผลผลิตต่างๆและได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ ITC ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้ตัวแทนก่อนหน้านี้ทำให้ชาวนามีความมั่งคั่งมากขึ้น

การกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าของวงจรระหว่างเกษตรกรไปยังโรงงานได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง การกำจัดพ่อค้าคนกลางและกำจัดความหลากหลายของกิจกรรมใน supply chain เช่นการบรรจุหีบห่อ การขนส่งหลายทอด และการเก็บรักษา ITC จึงเหลือเงินมาอยู่ในมือเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรประหยัดถึง 50% ของค่าใช้จ่ายต่างๆ ในขณะที่ ITC จ่าย 20% น้อยกว่าที่เคยจ่ายก่อนที่จะมีการใช้ E-Choupal ยิ่งไปกว่านั้น ITC ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตในการที่จะซื้อและเป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้การปฏิบัติทางการเกษตรที่ทันสมัย ในการทำเช่นนี้สามารถที่จะปรับปรุงทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่ได้รับ

การออกแบบในตอนแรกก็เพื่อเฉพาะเจาะจงไปยังการจัดซื้อของถั่วเหลือง ต่อมาก็มีการขยายให้กว้างขึ้น โดยเห็นผลกระทบอย่างมากใน chainของการจัดซื้อของข้าวสาลีและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ในขณะที่ e-Choupal ได้ให้ประโยชน์แก่ชาวนาแล้วยังมีวัตถุประสงค์ทางสังคมที่สำคัญในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบทโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความยากจนและการถูกแบ่งแยกของชนบท สำหรับการทำงานโครงการได้รับรางวัลมากมาย โดยในปี2007 e-Choupals ถูกแพร่กระจายไปแล้วกว่า 38,000 โดยมีการติดตั้ง 6,500 e-Choupal เพื่อให้บริการเกษตรกร 3.5 ล้านคน

Social Benefits

เหตุผลทางธุรกิจของการเริ่มทำ e-Choupal ไม่ได้มีเจตนาที่จะเห็นแก่ผลประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่ตั้ง แต่อย่างไรก็ตามในการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ITCไม่เพียงแต่ตระหนักถึงการยอมรับในตราสินค้าและผลกำไรที่เกิดขึ้นจริง แต่ยังได้สร้างเมล็ดพันธุ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้ง เป็นครั้งแรกของเกษตรกรที่มีทางเลือก แม้ว่าราคาที่เสนอโดย e-Choupal จะคล้ายๆกับซึ่งมีอยู่ทั่วไปกับMandi(ตลาดที่มีการประมูลรับซื้อผลผลิต, พ่อค้าคนกลาง) การไม่มีOverhead และการป้องกันการสูญเสียจากการปฏิบัติต่อผลิตผล หมายถึงเกษตรกรจะได้กำไรมากขึ้น นอกจากนี้การซื้อขายผ่าน e-Choupal จะปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกร โดยการให้การทดแทนพวกเขาด้วยคุณภาพของสินค้า

ความคิดริเริ่มของ e-Choupal วางอยู่บนหลักการที่เกษตรกรต้องการเป็นอันดับแรก นั่นคือการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงตลาด ถ้ามีสิ่งนี้แล้วการรับรู้ถึงสิทธิก็จะตามมา” -S.Sivakumar, chief executive of ITC-IBD

e-Choupal เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในศตวรรษที่ผ่านมา เป็นการแยกการไหลของข้อมูลจากการทำธุรกรรมทางกายภาพ เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกษตรกรได้ข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับการขายของพวกเขา ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับราคาของผลผลิตจะถูกจัดหาให้กับเกษตรกรแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง e-Choupal วิธีนี้ทำให้เกษตรกรจะรู้ราคาของผลิตผลของพวกเขาแม้กระทั่งก่อนออกจากหมู่บ้าน จะช่วยให้มีเวลาที่ยืดหยุ่นในการขาย e-Choupal ทำให้เกษตรกรที่ไม่มีประสิทธิภาพและน่าขายหน้ากลายเป็นผู้ประกอบการที่มีอำนาจและมีความมั่นใจ

ความกังวลในกระบวนการการประมูลและการชำระเงินจะสูญหายไป:
“ตัวแทนและลูกจ้างของ Mandi (ตลาดที่มีการประมูลรับซื้อผลผลิต, พ่อค้าคนกลาง)ได้ประมูลสินค้าในรถเข็นลำเลียงของทีละคัน และได้เพิ่มการเสนอราคาในการประมูลทีละ 0.05, 0.10, 0.25 รูปี พวกเราเคยรู้สึกอับอายในคุณค่าของพวกเรา ทั้งที่พวกเราจะเสนอราคาที่ 25,000 – 50,000 รูปี ตามคุณค่าของผลผลิต ซึ่งการเพิ่มขึ้นเพียง 0.25 รูปี พวกเรารู้สึกโกรธมาก แต่จะเราจะทำอะไรได้? พวกเราไม่มีทางเลือก” -เกษตรกรอินเดีย

การตรวจสอบสินค้าด้วยตาเปล่าที่ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที เกษตรกรพบว่ากระบวนการในการประมูลนั้นน่าเกลียดและต่ำช้ามาก เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเหล่านี้ไม่ได้ใช้มาตรฐานการวัดค่าทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดคุณภาพ เช่น ความหนาแน่น, ปริมาณน้ำมัน หรือ ปริมาณความชื้น เป็นต้น ในการผลิตกลไกการตั้งราคาไม่เคยเป็นที่น่าพอใจ แม้เกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ หรือการมีมาตรฐานในการเกษตรที่ดีขึ้นก็ไม่เป็นการได้ผลตอบแทนเลย ไม่เพียงแต่หน่วงเหนี่ยวเกษตรกรให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ยังเป็นการผลักพวกเขาเข้าสู่วงจรในผลผลิตที่ตกต่ำด้วย

นอกจากนี้เกษตรกรต้องเผชิญกับความยากลำบากในการที่จะได้รับเงิน :
“หลังจากการชั่งน้ำหนักพวกเราจะต้องรอรับค่าตอบแทนของพวกเรา มันเป็นเรื่องยากมากที่จะเรียกเก็บเงินได้ พ่อค้าจะจ่ายเงินให้พวกเราแค่ 1 กระสอบและให้เรารอส่วนที่เหลือ มันเป็นวันที่เลวร้ายมาก มีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะเมตตาพวกเรา หวังว่าพระเจ้าจะกรุณาไม่ให้คนอื่นๆมีวันที่เลวร้ายแบบนี้อีก” -เกษตรกรอินเดีย

การสำรวจฐานะของเกษตรกร พ่อค้าส่วนใหญ่ไม่เคยจ่ายเงินเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม โกงเครื่องชั่งน้ำหนักและยังจ่ายค่าตอบแทนล่าช้า อย่างไรก็ตาม การขาดทางเลือกทำให้เกษตรกรนั้นไม่มีทางเลือก และในสถานการณ์นี้เป็นสัญญาณเตือนภัยของวิกฤตที่เกษตรกรอินเดียจะได้เผชิญ

อย่างไรก็ตาม กับ e-Choupal บริษัท ITC เริ่มต้นอย่างเงียบๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชนบทโดยทำให้มีการทำงานมีความโปร่งใสและมีทางเลือกมากขึ้น โดยนำกรอบการทำงาน e-Choupal ที่มีโครงสร้างเข้ามาปฏิบัติ

Website (echoupal.com)
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษโดยบริษัทย่อยของITC-ITC Infotech Limited- ในภาษาท้องถิ่นที่หลากหลาย นำส่งคุณค่าให้แก่เกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ในสิ่งที่จะใช้(เช่น ปุ๋ย, เมล็ด และยาฆ่าแมลง เป็นต้น) กับข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่จะใช้(เช่น การบรรยายสรุปสภาพอากาศ และช่วงเวลาลมมรสุม) และความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้มัน(เช่น เทคนิคการเกษตรขั้นสูง)

เว็บไซต์ยังส่งข้อมูลแบบreal-timeและตรงประเด็น นอกจากจะนำเสนอการพยากรณ์สภาพอากาศและแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุดในขอบเขตของความรู้การทำการเกษตร เว็บไซต์ยังแจ้งราคาของสินค้าอย่างตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ วิธีนี้ e-Choupal จะกำจัดข้อมูลความไม่สมดุลเรื่องราคาและอนุญาตให้เกษตรกรมีเวลาขายผลผลิตของพวกเขา ดังนั้นจึงได้ราคาที่สูงขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจ จากประสบการณ์ได้ชักนำให้เกษตรกรควรตรวจสอบราคาในอนาคตบนตลาดอนุพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น Chicago Board of Trade ก่อนที่จะตัดสินใจเมื่อจะขายผลผลิตของพวกเขา

Sanchalak (เกษตรกรผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของคนในหมู่บ้าน คัดเลือกจากคนที่ได้รับความนับถือจากชาวบ้าน และต้องอ่านออกเขียนได้)
Sanchalak เป็นผู้จัดการร้านแผงลอย(ร้านค้าขนาดเล็ก)—-เกษตรกรท้องถิ่นผู้ได้รับเลือกผู้ซึ่งทำหน้าที่ประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยประมวลผลกลางและเกษตรกรที่ไม่มีความรู้(ไม่รู้หนังสือ) นอกเหนือไปจากการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการบริการของ e-choupal, Sanchalakช่วยเกษตรกรในการประเมินและตั้งราคาผลผลิตของพวกเขา ITCจะฝึกฝนพวกเขาให้ประเมินตัวอย่างของผลิตผลและจัดเตรียมแจ้งราคาแก่เกษตรกร สิ่งนี้ทำให้เกษตรกรมีอำนาจในการตัดสินใจทั้งว่าจะขายให้กับ ITC หรือจะลองเลือกตลาดกลางอื่นๆ หรือแม้กระทั่งรอให้ราคามันสูงขึ้น ซึ่งตั้งแต่เกษตรกรไม่ต้องออกจากหมู่บ้านอย่างในกรณีของ Mandi ก็จะเป็นการไม่กดดันให้ Mandi เข้ามาในระบบการซื้อขาย

The IBD Processing Centre (Choupal Saagars)
e-Choupal จะเน้นโมเดลแบบ hub-and-spoke (hub-and-spoke คือ การขนส่งสินค้าด้วยรูปแบบการรวบรวมและการกระจายสินค้า)—-Choupal Saagars ถูกแนะนำให้เป็นทางเลือกกับMandi โดย 1 Choupal Saagar จะมีการบริการ 40 Choupal และทำงานภายในระยะทางทั้งหมดของถนนที่เหมาะกับการขับรถแทรกเตอร์ เกษตรกรมีความสุขกับผลประโยชน์ของความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักผ่านเครื่องชั่งแบบอิเลคทรอนิกส์ เช่นเดียวกับการชำระเงินที่รวดเร็วและเต็มรูปแบบ และรวมไปถึงการดูแลลูกค้าอย่างดีแบบที่ไม่เคยได้รับมาก่อน เกษตรกรจะได้รับค่าตอบแทนตามเวลาและเต็มจำนวน ซึ่งปกติการจ่ายเงินจะทำในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงทำให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรได้กลับบ้านก่อนอาหารเย็น ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เกษตรกรต้องเดินทางไปต่อคิวข้ามคืนเหมือนที่ mandi และจะต้องรอ นอกจากนี้ Choupal saagars ยังมีสาขาในห้างสรรพสินค้าตามชนบทมากขึ้นที่ซึ่งเกษตรกรสามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น ปุ๋ย เมล็ดพืช สารเคมีที่ใช้รม

ในขณะที่ e-Choupal ได้เริ่มเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ITC ก็ได้เข้าไปแทนที่อีกส่วนหนึ่งของสังคม ประชาคมผู้ประกอบการค้า ตระหนักถึงเครือข่ายทางสังคมและธุรกิจ พยายามทุกวิถีทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าในรูปแบบใหม่ๆ ตัวแทนบางรายจากผู้ประกอบการจะถูกจ้างเป็น samyojak (ผู้ประสานงาน) คือผู้ที่สนับสนุน ITC ด้วยการระบุที่ตั้งใหม่ๆของ e-Choupal หรือการจัดการศูนย์กลางทางโลจิสติกส์ หรือเป็นผู้จัดการบางกิจกรรมของ Choupal Saagars ที่ต้องoutsource

พฤติกรรมต่อสังคมขององค์กรที่ ITC

“หน้าที่เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นข้อตกลงต่อเนื่องร่วมกัน โดยธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในขณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของแรงงานและครอบครัวของพวกเข้าไปพร้อมๆกับชุมชนในท้องถิ่น และสังคมขนาดใหญ่” - World Business Council for Sustainable Development

ทั้งๆการมีส่วนร่วมในภาคเกษตรกรรมมีเกือบ 20% ของ GDP ในประเทศอินเดีย ผลประโยชน์หลักคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ, น้ำดื่มที่สะอาด, การให้การศึกษากับแรงงาน และการศึกษา และการดูแลสุขภาพ ยังคงเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากเกษตรกร ระบบที่ไร้ประสิทธิภาพในนโยบายของรัฐบาลเเละความไม่ใส่ใจนั้นก็เป็นตัวขัดขวางเศรษฐกิจของภาคเกษตรในระยะยาว ถึงเเม้ว่าจะมีการตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมหลายบริษัทก็พยายามหาวิธีเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างข้อตกลงต่อสังคมของพวกเขาเเละวัตุประสงค์ทางการเงินของหุ้นส่วนในบริษัท อย่างไรก็ตาม ใน e-Choupal ทาง ITC ได้ค้นพบรูปเเบบที่ทำให้เกิดการผสมผสานกันอย่างยั่งยืนระหว่างความต้องการที่เเตกต่างกันนี้ในบริษัท

“วัตถุประสงค์หลังขององค์กรที่ทำการค้าใดๆก็ตาม คือ ส่งมอบมูลค่าให้เเก่ผู้ถือหุ้น สิ่งหนึ่งที่ทำใด้นั้น คือ การไม่ตระหนักต่อสังคมหรือ ต้นทุนทางสังคม เเต่อีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นกันก็คือ การให้บริการเเก่สังคมตามที่เราสามารถทำได้ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สนใจเเละยั่งยืนกว่าสิ่งเเรก” - S. Sivakumar, chief executive of ITC-IBD

โปรเเกรม e-Choupal ถูกผสมผสานอย่างระมัดระวังไปใน Sunehra Kal ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรไอทีซี ("CSR") มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่คล้ายกับ UNESCO ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของ e-Choupal ถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเกิดมาส่งมอบบริการได้อย่างราบรื่นเเละต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานบุคลากรสำหรับใช้ในการตรวจสอบคนในองค์กร ใน sanchaleks ทาง ITC มีวัฒนธรรมที่จะสร้างเเรงผลักดันที่ทำให้มั่นใจได้ทั้งในเรื่องความเชี่ยวชาญ เเละการยอมรับในสังคม การมี Sanchalak เป็นพื้นฐานที่ทำให้ ITC สามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ Sivakumar ได้กล่าว “ เรื่องความรับผิดชอบเป็นปัญหาสำคัญ […] มีหลายโครงการที่ถูกปิดไป หรือในบางครั้งพวกเขาก็ลืม

EXHIBIT 9 : เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
a.ขจัดความยากจนและความอดอยาก: ในปี 2015 ลดลงครึ่งหนึ่งข องสัดส่วนของคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก ความหิวโหย
b.สำเร็จศึกษาประถมศึกษาสากล: ในปี 2015 ให้เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงทั้งหมดสำเร็จการศึกษาเต็มหลักสูตรของการศึกษาในระดับประถม
c.ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและช่วยเหลือเพศหญิง โดยขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในระดับประถมศึกษาและการศึกษาระดับมัธยมเป็นหลักในปี 2005 และในทุกระดับในปี 2015
d.ลดการตายของเด็ก: โดยในปี 2015 สามารถลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบลงได้
e.ปรับปรุงสุขภาพของมารดา: ในปี 2015 สามารถลดอัตราการตายของมารดาไปสามในสี่ส่วน
f.ต่อสู้กับ HIV / AIDS , มาลาเรียและโรคอื่น ๆ : ในปี 2015 สามารถหยุดการแพร่กระจายจากHIV / AIDS เเละสาเหตุของโรคมาลาเรียและโรคอื่น ๆได้
g.สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: ในปี 2015 สามารถลดสัดส่วนของผู้คนครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงเเหล่งของน้ำสะอาดได้
h.การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในระดับโลก นอกจากนั้นยังพัฒนาการเปิดการซื้อขายระบบการเงินให้เป็นไปตามกฏและไม่เลือกปฏิบัติ

การศึกษาในระดับประถมผ่าน e-Choupal
“จุดเริ่มต้นที่สำคัญของ ITC ทางด้านการศึกษาคือ ทำให้เด็กส่วนมากได้รับการศึกษาเเละจบการศึกษาจากโรงเรียน โดยให้การสนับสนุนเครือข่ายการศึกษาในระดับประถมตามนโยบายของรัฐบาล โดยสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม เเละสนับสนุนให้เข้าถึงเเหล่งการเรียนรู้” - ITC website

นานมาเเล้วในชนบทของอินเดียได้เสียเปรียบในเรื่องของการขาดโอกาสทางการศึกษาสำหรับกลุ่มเเรงงาน เเละความรู้เกี่ยวกับโอกาสในด้านอื่น ซึ่งหมายความว่าเด็กๆในชนบทของอินเดียที่เติบโตขึ้นส่วนใหญ่นั้น ไม่มีความตระหนักถึงโอกาสอื่นนอกจากด้านการเกษตร ในส่วนภาคบริการที่กำลังขยายตัวของอินเดีย มีการกีดกันในทางปฏิบัติทำให้ประชากร 66% ของอินเดียห่างไกลจากการมีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของประเทศ

เเม้ว่ารัฐบาลของอินเดียระบุว่าการไม่รู้หนังสือเป็นปัญหาสำคัญ เเละได้เปิดตัวโปรเเกรม Sarv Shikhsha Abhiyan (เพื่อการศึกษาสำหรับทุกคน) เเต่ก็ยังมีเยาวชนถึง 13.4 ล้านคนที่ลาออกจากโรงเรียน ดังนั้นการทำการศึกษาจึงควรทำให้มีการเข้าถึงได้มากขึ้น เเละเพิ่มความน่าสนใจให้กับพวกเขา

เพื่อส่งเสริมโปรเเกรม Sarv Shikhsha Abhiyan ทาง ITC ได้ขยายกรอบการทำงานของ e- Choupal โดยจัดหาเนื้อหาที่เป็นดิจิตอล เเละการฝึกอบรมเสมือนจริงสำหรับเด็ก การฝึกอบรมเหล่านี้ทำให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติม โดยคาดหวังว่าจะเป็นการปรับปรุงความสามารถด้านการศึกษา เเละทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นการลดอัตราการลาออกจากโรงเรียนกลางคัน การเรียนรู้ดิจิตัลนี้ถูกนำไปใช้ในหลายองค์กรเช่น NGOs ในการจัดโปรแกรมต่างๆรวมทั้งการฝึกอบรมอาชีพและกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมของเด็ก นอกเหนือจากการสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านซุ้มเเล้ว ITC ยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เสริม ("SLC") ซึ่งให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นเครื่องแบบและหนังสือสำหรับนักเรียน

จากคำกล่าวของ Sivakumar ""มันไม่ได้เป็นเว็บไซต์ e-Choupal ที่มีอัตราการเข้าชมสูงสุดจากซุ้มเหล่านี้ เเต่มันเป็นเว็ปไซต์ข่าวพอร์ทัล" จากการเชื่อมต่อชาวบ้านไปยังทั่วโลก ITC ได้กระตุ้นคนในชนบทของอินเดีย ให้มีการเข้าไปรับมือกับปัญหาคนไม่รู้หนังสือรวมถึงความเชื่อเรื่องโชคลาง ข้อห้ามทางสังคม และความไม่รู้ในนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

มีหลักฐานที่บอกว่าเด็กๆได้ใช้ซุ้ม e-Choupal สำหรับงานอื่นๆด้วย เช่น การดาวน์โหลดผลการสอบ, อ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์ล่าสุด, การสนทนา และการเตรียมทำการ์ดอวยพร ซึ่งเป็นสิ่งที่วัยรุ่นในเมืองทำกันได้ ดังนั้นการกีดกันข้อมูลของหมู่บ้านในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเด็กๆตอนนี้ จึงได้กลายเป็นอดีตไป

การเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง
“เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัว ผู้หญิงเป็นเพศที่ต้องถูกกระตุ้น เพื่อวันหนึ่งพวกเธอจะเป็นคนขับเคลื่อนทั้งในครัวเรือน, หมู่บ้าน, ประเทศชาติ และทำให้เราสามารถสร้างอินเดียในวันข้างหน้าได้” - Jawahar Lal Nehru, นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย

หลายส่วนในชนบทของอินเดีย ผู้หญิงจะอยู่เบื้องหลังเงาสามีของพวกเธอ พวกเธอถูกขังให้อยู่ในบ้านทรงสี่เหลี่ยมเท่านั้น ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงเเรงที่ถูกซ่อนไว้นี้ กลุ่ม ITC ได้เข้าไปส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงในชนบท โดยทั้งมีการให้ข้อมูลเเละเชื่อมโยงทางการตลาดผ่านเครือข่าย e-Choupal ในความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายเเห่ง (NGOs) ITC ทำงานร่วมกับผู้หญิงในหมู่บ้านที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงบริการที่ไม่ใช่ทักษะในฟาร์มที่เป็นแหล่งผลิตในชนบทไปยังตลาดทั่วโลก โดยการสนับสนุนโครงการเหล่านี้ ที่ITC ได้เตรียมไว้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของผู้หญิง

ITC ยังคงสนับสนุนการให้บริการสำหรับการพัฒนาปศุสัตว์และโปรแกรมไมโครเครดิต เริ่มจากให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการปศุสัตว์เเบบดั้งเดิม รายได้ใดๆก็ตามที่เกิดจากกิจกรรมนี้ ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ การเปลี่ยนเเปลงของผู้หญิงในชนบทจากการเป็นเเม่บ้านที่เป็นผู้ทำขนมปังซึ่งไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวนำไปสู่การประกอบอาชีพที่ดีขึ้น เเต่เงินที่ได้เพิ่มขึ้นมานี้ ก็นำมาใช้เพื่อสวัสดิการของพวกเด็กๆ

จากการทำงานร่วมกันกับสังคม ไม่เพียงทำให้ ITC เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากจุดเริ่มต้น แต่ยังมีผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ต่างๆ เช่น คุณค่าของตราสินค้า, ความจงรักภักดีพนักงาน, ชื่อเสียงและความไว้วางใจ

การบริการด้านสุขภาพผ่าน e-Choupal
ในประเทศที่มีการใช้จ่ายของประชาชนในการดูแลสุขภาพน้อยกว่า 0.9% ของ GDP ในปี 2004 – 2005 และมีค่าใช้จ่ายในสัดส่วนมากกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายโดยรวมด้านสุขภาพทั้งหมด ความพยายามให้มีการใช้จ่ายด้านสุขภาพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนยากจน ทั้งๆที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย แต่การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในชนบทของอินเดียก็ยังคงมีความแตกต่างกันโดนสิ้นเชิง จึงทำให้โรคติดต่อหลายชนิดรวมถึง เอชไอวี / เอดส์ วัณโรคและไทฟอยด์มีการระบาดอย่างมากในชนบทของอินเดีย แม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชนบทที่ยากจน แต่ยังคงไม่เพียงพอ

เป็นที่ทราบกับดีว่าการเข้าถึงการรักษาสุขภาพที่มีราคาไม่เเพงนัก เป็นสิ่งที่สำคัญเเละจำเป็นในชนบท ITC มีการวางเเผนเรื่องการขยายกรอบการทำงานของ e-Choupal เพื่อส่งมอบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ซึ่งในปี 2007 ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น ITC ร่วมมือกับบริษัทที่ดูเเลทางด้านสุขภาพหลายบริษัท เพื่อนำโครงสร้างพื้นฐานของ e-Choupal ไปสร้างเเพลตฟอร์มการบริการด้านสุขภาพ เพื่อลดข้อจำกัดของการช่วยเหลือทางการเเพทย์ ทาง ITC พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพโดย Choupal สามระดับ เพื่อกระตุ้นการใช้งานและให้บริการด้านสุขภาพทั้งการป้องกันและบำบัดโรคให้กับชาวบ้าน

เงินกองทุนชั้นที่หนึ่ง: Choupal
การเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจำนวนมากนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาของข้อมูล และการรักษา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะส่งเสริมให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพทางด้านต่างๆ และการให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันด้านสุขภาพ มีการบริหารงานโดย Choupal Health Champion – เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมของ ,พนักงานสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและ sanchalak ซุ้มให้บริการคำแนะนำทางการแพทย์ทั่วไปและเน้นเรื่องปัจจัยสำคัญด้านสุขภาพจึงช่วยลดความเสี่ยงของการติดโรคเรื้อรัง ซุ้มนี้มีหน้าที่โดยรวม ได้แก่:
•ให้บริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์และสุขภาพ
•จ่ายยาจากต่างประเทศ และชุดสุขภาพตามคำแนะนำจากแพทย์ของ Choupal Saagar
•กระตุ้นให้ชาวบ้านตระหนักเกี่ยวกับการดูแลและป้องกันสุขภาพ
•สื่อสารเรื่องความต้องการทางการแพทย์ของชาวบ้านกับแพทย์ที่ Choupal Saagars
•โต้ตอบผ่าน "telemedicine" กับแพทย์ของ Choupal Saagars
•ทดสอบทางพยาธิวิทยาแบบง่าย
•ทํางานภายใต้การดูแลของแพทย์ที่ Choupal Saagar

เงินกองทุนขั้นที่สอง: Choupal Saagar
ความต้องการทางการแพทย์ของชาวบ้านที่ได้รับการได้รับการดูแลที่ Saagars Choupal ทุก Saagar Choupal มีดังนี้
•คลินิกที่มีจัดการโดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
•ห้องปฏิบัติการที่มีกล้องจุลทรรศน์, ตู้ฆ่าเชื้อ, สารเคมีและชุดตรวจสอบขั้นพื้นฐาน
•ร้านขายยาที่จะจัดจำหน่ายยาทั้งทั่วไปและนำเข้า
•ศูนย์ telemedicine ที่เชื่อมต่อ Choupal Saagars ไปยังโรงพยาบาลเครือข่าย

เงินกองทุนขั้นที่สาม: โรงพยาบาลเครือข่าย
ในขณะที่คลินิกเล็ก ๆ ที่ Choupal Saagars ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับเคสทั่วไปทางการแพทย์ แต่ในกรณีที่มีอาการซับซ้อนจะถูกย้ายไปยังโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ใหญ่นี้จะเชื่อมต่อกันกับคลินิก Choupal Saagars และใช้ telemedicine อำนวยความสะดวกเพื่อให้:
• ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แนะนำแบบออนไลน์ผ่าน telelink
• แสดงผลในระดับสูงและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
•ให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์ที่ Choupal Saagars

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอย่างจริงจังของ ITC ส่งเสริมช่องทางใหม่ของการสื่อสารหลายช่องทาง นอกเหนือจากวิธีการปกติทั้งการออกค่ายและตรวจสอบทั่วไป ITC แนะนำการดูแลด้านสุขภาพแบบใหม่ในหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์ร่วมกับ Agriwatch [Exhibit 12] และบนเว็บไซต์ของ e-Choupal ด้วย แม้ว่าความสามารถในการนำสื่อด้านมัลติมีเดียทางเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ใน e-Choupal เพื่อการเตรียมความพร้อมและการส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่สำคัญและข้อความอื่นๆทางสื่อสังคม มากกว่านั้น ITC ยังมีตั้งคลื่นวิทยุใหม่ชื่อว่า Choupal Radio ซึ่งได้ออกอากาศข้อความเกี่ยวกับอาการของโรคและแนวทางการป้องกัน มีการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบคำถามของชาวบ้าน พวกเขาไม่เพียงได้รับการสนับสนุนในระดับชุมชนเท่านั้น แต่ยังได้พยายามส่งเสริมการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มคุณค่าการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ITC ยังคงหาวิธีการในการเพิ่มการให้บริการทางการแพทย์ในเว็บไซต์เพิ่มอีกในปี 2008

ผลกระทบ

“ถ้าเราหยุดคิดที่ว่าคนยากจนคือเหยื่อหรือเป็นภาระ และเริ่มตระหนักว่าพวกเขาเป็นผู้ประกอบการมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ และใส่ใจผู้บริโภค โลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสกำลังจะเกิดขึ้น” - C.K. Prahalad

การเข้าถึงตลาดในชนบทต้องใช้ต้นทุนสูงมากหลายๆบริษัทจึงไม่สนใจที่จะลงทุน แต่ ITC ได้เปลี่ยนกฎของเกม โดยสร้างรูปแบบการกระจายต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ITC ได้เปิดประตูทำการค้ากับตลาดล่างที่มีประชากรชนบทมากถึง 700 ล้านคน โดยใช้เครือข่าย e-choupal เป็นช่องทางในการขายและกระจายสินค้า

เมื่อได้รับข้อเสนอที่ e-choupal เสนอ บริษัทต่างๆก็เข้าคิวเพื่อที่จะใช้เครือข่าย e-choupal ในการเร่ขายสินค้าของพวกเขา ดังนั้น นี่เป็นการเริ่มต้นโครงการเพื่อที่จะปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหลังจากนั้นเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับ ITC

การค้าปลีกผ่าน Choupal Saagar
หลังจากประสบความสำเร็จจากการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปสู่พื้นที่ชนบทผ่านเครือข่าย e-choupal ITC ได้สร้าง Choupal Saagars เพื่อให้บริการค้าปลีกเต็มรูปแบบสำหรับประชากรในชนบท Choupal Saagar ค้าปลีกร้านแรกถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2004 ใน Sehore, Madhya Pradesh.

“ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนนับพันล้านของคนที่เป็นฐานล่างสุดของของพีระมิด ถือเป็นเกียรติอย่างสูงส่ง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างกำไรได้ด้วยในขณะเดียวกัน” - C.K.Prahalad

การขนานนามว่า "ไฮเปอร์มาร์เก็ตในชนบท" Choupal Saagars เป็นจุดศูนย์กลางที่สามารถฝากธัญพืชของพวกเขาไปขายได้ และยังเป็นจุดที่ขายสินค้าทางการเกษตรต่างๆ มีสินค้าจากกว่า 110 บริษัทมาขายในนั้นด้วย ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทั้งรายการเล็กๆ เช่นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก เครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ภายในบ้าน ไปจนถึงรายการใหญ่ๆเช่น รถแทรกเตอร์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะขายภายในร้านเดียวกัน และเกษตรกรสามารถรับบริการตั้งแต่การทดสอบดิน ,ธนาคาร,การประกันภัย และมีสถานบริการทางการแพทย์

ที่สำคัญ Choupal Saagars ได้เริ่มขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม ไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการตัดต้นไม้ แต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพของสตรีในชนบทอีกด้วย

ร้านค้าปลีกดังกล่าว ทำงานร่วมกันกับเครือข่าย e-Choupal พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของกลยุทธ์การกระจายรายได้ของ ITC ในชนบท ทำให้ ITC ขยายจำนวนของ Choupal Saagars เพิ่มขึ้นถึง 24 แห่งในปี 2007

การตลาดผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน
“ระหว่างปี 1993 และ 2003 มีเกษตรกรตั้งใจฆ่าตัวตายถึง 1,00,248 ราย” Sharad Pawar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอินเดีย

วิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกษตรกรอินเดียเผชิญอยู่บ่อยๆ คือ มักพบว่าตัวเองถูกบีบบังคับด้านการเงินเป็นเวลานาน จนถึงขีดสุด แม้ว่ารัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์ผ่านโครงการหลายโครงการ แต่ขาดการดำเนินการที่ทันเวลาและเครดิตที่มากเพียงพอ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญและนี่ถือว่า คือ โอกาส ITC จึงเสนอการขยายวงเงินสินเชื่อผ่านเครือข่าย

ชำระด้วยบัตรเครดิต Kisan
ชำระด้วยบัตรเครดิต Kisan ("KCC") ได้รับการส่งเสริมโดยรัฐบาลอินเดีย ได้ถูกเสนอโดยธนาคารของภาครัฐเป็นคนจัดการเพื่อที่จะจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรที่ยากจนในอินเดีย แต่ด้วยปัญหาของการเข้าถึงระบบจึงทำให้มีผู้ใช้บริการน้อยเป็นผลให้เกษตรกรจำนวนมากยังคงต้องหันไปหาเงินกู้ที่มีการเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก ด้วยโอกาสทางธุรกิจนี้ ITC จึงนำเสนอเครือข่าย e-Choupal เพื่อใช้ในการส่งมอบสำหรับธนาคารของรัฐในอินเดีย เพื่อนำไปสู่การใช้ KCC

“ถ้าใช้เครือข่าย e-choupal ธนาคารจะได้ประโยชน์ถึง 2 เท่า อย่างแรกคือ สามารถลดต้นทุนการทำธุรกรรม หลายๆสิ่งที่ธนาคารทำด้วยตัวเอง ถ้า outsource มาให้เรา เราจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานภายในหมู่บ้าน เราสามารถทำได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่าธนาคารจะทำเอง ลำดับที่สอง คือ ลูกค้าหรือผู้กู้ยืมของเราเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรและอื่นๆมาก เพราะระดับความรู้มันมีค่ามากกว่าประวัติการกู้เงินของบุคคล เพราะฉะนั้นการประเมินลูกหนี้ของเราจึงมีคุณภาพมากกว่า ด้วยเหตุผลทั้งสองข้อทำเห็นว่ามุมมองทางด้านคุณภาพและต้นทุนจะดีขึ้น” - S. Sivakumar, Chief Executive of ITC-IBD

การให้เงินกู้ยืมของบุคคลที่สาม
นอกจากการจัดจำหน่าย KCCs แล้วITC ยังจัดหาเงินกู้จากบุคคลที่สามผ่านช่องทาง e-choupal เพื่อสนับสนุนความต้องการที่มากขึ้นของเกษตรกร เช่น ความต้องการที่จะซื้อรถจักรยานยนต์ หรือจนกระทั่งรถแทรกเตอร์ โดยที่ ITC จะจัดหา บริษัทจัดหาเงินทุนและธนาคารหลายๆแห่งเพื่อที่จะเสนอบริการสินเชื่อผ่านช่องทาง Choupal Saagar นอกจากนี้ยังเป็นบริการที่ครบวงจรและไม่ยุ่งยาก

ช่องเครดิต
ในช่วงเริ่มต้นฤดูการผลิต บริษัทสินค้าเกษตร เช่น บริษัทขายเมล็ดพันธ์หรือปุ๋ย จะให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม บริษัทสินค้าเกษตรก็ต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อนี้ เพราะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้เงินคืน และนี่ก็เป็นโอกาสของ ITC ที่จะแบ่งปันโครงสร้าง e-choupal เพื่อจัดหาเงินกู้ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ให้กู้ โดยทำ 2 ขั้นตอน ทำผ่านเครือข่ายที่เรียกว่า ช่องเครดิต

การจัดหาเงินกู้มีกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ บริษัทสินค้าเกษตรจะขยายวงเงินสินเชื่อให้ Sanchalaks ผู้ซึ่ง ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้เกษตรกร โดยที่ภาระผูกพันการชำระเงินคืนยังเป็นของเกษตรกร โดยที่จะอนุญาตให้ Sanchalaks กระจายเงินกู้ไปสู่สินค้า โดยที่บริษัททางการเกษตรจะมี Sanchalaks เป็นตัวช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของลูกหนี้ให้ได้ลูกหนี้ที่มีคุณภาพ เพราะ Sanchalaksและเกษตรกรมาจากหมู่บ้านเดียวกัน จึงสามารถประเมินความเสี่ยงและมั่นใจถึงคุณภาพของการกู้เงิน

แม้ว่า ITC คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาถึงห้าปีก่อนที่จะเริ่มให้เครดิตผ่านทางเครือข่าย คือ การให้บริการที่มีอยู่แล้ว 15% ของตลาดภายในปี 2007 และวางแผนที่จะขยายการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 100% ภายในปี 2009

Insurance

“เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ของฉันฉันจำเป็นต้องนำมาใช้ปัจจัยการผลิตที่ดีขึ้นและการปฏิบัติซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงขึ้น แต่ถ้าล้มเหลวใครจะดูแล? “ - เกษตรกรอินเดีย

เกษตรกรอินเดีย ประมาณ 90% ของการสูญเสียพืชผลในประเทศอินเดียไปเพราะสภาพอากาศ ที่มีเพียง 40% ของพื้นที่ที่ใช้ชลประทาน 60% ก็ยังคงอยู่กับความเมตตาสภาพอากาศ ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือลดความเสี่ยงมันก็ไม่น่าแปลกใจว่าแม้จะมีการตระหนักถึงเทคนิคราคาแพงในการปรับปรุงการผลิตเกษตรกรเก็บไว้ออกไปเลือกที่จะเก็บค่าใช้จ่ายต่ำไว้ที่พวกเขาแม้ว่านั่นหมายความว่าคุณภาพของการผลิตก็จะต่ำด้วยเช่นกัน แม้ว่าเกษตรกรในประเทศอินเดียได้รับการให้รูปแบบการบริหารงานสาธารณะพืชประกันตั้งแต่ปี 1972 แต่แผนงานนั้นก็ถูกรบกวนโดยการตรวจสอบในระดับสูงและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูง และการขาดความรู้

เกษตรกรในชนบทไม่สามารถทนที่จะรอเวลาหนึ่งปีที่จะได้รับจำนวนเงินที่เรียกร้องของพวกเขาและทำไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ทำให้เข้าใจถึงความจำเป็นในการระบบที่มีประสิทธิภาพที่สนับสนุนเกษตรกรที่จะได้รับผลตอบแทนสูงต่อเอเคอร์และผลผลิตที่มีคุณภาพดีกว่า, ITC ร่วมมือกับบริษัทประกันที่จะให้การประกันสภาพอากาศให้กับเกษตรกรใช้ประโยชน์จากความรู้ท้องถิ่นของพวกเขา sanchalaks และไอทีซีก็สามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันสภาพอากาศตามแต่ละพื้นที่ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการครอบคลุมความเสี่ยง ตั้งแต่นโยบายเหล่านี้แยกย้ายกันไปโดยใช้เครือข่ายทาง e-Choupal ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายและการให้บริการอยู่ในระดับต่ำมากทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับพวกชาวนา

ตอนนี้เกษตรกรสามารถมอบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศของพวกเขาไปยังบุคคลที่สาม แม้ว่าสิ่งเหล่านี้ระบบประกันถูกเสนอโดยหน่วยงานภาครัฐเกษตรกรจำนวนมากไม่ได้ใช้พวกเขาเพราะโครงสร้างหน่วยงานที่ไม่ได้แข็งแรงมากเงื่อนไขข้อเรียกร้องและปัจจัยอื่น ๆดังกล่าวการรู้ทันปัญหาเหล่านี้ ITCให้ระดับการให้บริการที่ดีขึ้นโดยการตั้งค่ามาตรฐาน45 วันที่มีเรียกร้องให้เกษตรกรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่จะเรียกร้องเงินเมื่อจะต้องจ่ายเบี้ยประกันและอื่น ๆ เมื่อเวลาผ่านไปความสำคัญของนโยบายการประกันชีวิตก็ยังสนับสนุนผ่านเครือข่าย ITC กระจายการนำเสนอมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย

เวลาผ่านไปความสำคัญของนโยบายการประกันชีวิตก็ยังสนับสนุนผ่านเครือข่าย ITC กระจายการนำเสนอมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายที่เน้นความสำคัญของการมีกรมธรรม์ประกันชีวิตและวิธีการที่นโยบายดังกล่าวได้รับการดูแลความต้องการของครอบครัว ในกรณีที่เกิดเหตุร้ายในครอบครัว ด้วยการร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิตของอินเดีย ITC วางแผนที่จะนำเสนอนโยบายการประกันกลุ่มที่ให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ในแง่ของการประกันชีวิตบำนาญและรายได้ที่ไร้ความสามารถเช่นเดียวกับก้อนผลประโยชน์ผู้รอดชีวิตให้กับแรงงานไร้ที่ดินการเกษตรด้วยการเพิ่มขึ้นในการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นขายของของเกษตรกรการผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณของการผลิตหาตลาดที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งการขายสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยการนโยบายการประกันที่สามารถเข้าถึง ITC ยืมบางอย่างเพื่อความมั่นคงของกระแสเงินในชนบทอินเดีย

ITC Infotech
ความคิดเริ่มของ e-Choupal ส่งผลในเชิงบวกต่อไอทีซีอินโฟเทค อีกทั้งยังมีผลกระทบในเชิงบวกจะมีต่อประชากรในชนบทในอินเดียเพื่อความสนใจ e-Choupal จำนวนมาก โฮสต์ของหน่วยงานราชการและ บริษัท ข้ามชาติได้ขอความช่วยเหลือไอทีซีในการดำเนินการรูปแบบที่คล้ายกันในประเทศในแอฟริกาละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังอยู่ในการดูแลเรื่องร่องลอยทางระบบนิเวศน์(Footprint)ในประเทศอินเดีย, IBD ปฏิเสธอย่างสุภาพคำขอดังกล่าวและเสนอบริการไอทีซีอินโฟเทคแทน ตามหลักทางสถาปนิค ของe-Choupal ไอทีซีอินโฟเทคอาสาที่จะนำเสนอทางเทคนิคทั้งสองเป็นบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับการดำเนินงานตามแบบ e-Choupal เพื่อเป็นการพัฒนารายได้ทางใหม่สำหรับตัวเอง

Challenges

การนำ e-Choupal เข้าสู่ชนบทอินเดียไม่ใช่เรื่องง่าย ในชนบทอินเดียมีปัญหาในการเข้าถึงการสื่อสารโทรคมนาคม, ไฟฟ้าและอัตราการรู้หนังสือต่ำ การเทคโนโลยีเพื่อชนบทอินเดียจึงลำบากมาก ไม่เพียงแต่ ITC ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองเพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต, ซื้ออุปกรณ์ VSAT หน่วยสำรองไฟและการเชื่อมต่อโทรศัพท์ และก็ยังมีการอบรบเกษตรกรเกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลและการใช้งานการดำเนินงาน kiosks อีกทั้งรัฐบาลก็ยังมีความกังวล จึงเป็นความท้าทายในการสร้างโมเดลธุรกิจให้รัฐบาลยอมรับได้ อีกทั้งยังมีการต่อต้านอย่างรุนแรงจาก traders’ lobby เนื่องจาก e-Choupalเข้ามาท้าทายอำนาจผูกขาดของพวกเค้า พวกพ่อค้าไม่ได้พยายามแค่การล็อบบี้รัฐบาลในขั้นตอนการดำนานการเท่านั้น แต่ยังสร้างปัญหาในระดับปฏิบัติการอีกด้วย

ในปี2007 ITC ได้วางแผนที่จะติดตั้ง e-Choupal kiosks 20,000 เครื่องภายในปี 2012และChoupal Saagarsอีก700ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนถึง US$1.2พันล้าน ตัวเลขเหล่านี้ไม่เพียงแต่สะท้อนของกลยุทธ์การเจริญเติบโต แต่ยังแสดงถึงการให้บริการที่เพิ่มขึ้นด้วย ระบบ e-Choupalไม่ได้เป็นเพียง commodity-sourcing operationอีกต่อไป มันถูกเติมเต็มด้วยคำสัญญาที่ว่า “improving the quality of life in rural India”(การพัฒนาคุณภาพชีวิตในชนบทอินเดีย) อย่างไรก็ตามพวกเค้าพยายามที่จะทำตามสัญญาพร้อมทั้งเข้าถึงจริงในทางภูมิศาสตร์ ITCก็ได้เข้าถึงความท้าทายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการจัดส่ง

ความกังวลแรกคือการให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการที่มากขึ้น เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่จะนำเสนอสื่อดิจิตอลในภาษาท้องถิ่น, มาตรฐานรูปแบบเว็บและให้การเข้าถึงที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นตามที่ Sivakumarกังวล Sivakumarได้บอกว่า "ทั้งหมดนั้นล้วนแต่คงไว้ที่ราคาทุน"

ความท้าทายที่สองคือการที่ของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ The Choupals และ Choupal Saagars ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของ ITC ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในชนบทรวมทั้งกระแสไฟฟ้าก็แทบหายไป ITC ถูกบังคับให้ต้องสร้างสิ่งจากเงินสด แม้ว่จะมีนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้ได้ แต่มันก็ทำให้พวกเค้ากังวัลเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ใช้ในการสร้างโครสร้างพื้นฐานเหล่านั้น นอกจากนี้ก็จำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ไอทีซีจำเป็นต้องมีรูปแบบธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้ในการลงทุน

ความท้าทายที่สามและตาม Sivakumardกล่าวคือ "เสริมสร้างศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานของมนุษย์" สำหรับรูปแบบการจัดตั้งขึ้นเมื่อการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ มันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สำหรับตัวแทนบริษัทsanchalaks และ samyojaks ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการเป็นอย่างดี

“วัตถุดิบขั้นพื้นฐานตามข้อตกลงของประชาชน ดังนั้นการพาคนไปเพื่อบริหาร Choupals จึงไม่ได้เป็นปัญหา แต่จริงแล้วคือปริมาณคนที่ทำธุรกิจความหลากหลาย การเลือกเกษตรกรเป็น sanchalak หรือ samyojak ที่จะทำสินค้าโภคภัณฑ์เกษตรนั้นจึงเป็นหนึ่งในความท้าทาย แต่คุณคาดหวังว่าคนคนเดียวที่จะขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมขายประกัน,ขายเครดิตและอำนวยความสะดวกในการส่งมอบบริการด้านสุขภาพ ในความซับซ้อนเหล่านี้คือการสิ่งที่ต้องใช้ความสามารถในการสร้างขึ้น” - S. Sivakumar, chief executive of ITC-IBD

สำหรับบางส่วนของปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน หรือหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป แต่ปัญหาอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้มุมมองที่กว้างขึ้น หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับ ITC คือว่าทำอย่างไรที่จะรับสมัคร, ฝึกอบรม, บำรุงและรักษาความสามารถที่จะให้ทันกับการเติบโตของบริษัท ความท้าทายอื่น ๆ ก็แน่นอนว่าคือจะทำอย่างไรต่อไป พร้อมที่จะติดตั้ง delivery frameworkหรือยัง และ ITCจะส่งต่อไปยังชนบทอินเดียอย่างไร

ในขณะเดียวกัน Sivakumarก็ได้คิดถึงความท้าทายเหล่านี้ เค้าเองก็คำนึงถึงความคาดหวังที่มากขึ้น รวมถึงคำวิจารณ์ต่างๆ ITC ได้วาดขึ้นแผนการขยายงาน แต่บางส่วนของสังคมยังคงวิจารณ์ว่าพวกเค้าก้าวไม่ทันนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น และขยายการบริการได้ไม่มากพอ เค้าจะทำให้ผู้คนเชื่อได้อย่างไรว่า e-Choupalไม่ใช่แค่เพียง CSR แต่มันคือสิ่งที่สร้างกำไรได้จริง เค้าจะสามารถวัดถึงผลกระทบของความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างไร? สำหรับองค์กรที่ได้ค้นพบความสมดุลระหว่างการทำกำไรขององค์กรและสังคม เขาสงสัยว่าสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ดีในการชี้วัดผลประโยชน์ที่จับต้องได้(ทางการเงิน)และจับต้องไม่ได้(ไม่ใช่ทางการเงิน)สำหรับ e-Choupalsคืออะไร?

Group 6 Nong Tang
น.ส. อลิสา งามกาละ 5510211003
นาย ธนวัฒน์ สกานุพงษ์ 5510211006
น.ส. ธัญญาลักษณ์ หอมหยก 5510211013
น.ส. ปวีณา เที่ยงโยธา 5510211019
น.ส. สัญชนัท เหล่าวีรวัฒน์ 5510211070
น.ส. นันทพร มโนรถจัตุรงค์ 5510211077

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License